ZIELENATOOM

 

Een lezer (Gerhard) schrijft:

 

‘Omdat ik momenteel met het 6e boek van het grote Evangelie van Johannes aan het lezen ben, stootte ik op vergelijkingen met de grootsheid van het Universum en dit ten aanzien van in termen gesproken over het aantal zonnen, enz.’ Mijn vraag is nu aan Wilfried Schlätz en via jou, of het raadsel van het 6. deel v.h. GEJ-226:2 – wat betreft de 12.000 zielen – deze zielen opgelost zouden kunnen worden tot één atoom van de Aarde? Dit kan eventueel bemiddeld worden via het Jakob Lorber Bulletin of rechtstreeks naar mijn e-mailadres. Het is aan jou of Wilfried Schlätz, hoe het antwoord kan worden bewerkstelligd.’  

 

Respons

 

Ik heb jouw vraag in verband met GJE6-226:1,2  op zijn verzoek hem dus voorgelezen. Zijn antwoord was duidelijk: 'de 12.000 zielen kunnen niet opgelost worden tot één atoom.’ En dit was overigens ook maar als een voorbeeld bedoeld. Hij vroeg me om over dit onderwerp uit het 10e deel van het GJE, hoofdstuk 180 v met verdere opeenvolgende teksten voor te lezen. Daaruit werd duidelijk dat de menselijke ziel bestaat uit drie dieren bestaat, namelijk: de jakhals, de reuzenadelaar en de Gazelle: [het gaat hier tenslotte over de ZIEL]

 

‘Bij deze gelegenheid zagen we een vluchtende gazelle, die door een jak­hals achtervolgt werd. In korte tijd had de jakhals de gazelle ingehaald en zich daar een ochtendmaal mee verschaft, en het kostte hem, ongeveer vijfhonderd passen bij ons vandaan, niet veel tijd om met zijn buitgemaakte ochtendmaal klaar te komen. Daarna begaf hij zich heel langzaam verder naar het zuiden, om misschien elders nog een middagmaal buit te maken’.

 

‘Maar tamelijk hoog in de lucht vloog er een Arabische reuzenadelaar, die vanuit zijn hoge positie al gauw de sluipende jakhals zag; hij liet zich vanaf zijn hoogte pijlsnel bovenop hem vallen en droeg hem ondanks zijn verzet hoog de lucht in. Toen liet hij hem vallen op een plaats die overal erg steen­achtig was. Begrijpelijkerwijze bezorgde dat de jakhals de dood; de adelaar daalde snel naar beneden, overtuigde zich ervan dat de jakhals werkelijk dood was, pakte hem opnieuw in zijn klauwen en vloog met hem in zuidelijke richting naar een gunstige plek, waar de jakhals samen met de door hem opgegeten gazelle de reuzenadelaar tot ontbijt moest dienen’. [GJE10-180:15,16]

 

Wilfried sprak verder: 'de kenmerken van deze drie dieren hebben wij mensen ook in ons’ zelf.  We kunnen echter nu zelf nagaan, welke eigenschappen dat zijn.’ Vervolgens kwam ook het ‘oplossen’ van Lucifer ter sprake in dit telefoongesprek. Wilfried vertelde me,  dat Lucifer ooit eens zou terug gaan naar zijn Schepper, maar eerst na zeer lange eindeloze tijden. Want God redt iedereen! En voordat de Schepper ook Lucifer misschien zal redden, voor het geval deze ook echt gered wil worden, dan......

 

In  het elfde deel van het GJE, hoofdstuk 16:15 is Jezus in gesprek met Lucifer. ‘Ik zei [tegen Lucifer]: 'Wat Ikzelf in Mijn rijk binnenleid, is voor eeuwig voor jou ver­loren. Sinds het eerste begin van de wereld weet Ik het best welke wegen naar het heil leiden. Maar neem je in acht - jouw maat is vol! Uit liefde voor de schepselen van Mijn hemelen en aarden ben Ik teruggekomen, en uit liefde voor hen zal Ik het werk voltooien, ondanks jouw hardnekkigheid! Laat je er niet op voorstaan dat met jouw vernietiging ook de vernieti­ging bezegeld is van alle wezens die uit jou zijn, en dat daarmee hun tijd afhangt van die van jou. Eens komt de tijd dat je niet alleen ontdaan van je glans, zoals nu, maar ook beroofd van elk wezen uit jou, voor Mij zult staan en dan zal geen schepsel ooit meer door jouw vernietiging getroffen worden. Dan zul je weer moeten beslissen -als je er niet de voorkeur aan geeft tevo­ren uit vrije wil naar Mij toe te komen. Maar verdwijn nu van hier, want Mijn besluiten staan vast, en Mijn wil geschiede!' Hierop  verdween Lucifer….‘

Welnu Gerhard, ik hoop dat Wilfried je verder heeft kunnen helpen en is deze buitengewone vraag misschien voor jou op verhelderende wijze beantwoord.

 

UpToDate 2023-2024