ZELFBESCHOUWING – ZELFONDERZOEK

 

De Heer laat Lorber in ‘de Huishouding van God’, deel 2 – hoofdstuk 56 beschrijven,  hoe Henoch aanwijzingen krijgt, om naar zijn eigen hart te kijken.

 

‘Het is niet zo gemakkelijk om je ogen zonder meer in je eigen hart te richten en het dan geheel en al te beschouwen’.

‘Tot nu toe was bij jullie allen het verstand van je hoofd voornamelijk het licht van je ziel, maar de eeuwig levende geest, die in het hart van de ziel woont en die het enige ware, innerlijke, levende licht van het leven is, is bij jullie nooit gewekt’.

 

‘Het enige middel om de geest op te wekken is, dat jullie allen in je hart, dat wil zeggen in de meest volkomen liefde, tot de allerheiligste Vader wenden, vol vertrouwen en vol gerechtvaardigde, onbaatzuchtige trouw.’

  - en verder…………….http://radiomart.nl/wp-content/uploads/2014/08/230212einstein.jpg  Albert Einstein, zijn peinzende, schouwende blik

Nu begon Lamech te huilen – want hij overzag zijn vele gruweldaden en zei daarop: ‘O machtige afgezanten van de eeuwige Erbarming! Het kan mij nooit meer worden vergeven; want te verschrikkelijk is de hoeveelheid van mijn gruweldaden!  [Huishouding van God.02_183,14]

Ik zie nu in mijn hart, dat is geheel gevuld met louter slangen en allerlei soorten van het giftigste ongedierte, en om mij heen staan onafzienbare scharen die van vertwijfeling de handen wringen, mij vervloeken en met bloedende mond om eeuwige wraak roepen tot God! [Huishouding van God.02_183,15]

 

‘Maar als wij onze zwakheden liever verborgen dan blootgelegd in ons willen dragen, dan benadelen wij immers alleen maar onszelf en dan is het onze eigen schuld als wij tenslotte door die zwakheden te gronde gaan!’ De [Huishouding van God, deel 3 – hfdst. 110:9 ]

 

Als iemand zichzelf niet eerst kent, hoe zal hij dan een ander of tenslotte zelfs God kennen?! 

Jullie hebben de boosaardige verschijnselen gezien die de satan jullie ten deel heeft laten vallen. Ze hebben je vrees en schrik bezorgd; maar je hebt je, vertrouwend op Mijn woord, vermand en bent de rust weer ingegaan en in die rust zijn jullie geheel meester geworden van alle kwade gebeurtenissen. Maar geloof nu niet dat je de satan nu al geheel ontmoedigd hebt! Zo vaak je weer zo'n oefening zult doen, zul je door hem verontrust worden zolang je in de geest nog niet volledig nieuw geboren wordt. Zijn jullie echter eenmaal in de geest opnieuw geboren, dan heeft de satan voor eeuwig alle macht over jullie verloren, en jullie zullen zowel rechtspreken over hem, als over al degenen die hij tot zich getrokken heeft, en die je hem weer voor eeuwig ontnemen zult!'

 

Laat ieder de neigingen van zijn hart onderzoeken, dan zal hij snel bemerken met welke geest zijn hart is vervuld. Trekken zijn neigingen het hart en zijn liefde naar de wereld, en voelt hij een verlangen in zich om iets groots en voornaams te worden in de wereld, - heeft het hart, dat hoogmoedig wil worden, een onbehagen aan de arme mensheid, en voelt het de drang in zich om, zonder door God gekozen en gezalfd te zijn, te willen heersen over de anderen, dan ligt het zaad der hel reeds in het hart. Dit zaad zal, als het niet bestreden en verstikt wordt, de mens na de dood van het lichaam zeer zeker nergens anders dan in de hel doen belanden.  [GEJ.01_220,05 e.v.]

 

UpToDate 2023-2024