246739368_584003316054392_7478322256538979187_n

      Een teken aan de hemel boven het Oekraïnse Kiev?

 

De periode van de zuivering nog eens nader bekeken

Jakob Lorber beschrijft in het boek: ‘Hemelse Geschenken’, dat de zuiveringsperiode op zijn kortst vier weken zal duren; want er zullen dan uren zijn waarin meer zal gebeuren als voorheen in een eeuw.

 

Een langere termijn wordt gesteld op vier maanden. Er zullen dan dagen zijn, waarvan er één meer dan een volledige eeuw daarvoor zal betekenen. Een andere wordt vastgesteld op vier kwartalen [dat is een jaar!]. Dan zal er meer gebeuren in een week dan in het verleden van een volle eeuw. Tenslotte wordt een langste datum vastgesteld op vier jaar met een kleine hoeveelheid tijd erbij. Dan zullen manen [maanden] komen waarin meer zal gebeuren dan in de afgelopen zeven eeuwen!

 

Vier jaren staan ons nog te wachten! Deze periode was misschien al begonnen op 11  september in 2019! Toen brak er in China [Wuhan] ‘zogenaamd’ een wereldwijde virale infecties uit over de gehele aarde. Men heeft niet zomaar het COVID19 genoemd, dat eerst in maart 2020 overal bekend werd. Rekenen we vanaf maart 2020 er nog 4 jaar erbij, dan zou 2024 volgens de test van Jakob Lorber deze ‘oplegging’ door alle wereldleiders dure tot maart 2024.

 

Als we precies het geboortejaar van Jezus weten, dan is het ook bekend, dat Zijn terugkomst, beloofd in de Nieuwe Openbaringen, binnen de 2.000 jaar zou plaatsvinden, en vooraf een grote LOUTERINGSPERIODE te verwachten is. Dan kan het nooit meer zolang duren, dat Jezus’ wederkomst spoedig plaats zal vinden.

 

Bovendien gaan de wereldontwikkelingen erg razendsnel, zoals beschreven in ‘Hemelse Geschenken’, deel 3 op 6 april 1849 in de ‘De grote dageraad van de komst van de Heer.’  

 

Onze Lorbervriend Helmut uit Oostenrijk berekende vorig jaar [2021] in december het volgende: ‘Er bestaan zijn nu maanden waarin er in 4 JAREN meer gebeurt dan in de afgelopen 700 JAREN. Het klinkt als een getallenspel ... maar ik was vroeger al erg gefascineerd door wat dat kon betekenen ...En nu heb ik gewoon wat rekenwerk gedaan: 700:4=175 en ik voeg nu de tijd van de aankondiging erbij: (6 april) 1849+175, dat resulteert in ??? 2 0 2 4 !!! En er staat in de aangekondigde berichtgeving: "plus een klein beetje van de tijdsaanduiding’. [Opmerking: dat kunnen de overige maanden van het voorjaar betekenen!]

 

Gelukkig weten we niet het precieze jaar, de precieze maand of het precieze tijdstip. De Bijbel zegt: "Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt." (Mattheüs 24:36, 40-42)

 

We weten wel dat het "in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk" zal plaatsvinden (1 Korintiërs 15:52)

 

‘Wie, als gelovige niet op de tekenen van de tijd let, is niet wakker.
‘Wees waakzaam’, dat is juist voor de gelovigen en niet voor de ongelovigen bedoeld.


Lettende op de gelijkenis van de 10 maagden (Matth. 25), dat zien we aan het woord ‘maagden’, hun taken uitvoeren en de Bruidegom tegemoet gaan. Het gaat om de geestelijke reserves van ieder mens. Deze reserves worden ‘olie voor de lamp’ genoemd. Uw Woord is een lamp voor mijn voet. Deze olie en lamp hebben met het ‘Nieuwe Woord’ van doen, inclusief de Bijbel. 

 

‘Wie, als gelovige dus niet let op de tekenen van de tij, die is niet wakker, zegt
Luk 12:54. Hij zei dus ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, dan zeggen jullie direct: Er komt regen; en het geschiedt alzo. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij: Er zal hitte zijn; en het geschiedt. Het aanschijn van de aarde en de hemel weet gij te beproeven; hoe beproeft gij deze tijd niet?’

 

‘En waarom oordeelt gij ook van uzelf niet, hetgeen juist is? De Heer  zegt in deze tekst dat we geveinsden zijn, als we niet op de tekenen van de tijd letten. Het meteorologisch weer zien we immers aan de wind en de wolken. Hoeveel temeer dan de tekenen van de Zijn terugkomst aan de dingen om ons heen, die in Zijn Woord genoemd worden?! 

 

Mattheus 24 beschrijft uitvoerig de Wederkomst van Jezus. Zou hoofdstuk 24 een verborgen link kunnen zijn voor het jaar 2024? We dienen elke dag ‘waakzaam’ te zijn.

 

UpToDate 2023-2024