Astronomische zienswijzen

 

Swedenborg beschrijft ergens dat het goed is bepaalde dingen in een wetenschappelijke context te brengen. Dit moet wel in verband gebracht worden met de oerbron. Zo mag en kan ieder mens zich in bepaalde zaken verheugen, die in het licht staan van het ware en eigen zelf. Ieder mens kan in het klein ´scheppen´ en daarop verder ´bouwen´. Elk idee wordt als het ware ingefluisterd zonder dat de mens dit beseft.

 

De dagen van de week

Het jaar heeft 365 dagen en dit is ongeveer vergelijkbaar met een cirkel van 360 graden. Het kan de vraag oproepen waarom de Aarde niet helemaal rond is, maar eerder lijkt op een peer of een elipsachtige vorm heeft. Het kan interessant zijn de Aarde van een bepaalde afstand te meten en te bekijken in verhouding tot de Zon en andere planeten. De Maan blijkt het verst van de Zon verwijderd te zijn, daarna volgen Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus en Uranus vanuit astronomisch oogpunt bekeken (let wel: geen astrologie!).

 

De dagen die naar de planeten zijn vernoemd:

Dag 1: zondag           (Zon)                  – de 7e planeet (feitelijk een ster!)

Dag 2: maandag         (Maan)               – de 10e planeet

Dag 3: dinsdag            (Mars)                – de 6e planeet

Dag 4: woensdag        (Mercurius)        – de 9e planeet

Dag 5: donderdag       (Jupiter)              – de 5e planeet

Dag 6: vrijdag              (Venus)              – de 8e planeet

Dag 7: zaterdag         (Saturnus)         – de 4e planeet

     28                                                  49 als 7 x 7 = 7 tot de macht 7

 

De numerieke waarde van de 7 dagen opgeteld is 28. (28+49=77). De zaterdag (4e planeet en 7e dag) en zondag (7e planeet en 1e dag) grenzen aan de 1-7 en geldt getalsmatig als scheppingsgetallen (1, 4 en 7) De zondag en zaterdag grenzen aan de sabbatdagen. In de Joodse taal betekent het woord ´oog´ [het grote schouwen], dat met de eenheid nog verbonden is. Het Hebreeuwse woord voor oog is AjiN met de waarde 71, zoals de Romeinen voor elke letter een getal toeschrijven, zelfs op munten. Daar is niets vreemds mee, alleen kennen wij in onze westerse wereld dit niet. De Indische literatuur beschrijft de afloop van de mensheid, die uit 49 wereldrassen is gevormd. Deze volkomenheid zal zich verder nog moeten ontwikkelen en wel over een zeer lange tijdsperiode. Volgens de hedendaagse opvatting en de empirische leer leeft de mensheid op dit moment in de 33e ontwikkelingsfase van de 49e mensenvorm. Een eenvoudige rekensom laat over deze mensenontwikkeling wat feiten zien. Omdat de mensheid nu in het 4e hoofdras leeft en in het 5e onderras (elk hoofdras kent zeven onderrassen!), ontstaat zo de berekening: 4x7+5=33. Dan zou het nog heel lang kunnen duren voordat de mensheid haar volkomenheid en volledige rijpheid kan bereiken. Niemand kent of weet deze voleinding dan alleen de Schepper Zelf.

www.zelfbeschouwing.info