HET ZWAARD VAN ZELFVERLOOCHENING

 

    ingezonden door Günter (van het Zwarte Woud – Dld]

 

Gerelateerde afbeelding

                                               De oorlog

 

[Red.  n.a.v. het artikel van Wilhelm E. in het Lorber-Bulletin van mei 2017:

 [Bijbelteksten-035,21] Wie het zwaard trekt, komt door het zwaard om. Met open­lijk geweld zal niemand ooit wat uitrichten tegenover de wereld; want waar de wereld geweld ziet, daar beantwoordt ze dat weer met geweld en op deze manier brengt het ene volk het andere voortdurend om.

[Bijbelteksten-035,22] Wie de wereld echter wil bestrijden, die moet dit doen met geheime wapenen en deze wapenen zijn Mijn liefde en Mijn vrede in u! Iedereen moet echter eerst met deze wapenen de eigen wereld in zich overwinnen: dan pas zal hij deze wapenen altijd met succes tegenover de buitenwereld kunnen gebruiken.

 

[Bijbelteksten-035,23] Waarlijk, wie niet innerlijk meester over de wereld is, die zal uiterlijk des te minder worden. Ieder echter, die in zichzelf nog een vleugje 'vurige' ijver bespeurt, die is nog niet klaar met zijn eigen wereld, want deze ijver stamt nog van de geheime tweestrijd in de mens tussen Mijn vrede en de wereld.

[Bijbelteksten-035,24] Want het is de wereld, die ijvert en richt en vuur van de hemel roept en zich een masker opzet om op listige manier te doen voorkomen of ze voor Mijn zaak strijdt; maar Mijn geest en ook Mijn vrede ijvert niet, maar werkt machtig in stilte en ge­heel onopgemerkt door de wereld en heeft geen ander uiterlijk schild dan de werken der liefde en het kleed van de deemoed. En vanwege de ware liefde en deemoed is volgens Mijn weten sinds Mijn Johannes nog nooit iemand door de wereld berecht.

 

[Bijbelteksten-035,25] Zie, daarin bestaat dus de ware innerlijke vrede en ook die machtige overwinning op de wereld, die Ik Zelf heb be­vochten! Sla daarom acht op deze uitlegging, dan zult u de wereld binnenin u en ook elke andere altijd en eeuwig overwinnen door Mijn naam en door Mijn vrede! Amen.

 

[Bijbelteksten-035,14] Hoewel bij Mij van bepaalde onkosten geen sprake kan zijn, zijn er toch nog andere onkosten, namelijk rekening houden met het bewerkstelligen van iets dat onordelijk is. Want Ik heb elk mens vanuit Mijn ordening een bepaald levensdoel gesteld en dat bestaat niet uit het vuur of uit het zwaard: want de dood door vuur en zwaard is een gericht. Wie echter willekeurig en eigen­zinnig in welke ordening van Mij dan ook ingrijpt, die moet zich dan ook een klein gericht in zoverre laten welgevallen als hij in de door Mij gestelde orde heeft ingegrepen. Meer: zie hfdst. 36

 

[HiG.01_41.03.06,08] Reken daarom maar heel vlijtig in jullie harten en sla uit liefde tot Mij de knelpunten stuk van jullie jeugdige wereldse lusten door het scherpe zwaard van zelfverloochening!

 

UpToDate 2023-2024