Karaktergesteldheden

Wat de mens als gedachte bezighoudt, dat is hijzelf. Zo draagt hij zijn eigen ‘noodzaak’ als goede of minder goede ‘’oogst’ door zijn leven!

Ergernis en prikkelbaarheid betekenen gebrek hebben aan tolerantie (onaardige dingen anderen aandoen, maar dit vroeg of laat aan zichzelf moeten ervaren). Ergernis schept galstoornissen, bovendien ook een slechte huid. Dit prikkelt opnieuw tot ergernis en heftigheid (zogenaamde zielsmatige giften die de mens oud maken!).

Ruimtevrees betekent psychische verlamming of gebrek aan moed door een drukke straat te lopen (vaak een erfelijke kwestie).

Bezetenheid is rijk aan ideeën. Dit klinkt gek, maar wel waar. Het betreft de lagere astrale invloeden die de ziel van de mens omsingelen, zodat deze die ervaart en er typisch zich naar gedraagt en eventueel stemmen hoort, waarmee hij praat. De oorzaak kan divers zijn.

Boosheid is een misbruikt intellect. Dit gaat vaak samen met cynisme, spot en hoon. Oorzaak ligt dikwijls in de opvoeding: een  te strakke discipline.

Geblaseerd zijn: dit gaat meestal gepaard met zaadbalzwakte, dat door wetend of onwetend gedrag verborgen wordt gehouden. Een decadentieverschijnsel. Het karakter is dikwijls ook ijdel geaard, arrogant of vertoont geldingsdrang uit lichamelijke zwakte en bloedarmoede.

Eerzucht, ambitie en geaccentueerd.  Dit kan pathologisch zijn. Op kosten van een ander en diens kunnen teren. Dikwijls verbonden met intriges. Gierig om de eer. Meestal gepaard met arglistigheid om zijn doel te bereiken. Negatief en egoïstisch aspect (in tegenstelling tot positief streven). Berekend van aard.

Jaloezie vindt men vaak waar een eierstokproblematiek heerst, evenals zaadbalzwakte. Gebrek aan vertrouwen (is zinnelijk niet te bevredigen). Dit type heeft bescherming nodig; voorzichtigheid is gewenst voor verlies van zijn tweede ik. Het is een mengsel van nijd, wantrouwen, domheid, trots en minderwaardigheidsgevoel.

Fijngevoeligheid kan zich uiten in fijngevoelige zenuwen, sensibiliteit en mediamiek; een psychische eigenschap, die zich uitdrukt in een lichaamstaal.

Enghartigheid is een beperkte geestelijke situatie, een soort verkramptheid. Het zegt iets over het orgaangevoel. Een vernauwing in het werkzame gebied, gebrek aan diepe ademhaling en een vrij vibreren van de ziel. 

Enthousiasme is een uitbundig vreugdevolle opwinding en fantasie, maar dit kan ook leiden tot gebrek aan serieuze beschouwing en juiste kritiek.

Gewaarwording is de wil, die naar vervulling streeft, maar het nog niet heeft bereikt.

Gevoelsmensen hebben zeer verfijnde zenuwen, soms gebrek aan zelfbewustzijn en gekrenkte ijdelheid. Deze gevoeligheid kan groeien op de bodem van een onzeker gevoel van zelfwaarde enerzijds en anderzijds registreren zij veel.

Drang naar variatie betekent actieve onrust, nieuwsgierig uit innerlijke leegheid en bedrijvigheid.

UpToDate 2023-2024