Karakter & analogie                                                                     Karaktergesteldheden

De mens is zoals hij denkt                                                             Orgaaneigenschappen

 

Aanhankelijkheid is een gemeenschapsgevoel; behoefte aan trouw; maar ook verveling en leegte;

Angst betekent gebrek aan moed; gebrek aan kracht vanuit het hart; gebrek aan zelfvertrouwen;

Behoefte naar erkenning wil geacht worden, getolereerd en objectief beoordeeld worden door anderen;

Behoefte om op anderen te steunen betekent persoonlijke zwakte en gebrek aan zelfvertrouwen.

Ergernis is prikkelbaarheid, gebrek aan tolerantie (bestraffing van ondeugd zowel van zichzelf als van anderen;

Verlangen naar afwisseling betekent actieve onrust, soms nieuwsgierig uit innerlijke leegte of bedrijvigheid;

Vermoedens hebben is een komend herinneren;

 

UpToDate 2024-2025