Zon & Aarde

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Als de verhoudingen nu zo liggen, hoe kun je dan Mij een verwijt maken? En ‑daarbij is deze Aarde helemaal niet zo mooi als jij meent; al die landschappen, die je hier ziet, lijken alleen maar op een zekere afstand liefelijk. Ga er maar eens heen, en je zult weinig of ook wel helemaal niets moois of bekoorlijks aan of in deze landschappen vinden, behalve hier en daar een boom of zelfs een door mensenhanden aangelegde tuin en daarin misschien een paleis van een rijk mens! Blijf je die dingen dan ook nog schoon en heerlijk vinden? Kijk eens omhoog naar de Zon; daar zijn andere landschap≠pen! Een woestijn daar is heerlijker dan een paradijs hier! Want als de landstreken der Aarde er alleen maar door het licht van de zon mooi, heerlijk en vriendelijk uitzien, omdat de Aarde zonder het licht van de Zon een tranendal en een dal vol verschrikkingen zou zijn, hoeveel heerlijker moeten de landstreken van de Zon zelf dan zijn, als je bedenkt dat de Aarde haar doffe schijn ontleent aan de glans en pracht van de Zon!' bron: GJE1-84

Zelf heb ik (Rafael) reeds verscheidene werelden met kleine zonnen geschapen en ze zelf geheel bevolkt. En al deze werelden zijn meestal beter van alles voorzien dan deze aarde van jullie. Alles plant zich daar net zo voort als hier en de geesten kunnen daar net als hier een grote volmaaktheid bereiken. En waarom zouden zij dat ook niet kunnen? Uiteindelijk komt toch iedere geest uit God, evenals de kiemen van de toekomstige gewassen nu al verscheidene miljarden malen uit de kiemen der eerdere zaden gereproduceerd zijn. GJE3-03 [4]

 

Al de zonnen vormden zichzelf, evenals de aarden. En ook al het afzon≠derlijke op de zonnen en aarden vormde zichzelf, evenals hun gemeenschappelijke samenhang. En zo vormde de mens in beperk≠ste zin, maar ook in de ruimste zin zichzelf, omdat de schep≠ping als geheel volledig op een mens lijkt en daarmee overeen≠komt, en omdat van het kleinste tot het grootste alles in de geestelijke en materiŽle schepping met de mens overeenkomt, en moet overeenkomen. Want de mens is de eigenlijke oorzaak en het einddoel van de hele schepping. Hij is het eind product, dat gewonnen moet worden door al de voorafgaande inspanningen van God. bron: GJE2-222

 

Maar laten we wat hogerop gaan, daar die oostelijke heuvel op; van daaruit zullen we de pracht van een schitterende zonsop≠gang te zien krijgen; en dat versterkt zowel de ziel als de ledematen en verwarmt het hart en de nieren. bron: GJE1-173

 

Dat de zon in de ochtend als ze opstaat rood ziet, komt vanwege de koude en de vochtigheid van de kucht, omdat de vochtigheid en de koude die er dan heersen, een rode kleur brengen in de ogen van de mensen. Hetzelfde geldt voor het avondrood. De zon ziet dan rood door de koude van de lucht omdat de zon dan daalt om onder te gaan. Causae et Curae - opm. Occiduus betekent ondergaand westelijk de dood nabij. Waar de zon ondergaat en terneer gaat, sterft ze als het ware, daar is het westen.

De zon is ongeveer 1000x 1000 groter dan de aarde, dus een miljoen van deze aarde waarop wij leven, zo veel keer groter is de Zon. bron: GJE2-139 - Mattheus zegt: 'Heer, wat zegt U? Is de zon ook een heel grote wereld, en is een woestijn daar al onuitsprekelijk heerlijker dan hier een paradijs?! Kijk toch eens naar de grote aarde en zet daar de onbeduidende glanzende schijf van de zon eens tegenover! Hoeveel keer zou die wel op deze, vlakte kunnen staan die we hier nu overzien en die zeker een heel klem deel van de hele aarde is, en hoeveel maal zou die dan wel in de hele aarde kunnen passen?!' Ik zeg: 'Kijk, dat zit zo: Als Ik over aardse zaken met jullie spreek, dan begrijp je ze niet; hoe kun je Me dan begrijpen als Ik met jullie over hemelse dingen spreek?! ‑ Kijk en probeer het te begrijpen!

Denk je nu eens de afstand van de Zon tot deze Aarde in! Gesteld dat een vogel ten tijde van Adam zo snel mogelijk naar de Zon was gaan vliegen, dan was die daar nu nog niet, maar moest nog ettelijke jaren vliegen! Als je dit begrijpen kunt, dan begrijp je ook hoe het komt dat de meer dan duizend maal duizend keer grotere zon je hier op deze Aarde zo klein voorkomt!' Mattheus, geheel buiten zichzelf over die afstand en grootte, zegt: '0 Heer, als dat zo is, hoe kunt U dan vanaf deze Aarde zo'n wereld besturen en onderhouden?!'

Jezus: Ik zal de Zon nu gedurende een paar ogenblikken bedekken, zodat niemand op de Aarde haar zal zien, en dan zal het jou daardoor duidelijk worden, dat Ik ook vanaf deze Aarde naar de Zon kan reiken!' Let nu op, Ik zeg nu: Zon, verberg je aangezicht gedurende zeven tellen voor de hele Aarde!' ‑ Op datzelfde ogenblik wordt het stikdonker; alleen een paar eerste sterren zijn zwak zichtbaar. Een beetje angst doet de stoffelijke mens nooit kwaad. En wij begonnen aan het vervolg van de reis, die van nu aan sterk bergaf ging en daarom ook sneller dan eerst verliep, toen we berg opgingen. bron: GJE1-84

 

UpToDate 2024-2025