ZELFONTPLOOIING

 

ontvangen van Patrick uit Afrika (Tanzania)

 

Hij schreef: ‘voor Mij is het cultiveren van de geestvonk van groot belang. De inkeer in het positief beamende levenskamertje maakt dat de ziel geleidelijk steeds meer vergeestelijkt en het ego geleidelijk terugtreedt. Dit lijkt mij de essentie te zijn voor de geestelijke groei’.

 

Respons:

Bovenstaande kan ik zeer zeker beamen. Wat jij wellicht bedoelt, is ook het allerbelangrijkste en dat is, dat elk mens tot zich zelf inkeert naar zijn diepst innerlijke – zijn hart, waar de levensvonk schuilt. Elk mens is in staat zichzelf te beschouwen op al zijn geestelijke ongerieflijkheden en kan dit omzetten naar geestelijke schatten. ‘Heb je vijand lief!’ zegt Jezus. Degene die jou kwaad doet, vergeef het hem en als je kwaad met kwaad vergeldt, dan ben je een even erge duivel als degene die jou heeft benadeeld. Geef het voorbeeld en zie je medemens als broeder en zuster. Dat is ‘oefenen in zelfbeschouwing’ en dan kom je pas echt tot zelfontplooiing en wakker je de geestelijke vonk in jezelf aan en dan pas kan de ziel zich steeds meer vergeestelijken. Want zolang er nog veel ego in ons eigen leven bestaat, belemmer je de geestelijke groei in jezelf. Dit is me warempel een paar maand geleden zelf nog overkomen en ik was er niet goed mee omgegaan, maar door ‘influistering’ heb ik gelukkig dat weer kunnen corrigeren. G.

 

https://www.in24fotos.nl/wp-content/uploads/2017/02/zanzibar-5.jpg

 

Patrick: Ik wil je eerst even zeggen dat ik als Lorberlezer helemaal op één lijn met je zit, zeker ook betreffende Bertha Dudde. Wil graag even iets over het verloop van de eindtijd kwijt. Waarbij ik alle passages in de gehele Nieuwe Openbaringswerken (dus ook die van L. Engel en Mayerhofer) daarover met elkaar combineer. Samengevat komt het er dan op neer dat eerst de nieuwe "arbeiders", waarschijnlijk geïncarneerde aartsengelen, de 144.000 uit de Openbaringen van Johannes,  in Amerika en West Europa naar voren treden.

 

Dit zijn de lichten der hemelen die elkaar herkennen, ondersteunen en elkaar versterken, zoals in deel 9 wordt beschreven. Ook weer dezelfde geesten die in deel 11, wanneer het innerlijk oog van de leerlingen wordt geopend. Zij die de stam vormen van het nieuwe uitverkoren volk, ongeveer 1/3 van de huidige wereldbevolking, leven voornamelijk dus ook in Amerika en West Europa. Deze "arbeiders" worden ook nog in één van de Predikingen van Mayerhofer genoemd, als zijnde diegenen die eerst de oude Adam moeten uittrekken alvorens de nieuwe kan worden aangetrokken (dit kan niets anders zijn dan de volledige wedergeboorte van de geest). Deze nieuwe arbeiders die dus een grote oogst te bewerken hebben (dus 1/3 van de wereldbevolking) moet zorgen voor de definitieve scheiding der geesten.

 

De zuivering kan 4 keer een week, 4 keer een maand of 4 keer een jaar duren.  De lankmoedigheid en het geduld van onze lieve Jezus in aanmerking genomen, zou het wel eens 4 keer een jaar kunnen zijn. Dan zou deze Aartsengel Michael en zijn consorten zeer binnen kort te verwachten zijn. Wellicht al in 2019.  Volgens de Nieuwe Openbaringen zou dit globaal gezien het verloop van de eindtijd moeten zijn, en uiteraard gepaard gaande met alle rampspoed die over de Aarde gaat komen. Dus Jezus komt pas terug wanneer deze zuivering eerst heeft plaatsgevonden.  

 

UpToDate 2024-2025