Zonsverduistering

 

De verduisterde zon werd ook gezien door de jodenvervolger Paulus tussen het zesde uur tot het negende uur, dwz. tussen 12 en 3 uur in de middag, want de dag begint bij de joden om 06.00 uur. Paulus zag de maan voor de zon schuiven en deze verduisterde, hoewel het niet de tijd was van haar conjunctie.

 

Rond 3 uur in de middag begon de conjunctie van de oostelijke kant en schreed tot de andere kant van de zon voorwaarts, waarop zij staan bleef en op de genoemde plek terugkeerde, vanwaar hij kwam.

 

De zon begon dus in het oostelijke deel zich te verduisteren en door de teruglopende maan in het westelijk deel weer licht te ontvangen. Apollophanus en Paulus zagen dit, toen Paulus hierover later in Athene getuigde en tot Christen bekeerd was.

 

Zonsverduistering in het 19e jaar van keizer Tiberius - ook Lucas rekent 19e j. v. Tiberius vanaf zijn regentjaren samen met Augustus. Zonsverduistering tijdens de kruisiging van Jezus. Zelfs Paulus en Apollophanus zagen in 32 n. Chr. een zonsverduistering, waarvan hij later als bekeerde heiden tot Christen, hierover een verklaring aflegde in Athene.

 

Deze zonsverduistering was in het 19e jaar van Tiberius. [in het jaar 32 n. Chr.] Zonsverduistering kan slechts bij nieuwe Maan intreden dan kan het heel donker worden destijds bij Jezus ging het niet om een gewone zonsverduistering, maar deze was specifiek. Het was de 14e in de maand Nissan, de dag voor het paasfeest.

 

Het was een innerlijke zonsverduistering in de gehele schepping, dat zich zo liet manifesteren. In dezelfde tijd werd de grote stad Nicea ook volledig verstoord door eden heftige aardbeving, samen met 12 andere steden van Azi.

 

De zonsverduistering duurde van 12-03.00 uur. Mattheus bericht dat er van 6-9 uur 9de tijd van Bethlehem) wat nu de Europese tijd is van ca, 12-3 uur, een grote duisternis over het hele land ontstond.

 

UpToDate 2023-2024