Zelfontwikkeling met tegenstellingen

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:  Kijk, in een wereld waar een mens zichzelf moet vormen tot een waar kind van God moet hem ook alle mogelijke goede en kwade gelegenheden ten dienste staan om de leer van God volledig uit te kunnen proberen! Het moet warm en koud zijn, opdat de rijke gelegenheid krijgt zijn arme en naakte broeder van kleren te voorzien.

 

Zo ook moeten er armen zijn, opdat de rijken zich in de barmhartigheid en de armen zich in de dankbaarheid kunnen oefenen. Evenzo moeten er sterken en zwakken zijn, om de sterken gelegenheid te geven de zwakken te ondersteunen en om de zwakken in de deemoed van hun harten te laten erkennen dat zij zwak zijn. Zo moeten er in zeker opzicht ook domme en wijze mensen zijn, omdat het licht van de wijzen anders voor niets zou zijn!

 

Als er geen slechten waren, waaraan zou de goede dan zich kunnen afmeten of, en in hoeverre hij werkelijk goed was?! Kortom in dit instituut voor zelfontwikkeling van mensen tot vrije kinderen van God moeten er zich zoveel mogelijk voor ‑ en tegen situaties voordoen waardoor de kinderen zich grondig in alles kunnen oefenen en ontwikkelen, omdat ze anders onmogelijk ware, almachtige kinderen van de allerhoog­ste zouden kunnen worden!

 

Neem maar van ons aan: Zolang een mens niet bij alle mogelijke zaken en omstandigheden met geheel eigen macht de satan van het gevechtsterrein verdrijven kan, is hij nog geen volledig kind van God! Maar hoe zou hij ooit de overwinnaar van deze vijand kunnen worden, als men hem alle gelegenheid zou ontnemen om ook maar met een haar van de vijand in aanraking te komen?

 

Ja, het ware rijk van God kost veel strijd terwille van de algehele vrijheid van het eeuwige leven, en daarom moeten jullie tussen hemel en hel gelegenheid krijgen om te vechten!" [bron: GJE2-59 en 75]

www.zelfbeschouwing.info