Betreft:  Het  Woord

Reactie van een lezer (Ron) uit Engelssprekend land

 

Ron: Ik heb de verkorte Engelse versie van het Grote Johannes Evangelie herlezen, omdat de complete versie ingekort werd en we hebben vanwege ons huisverkoop ook de meeste van onze boeken daarom opgeslagen. Ik heb geprobeerd om die referenties op te zoeken, maar deze ontbraken bij de huidige ingekorte versie, die ik nu aan het lezen ben. Jouw beoordeling van Roque Rojas was niet in overeenstemming met de kennis die we hebben van Lorber [die volgens Jezus lui was!], en Mayerhofer en Leopold Engel en alle schrijvers van het Oude en Nieuwe Testament en alle andere mensen, die het Woord van Jezus hebben ontvangen. Ik geloof sterk in Johan 1:1: ,in het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.’

 

Via Jakob Lorber verklaarde Jezus dat zowel David als Salomo voeten van leem hadden die slecht gleden. Jezus koos veel mensen om Hem te volgen, vooral die arm en nederig waren. Ik zou graag willen dat je het derde Testament leest en dan commentaar geeft op de waarde ervan, niet echter de karakters beschrijft van de schrijvers of ontvangers van het Woord. Meer mensen dan Rojas ontvangen het Woord gedurende een periode van 84 jaar. Alle originelen verdwenen, voordat Jezus in 1950 daarmee klaar was. Ga jij ook over hen oordelen?!  Nu, ik bekritiseer niet jouw prachtige werk omtrent de bevordering en verspreiding van Lorbers Geschriften [het Woord] maar bij het lezen van het Derde Testament zie ik, dat het de andere Testamenten en de twaalf geboden volgt, zoals Jezus ons dit geboden heeft. De geestelijkheid [spiritualiteit] staat voorop, maar niet de Godsdienst op zichzelf en het is doordrenkt in alle pagina’s als de belangrijkste van alle werken (het Woord) zoals dat van  Lorber.

 

https://ssl.microsofttranslator.com/static/25721767/img/tooltip_logo.gifhttps://ssl.microsofttranslator.com/static/25721767/img/tooltip_close.gif

Origineel

Gerald,

Antwoord

Niet alleen ik, Gerard, maar alle vrienden van de NO via Jakob Lorber geloven 100% "in het begin was het Woord en het Woord was bij God en God Zelf was het Woord!’ Wat een "woord" is, dat vertelt de Heer ons via Jakob Lorber, namelijk ... een woord is een uitgesproken gedachte.

 

Zolang het goddelijke Woord nog niet is uitgesproken, rust het in het hart van God voor beschouwing als diens gedachte. Zodra deze goddelijke gedachte door de wijsheid van de Schepper wordt vrijgegeven, treedt de gedachte binnen als "woord" en tegelijkertijd als daad in een scheppende realiteit. Dus, de gehele schepping, is zowel geestelijk en materieel ontwikkeld, zij is het "Woord" of de oorspronkelijke gedachte in God, dus God Zelf.

 

Mocht je alleen maar de verkorte versie van het Gr. Joh. Evang. hebben, rechercheer dan op Google naar de volledige Engelse versie onder "Jakob Lorber English - Australia", het bevat het gehele evangelie op onverkorte wijze.

Wat je bedoelt met Davids en Salomo’s leemachtige voeten, is me niet duidelijk, en blijkbaar wilde je te kennen geven, dat zelfs deze dienaren van de Heer niet volmaakt waren.

 

Ik wil je helemaal niet overtuigen en je zult de liefde van God vanzelf in de Lorber-geschriften vinden, als je het uitvoerig leest. Misschien merk je dan ook de gebreken op in Roja’s geschriften, die ik overigens volledig gelezen heb.

Ik oordeel niet (als rechter) over Roja of anderen, maar geef alleen mijn menselijke mening weer, en het JLB is in de eerste plaats gewijd aan Jakob Lorber en aanverwante media (zoals Leopold Engel en Mayerhofer). Sta mij alstublieft toe, dat ik mij meer aangetrokken voel tot deze openbaringsboodschappers, dan tot de doorgeefboden in Mexico .....

 

Zou ik zelf een vergelijking willen vinden tussen Rojas en Lorber, dan zou dat hetzelfde zijn als het geloof van Petrus met de liefde van Johannes (vandaar dieper en vollediger).

 

G. 

 

UpToDate 2023-2024