Wrattentherapie

Wratten zijn goedaardige vergroeiingen. Ze worden veroorzaakt door het human paillomavirus. Er zijn wel meer dan tachtig soorten van geïdentificeerd, afhankelijk van het deellichaam, waar ze een voorkeur voor hebben. De meest voorkomende types zijn:

·                    1. een gewone wrat (verruca vulgaris);

·                    2. een voetzoolwrat (verruca plantaris);

·                    3. een platte wrat (verruca plana);

·                    4. een genitale wrat (codyloma acuminata).

Toen ik een moeder behandelde die haar twaalfjarige dochtertje ook had meegenomen, omdat zij vakantie had, zag ik dat dit aardige meisje wel tientallen wratjes op haar gezicht had. Ik kreeg medelijden en aaide haar zo terloops over de wangen en zei in een opwelling dat de wratten de volgende dag zeker weg zouden zijn. De volgende dag was ik dit voorval al lang weer vergeten en toen belde in de vroege ochtenduren als het spreekuur al weer begonnen was, de vader van dat meisje op en deze vroeg verwonderd, wat ik toch met zijn dochter had gedaan. De wratten waren zomaar weggegaan. Het meisje dat de volgende dag bij het wakker worden in de spiegel keek, riep van blijdschap dat haar wratten plotseling als sneeuw voor de zon verdwenen waren. Wratten zijn ‘bespreekbaar’ maar deze zijn ook ‘besmettelijk’ en van mens tot mens overdraagbaar. Het virus komt binnen via vochtige, gebarsten of een vervellende huid. Zwembaden zijn een bekende infectiebron en iedereen is er continue aan blootgesteld. Ook door besmette handschoenen. De mate waarin men geïnfecteerd raakt of überhaupt besmet raakt, is afhankelijk van de weerstand. Dit betreft ook de regelmatigheid van contact met nieuwere wratten, die vaak al een sterker virus bevatten dan oudere wratten. Gewone wratten zijn te vergelijken met minibloemkooltjes van een ruwe huidsoort en met kleine zwarte puntjes erin. Meestal komen deze voor op handen en vingers. Soms ligt er een kring van kleinere wratjes omheen. Voetzoolwratten zijn dik. Deze groeien vaak naar binnen toe en zijn vaak vereelt. Platte wratten hebben vaak roze bulten en verschijnen op het gezicht, armen en benen. Het is mogelijk maar één wrat te hebben. Iemand kan net zo goed honderden van zulke wratten hebben. Wratten worden in het reguliere circuit meestal met een stikstof behandeld met vervelende napijn tot gevolg. Wij behandelen ze met hoogfrequentietherapie in combinatie met een homeopathisch constitutiemiddel of een phytotherapeuticum en er is bij deze behandeling geen napijn!    

UpToDate 2023-2024