Het  zesde en zevende boek van Mozes

De Essenen bezaten het 6e en 7e boek van Mozes met  de bijlage en de verklaringen over het universum. Bron: GJE10-156:8,9. De Nieuwe Openbaringen worden ook in andere landen gegeven, volgens Hemelse Geschenken 1-141, 2-108,110 en 208. ‘Zie, zelfs de Joden zijn ooit de meest verlichte mensen van de Aarde, behalve dat Mozes zelf hen alles had verteld door de mond van zijn broer Aaron in twee postume [aangevulde] boeken, en nu weten en begrijpen ze niets van al die oervolle dingen.’

 

           66D82C82                              Voorkant

 

Verlorengeraakte boeken

 

In het Oude Testament vinden we o.a. fragmenten van verlorengeraake boeken in de Bijbel [in de oudheid!] zoals bijv. het ‘boek der oorlogen van Jehova’ [Numeri 21:14 of het ‘boek des oprechten’ in Jozua 1`0:13 en 2 Samuel 1:18.  Dit waren gezangen, ter verheerlijking van Jehova, of gewijd aan de dapperheid van krijgshelden. Ook het ‘lied op de nederlaag van de Moabieten’ in Numeri 21:27. Vervolgens ‘het bronnenlied’ in Num. 21:17, 18 en ‘het lied van Mirjam’ in Exodus 15:21. Al deze boekdelen staan in de Bijbel niet vermeld, hoewel daarover wel gewag van wordt gemaakt.  Niet te vergeten ‘het zwaardlied’ van Lamech in Genesis 4:23,24. Ook ‘her lied van Debora in Richteren 9:8. Al deze geschriften hebben dus weliswaar geëxisteerd, maar zijn om de een of andere reden nooit opgenomen in het OT.

 

UpToDate 2023-2024