Een boodschap aan mij persoonlijk

 

Vijfenvijftig jaar later wist ik, dat dit kleine jongetje, die ikzelf was, destijds een ‘uittreding’ had meegemaakt. Als ik mijn innerlijk leven op een rij zette en zo mijn boekhouding opmaakte, realiseerde ik mij, dat ik administratief nog erg diep in het ‘geestelijk’ rood stond. Hoe kon ik die vele gemaakte schulden aflossen in de rest van mijn leven, want het grootste deel van mijn leven was immers al voorbij?! Ik zou nooit meer op die Maan terecht willen komen. Destijds werd mij als klein jongetje al getoond: ‘zo kan later je toestand er gaan uitzien’.

 

Alsof dit werd voorzien om die waarschuwing in mijn leven mee te geven en ik misschien die voorwaarden zou creëren. Dat laatste is helaas gebeurd. Toen kwam er gelukkig iets op mijn levenspad, dat mijn totale leven volledig shockeerde. Vanaf die tijd begon ik serieuzer en ernstiger na te denken over de ontwikkeling van mijn ziel en zag, dat alle wereldse glorie, glitter en aandacht alleen maar een strelen van het eigen ego is. Het oeroude religiegevoel kwam in mij weer terug.

 

Mijn ge(weten) knaagde later aan de schors van mijn ziel en ik zag de noodzaak van een zelfonderzoek. Daarbij was de Bijbel, die ik van mijn moeder kreeg en de tal van Lorberwerken, mij tot een zeer grote steun. Want ik was al flink bezig mijzelf een plaats te bereiden ergens op de Maan in het hiernamaals. Zou ik niet meer door ‘het lot’ gecorrigeerd en zelfs dan destijds gestorven zijn, dan zou mijn wezen waarschijnlijk een zeer lange tijd naar de Maan verbannen zijn. De Heer waarschuwt meerdere malen in de Lorberwerken zich er voor te behoeden niet op die Maanwereld terecht te komen. Mijn leven was grotendeels niet gegaan, zoals ik het achteraf gezien gewild zou hebben. De tijd drong zich aan mij op om alles op alles te zetten en daar nog veel goeds van te maken.

 

De meegegeven waarschuwing, die in mijn kindjaren werd gelegd en ook aan mij werd getoond, werd mij steeds meer bewuster, zodat ik de behoefte kreeg dit ook met anderen te delen. Met name de geestelijke boodschap van de Maan. De schijn van mijn innerlijk zielenleven was er één van het schijnsel van de Maan. Het mag duidelijk zijn dat ik, bewerker van deze site, ooit zelf een relatie met de Maan aanknoop, maar hierbij gevoelig op mijn vingers werd getikt.

 

Dat ik op een Maan-dag geboren ben en zelfs gedurende mijn leven vaak te kampen had met een vervelende maagkwaal, kan volgens de leer der (g)astronomie een zekere relatie hebben met de Maan. Op veertienjarige leeftijd had ik – achteraf gezien – al een maagzweer. Zoals elk orgaan een analoge relatie heeft met het planetair zonnestelsel, zo heeft de maag dan vooral een samenhang met de Maan. Als het geestelijke niet optimaal verteerd wordt, gaat het vaak fout in je fysieke vertering.

www.zelfbeschouwing.info