De Oertijd

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: De Heer: ‘Als in de oertijd het ´al-licht´ van de geest der mensheid langzaam uitdoofde, werd het in de wereld en in het universum voor een lange tijd zeer donker. Dit bleef zo totdat de eerste mens van bovenaf op deze Aarde werd geplaatst en de Aarde ruim vierduizend jaar bevolkte. Daarvoor waren er uiteraard ook mensen, maar deze waren niet begiftigd met de hoge Geest van boven en deze leefden puur instinctmatig, ook wel pro-adamieten genoemd. In het Joodse jaar 4151 (volgens de Joodse kalender), ongeveer tweeduizend jaar geleden, kwam het Oerlicht in de gedaante van Jezus op Aarde, maar vrijwel niemand kende Hem, want de hoogmoed had de overhand’.

 

De oergedachte van alle gedachten en ideeën, de oervorm als de eeuwige grond van alle vormen, kon ten eerste niet vormeloos en ten tweede niet dood zijn, omdat de dood in zijn realiteit het algehele tegendeel is van al het bestaande, in welke vorm dan ook. In dit woord of licht of in deze grote gedachte van God in God, en uiteindelijk dus God Zelf, was derhalve een volkomen leven. God was dus in Zijn totaliteit de eeuwige volmaakte diepste grond van het leven. En dit licht of leven riep de wezens uit zichzelf op, en dit licht of leven was het licht en dus ook het leven in deze wezens, in deze uit Hem geschapen mensen. En deze wezens en mensen waren zo een volledig evenbeeld van de bron van alle licht, wat in hen de voorwaar­den schiep voor een leven gelijk aan het Zijn, het Licht en de eeuwige diepste grond van het Zijn. bron: GJE1‑1

 

Opmerking

In de Joodse Talmoed staat, dat Jezus aan ´het einde van de wereld´ geboren werd. Hoe is dit op te vatten? Bethlehem ligt niet bepaald in de uiterste hoek van de Aarde! Men kan hier gebruik maken van de Joodse Qaballah, waar medeklinkers een specifieke getalswaarde hebben zoals de B=2 E (I)=10, Th=400, L=30, Ch=8 en M=40. De klinkers I en A zijn in het Hebreeuws ook medeklinkers! Wij schrijven Bethlehem, maar er staat: Bithlechem. De optelsom 490 zegt veel over de gesteldheid van 7x70, want in de categorie 400 is dit de meest stoffelijkste aanduiding als buitenste grens en het groot mogelijkste aspect van de materie, waarvan ook de getallen 4 en 40.

 

Jezus vertoefde veertig dagen in de woestijn en het knechtschap der Joden in Egypte duurde 400 jaar, dat later ook 40 jaar onder leiding van Mozes door de woestijn naar het beloofde land Kanaän trok. De woestijn is zo geweldig groot, dat men zich daarin ´gevangen´ voelt en waaruit men niet zomaar ontsnapt. Dit is vergelijkbaar met een ´gevangen´ ziel in een lichaam, totdat de ziel zich bevrijdt voelt, als het lichaam sterft.

 

Waarom heeft de wereld Jezus op 25 december gezet, terwijl volgens andere en heilige bronnen, Hij daadwerkelijk geboren is op 7-1? Nu is 25-12 volgens de reguliere kalender de 358ste dag van het jaar en het Hebreeuwse woord voor Messias (MeShiaCh) heeft de waarde als M=40, Sh=300, I=10 en Ch=8, samen opgeteld als 358. Dat verklaart de hint naar de 358e dag van het jaar, namelijk 25 december!

Tellen we echter zeven januari door van zeven naar 1, dus van 7-1, dat is als 7+6+5+4+3+2+1=28, dan verhoudt 28 zich dat als 7:1 tot 4:1. Metafysisch bevind tussen de 1 en de 7 de 4 als belangrijk sleutelgetal. De combinatie 1-4-7 in een geplaatst bevat een dusdanige driehoek, dat zij in die cirkel domineert als eerste kerndriehoek oftewel een ‘scheppingsdriehoek’ genoemd kan worden (waarop logischerwijze de 2-5-8 en de 3-6-9-driehoeken daarop volgen).

 

De scheppingsgetallen 1-4-7 zijn dus erg karakteristiek, waarvan de VIER het middencentrum is. De Heer openbaart zich met 4 Hebreeuwse letters (JHWH). Bij de mens is het vierde chacra als middencentrum het HART, die in de mens orde brengt. De Heer heeft zeven eigenschappen, waarvan de vierde de orde, de eerste de liefde en de zevende eigenschap deemoed karakteriseren. Zo kwam de Heer vanuit Zijn liefde en volgens Zijn ordening in alle deemoed naar de Aarde toe op 7 januari in het Joodse jaar 4151 oftewel in het jaar 1 voor Chr. [anderen zeggen 7 voor Chr. Omdat het Kindje Jezus 2 ½ jaar was, toen Herodus in 4 v. Chr. stierf. Aangezien Lukas daarentegen vermeldt dat het geschiedde in het 15e jaar van keizer Tiberius, dat Jezus begonnen was met Zijn missie, kunnen we daaruit opmaken, dat dit was in het 29e jaar, {volgens de Romeinse berekeningen!} en daaromtrent we kunnen zeggen, dat de Heer geboren is in 1 v. Chr., omdat hij met 30 jaar was begonnen met Zijn leer te verspreiden.]

 

www.zelfbeschouwing.info

UpToDate 2022

 

web counter