Uittreksel van het boek “De Aarde“ door Jakob Lorber

          ontvangen van de Heer omstreeks 1840

 

aarde\aarde01.htm (het zwaartepunt van de aarde)

aarde\aarde02.htm (het hart van de aarde)

aarde\aarde03.htm (de positie van de aarde)

aarde\aarde04.htm (het wezen der materie)

aarde\aarde05.htm (de inwendige bouw van de aarde)

aarde\aarde06.htm (de sappen der aarde)

aarde\aarde07.htm (voeding & rotatie van de aarde)

aarde\aarde08.htm (de longen en de ademhaling)

aarde\aarde09.htm (de milt van de aarde)

aarde\aarde10.htm (de vorming van bloed)

aarde\aarde11.htm (de lever van de aarde)

aarde\aarde12.htm (de nieren van de aarde)

aarde\aarde13.htm (de aarde als man en vrouw)

aarde\aarde14.htm (mnl. en vrl. aardevoortbrengselen)

aarde\aarde15.htm (trapsgewijze opklimming van aardse wezens)

aarde\aarde16.htm (constructie van de tweede aarde)

aarde\aarde17.htm (het krachtig worden van de sappen der aarde)

aarde\aarde18.htm (de aardkost)

aarde\aarde19.htm (de voelende huid van de aarde)

aarde\aarde20.htm (het wezen en de bestanddelen van de lucht)

aarde\aarde21.htm (de inwerking van licht op de hemellucht)

aarde\aarde22.htm (de twaalf hemeltekenen en hun invloed)

aarde\aarde23.htm (de atmosfeer van de aarde en haar neerslag)

aarde\aarde24.htm (het oog van de aarde)

aarde\aarde25.htm (het wezen van het vuur)

aarde\aarde26.htm (de verschijnselen in de derde luchtregio)

aarde\aarde27.htm (het ontstaan en doel van de materie)

aarde\aarde28.htm (de geesten van de hoogste luchtregio)

aarde\aarde29.htm (de plaats van de zuivere geesten en hun zaligheid)

aarde\aarde30.htm (de tweede luchtregio en haar geesten)

aarde\aarde31.htm (de bezigheden van de geesten in de tweede luchtregio)

aarde\aarde32.htm (geesten die bezit nemen van de materie)

aarde\aarde33.htm (de natuurgeesten en mensenzielen)

aarde\aarde34.htm (de lucht -, berg - en zwerfgeesten)

aarde\aarde35.htm (heksen en heksenprocessen)

aarde\aarde36.htm (de toverbergen)

aarde\aarde37.htm (bergen met beruchte namen)

aarde\aarde38.htm (de eerste, onderste luchtregio)

aarde\aarde39.htm (de leidende geesten van de laagste luchtregio)

aarde\aarde40.htm (Het werk van de geesten binnenin de aarde)

aarde\aarde41.htm (Substantie en materie, kracht en stof)

aarde\aarde42.htm (Gods werkzaamheid door middel van geesten)

aarde\aarde43.htm (Indrukken van de materie op ziel en geest)

aarde\aarde44.htm (Geesten als opzichters in de natuur)

aarde\aarde45.htm (Mineraal, plant en dier)

aarde\aarde46.htm (De samenstelling van de intelligentiespecifica in de levende wezens 1)

aarde\aarde47.htm (De samenstelling van de intelligentiespecifica in de levende wezens 2)

aarde\aarde48.htm (De grenzen tussen de natuurrijken)

aarde\aarde49.htm (De dierenziel en hoe deze door geesten wordt beļnvloed)

aarde\aarde50.htm (Invloed van geesten bij het verwekken van mensen)

aarde\aarde51.htm (De ontwikkeling van de menselijke lichaamsvrucht)

aarde\aarde52.htm (Ziel en geest in de mens)

aarde\aarde53.htm (De ziel van Satana)

aarde\aarde54.htm (De wet van de zieldeling)

aarde\aarde55.htm (De teruggeleiding en verlossing van Satana)

aarde\aarde56.htm (Wezen en naam van Satana)

aarde\aarde57.htm (Het belang van het onderscheiden van het kwaad)

aarde\aarde58.htm (Spoken en bezetenheid)

aarde\aarde59.htm (Over de lusten van het vlees en de zinnen)

aarde\aarde60.htm (Over de speelduivel en de moderne opvoeding)

aarde\aarde61.htm (Het wezen en het gevolg van de woede)

aarde\aarde62.htm (Het bestrijden van de toorn)

aarde\aarde63.htm (Over de menselijke eerzucht)

aarde\aarde64.htm (Allerlei menselijke klachten 1)

aarde\aarde65.htm (Allerlei menselijke klachten 2)

aarde\aarde66.htm (De ceremoniėle kerk)

aarde\aarde67.htm (Dromen en hun betekenis)

aarde\aarde68.htm (Over bijgeloof 1)

aarde\aarde69.htm (Over bijgeloof 2)

aarde\aarde70.htm (Het Godsrijk en de wedergeboorte)

aarde\aarde71.htm (Echte en valse profeten)

aarde\aarde72.htm (Vergeving van zonden en beeldenverering)

aarde\aarde73.htm (Over het daadwerkelijk geloof)

aarde\torenklok.htm

aarde\voorwoord.htm