Het Woord van de Heer

 

In de huishouding van God staat: ‘Het Woord van de Heer is het gesprokene van God Zelf, waar niets aan verandert kan worden; het Woord is daarom heilig! Of datgene wat gelezen wordt uit het Heilige Woord ook in de harten van de mensen vloeien, is hier vergelijkbaar met een tuinman. De akker waarin wordt gezaaid, betekent het natuurlijke gemoed van de mens.’ [Huish. v. Gt.01_096,10]

 

En verder in de NO: ‘De graankorrels die voorheen werden gezaaid, betekenen de waarheden uit het Woord van de Heer. Zulke waarheden [zaadkorrels] moeten in ons uitgekiemd en gerijpt worden en dan wortel schieten, zodat daarvan het ‘verdiende brood’ ook kan gegeten worden. Dit brood betekent het goede, waardoor het geestelijke leven van de mens wordt gevoed en in stand gehouden blijft’ [zie GEJ.01_191,11]

 

En verder staat daar: ‘Hoe zal het zaad zich ontwikkelen om tot een groeidom te komen? Eerst moet daartoe de akker van onkruid en stenen bevrijd zijn en moet zij verzorgd worden, tot er een verstandige voedingsopname volgen kan. Voor de mens betekent dit, dat bij hem de valsheden en de boosheden moeten verwijderd worden. De akker moet ook nog bemest worden, wil het koren overvloedig groeien.’

 

                                         Een open bijbel op tafel in de zwarte achtergrond Stockfoto - 26084650

 

Swedenborg: ‘De leer van de Heer bereidt het menselijk gemoed voor, waardoor het echte ware zich daarin kan ontwikkelen. De graankorrels zijn de waarheden uit de woordelijke zin van de Bijbel. Deze uitgangspunten zijn van de echte ware leer, ze kan echter niet geheel tot groeidom komen als het gemoed niet eerst wordt voorbereid.’

 

Daarom wordt ons gezegd, dat de Bijbel nog veel beter gelezen en begrepen kan worden, wanneer wij de extra verklaringen van de Heilige Schrift ontvangen, zoals bijvoorbeeld van Swedenborg, Lorber of Jakob Boehme. En dat is alleen mogelijk om zich in verbinding te stellen met de Heer, zoals ook met de Hemel bij het lezen van de Bijbel, het Woord van God. Uiteraard is het niet nodig hiervoor een theoloog te worden. 

 

Zowel Lorber als Swedenborg beschrijven identieke teksten, bijv.: ‘Zoals planten hun vruchtbare werking uitoefenen, moeten dergelijke planten ondergeploegd worden, zodat hun bestanddelen intens met de Aarde vermengd worden. Op deze wijze moet de leer van de Heer in het verborgen met haar belangrijkste werk vooropgesteld worden. Over zulke leerstellingen moeten wij nadenken en dat in ons laten doordringen. De inhoud van de Bijbel is zo oneindig, dat hij – door welk systeem ook - nooit door een of ander leerstelsel optimaal kan worden weergegeven.

 

De landman die zijn akker bevrucht, zal met de plantaardige eigenschappen, die hij kweken wil, rekening houden. De Bijbel zal voor ons nog meer leesbaar gemaakt worden met alle mogelijke verklarende informatie door Gods gezonden grondbodem, zoals zojuist al beschreven. Met dit einddoel is echter duidelijk geworden, dat de mens zich met de Bijbel wil bezighouden en mag hij tot dit doel daaruit zijn geestelijke voeding ontvangen, wanneer hij dat wil. Ook het verzamelen van Bijbelteksten mag tot dit doel nuttig zijn.’

 

Door inspanning dat het denken prikkelt, worden wij ons bewust van datgene, waarover wij ons eerst niet bewust waren. Het eigenlijke brood, bereid uit granen, is als het Woord van God, waarmee en waardoor wij ons mogen voeden. 

 

Met bonen kunnen wij ons ook voeden. In vroegere tijden bestond van tijd tot tijd de voorstelling, dat een verblijf in een bloeiende akker met veel bonen een ‘roesje’ veroorzaakt. [Hij is in de bonen!]. Deze uitdrukking leeft vandaag nog verder in enkele landen.

 

Wat in ons leven is verzorgd, is een levende vastgelegde energie. Deze energie heeft zijn oorsprong van de Zon. De speciale energie uit de Zon doet het leven in ons allen groeien.  De graankorrels stellen de waarheden voor in woordelijke zin. Daaruit halen wij het geestelijke. Graankorrels moeten echter zeer fijn gekauwd worden.

 

Wat de mens voedt is het goede, dat in de waarheden verborgen ligt. Dit is het goede, dat van de Heer is, zoals ook de Zon. De woorden van God (graankorrels) zal onze ziel verlichten, zodat de gemoedtoestand vruchtbaar wordt. Het Woord, de woorden uit de Bijbel, zoals ook het brood uit de graankorrels, zijn vanuit God tot ons gegaan. (De Bijbel: Matth.13 [gelijkenis van het onkruid en het tarwe], korte uittreksels van Jakob Lorber en Swedenborg)

 

UpToDate 2023-2024