Het WOORD, de WIJSHEID en de LIEFDE

 

Alle boeken van Jakob Lorber en Swedenborg hebben een innerlijke zin en sommige deelteksten in deze goddelijke werken, kunnen de innerlijke zin in zekere zin meer of minder accentueren.

 

Men kan eveneens in de Bijbel op een nuttige wijze zoeken naar de innerlijke zin. Met het binnendringen in de innerlijke zin van de Bijbel en in de nieuwe Openbaringen door Emanuel Swedenborg, Jakob Lorber, zou men veel meer moeite moeten doen, zich hiervoor in te zetten. Want de beste geestdrift is weliswaar de liefde. De Geschriften van Lorber en Swedenborg zijn geschreven onder het beschermheerschap van de Heer. Lorber en Swedenborg lijken met elkaar verbonden te zijn. De geschriften van beiden bieden een zo’n grote volheid, dat hun teksten werkelijk voldoende zijn voor een aards mensenleven.

 

Franz Kreuzwegerer uit St. Pölten, heeft zich speciaal ingespannen om gedurende een groot deel van zijn leven veel over Swedenborg en Lorber te verzamelen, te vertalen en te indexeren. Hij is een groot Swedenborg- en  Lorberkenner! In 1998 schreef hij: “sommige Lorberkenners zeggen tot de geschriften van Swedenborg: ‘dat dit alleen maar wijsheid is’, en wij moeten meer van de liefde houden en ons niet met het verstandelijk weten maar volproppen!‘ En dergelijke meer. Deze zou ik echter kort maar krachtig willen tegenwerpen, wat de Heer via Lorber over Swedenborg en zijn werken heeft gezegd:

 

Het nieuwe Jeruzalem via de sfeer van Swedenborg [GS 1, 16: 1-26]

De Heer: ‘onze gastvrije vriend is hier al; treedt daarom gelijk nu in zijn sfeer. Deze geest moeten jullie ook weer in zijn sfeer zien en door hem een beetje worden rondgeleid. Let ook wel daarop, wat hij jullie laat zien en wat hij zeggen zal, want uit hem zal jullie sommige dingen tot nu toe onjuist opgevat nu duidelijk worden; want hij is een tuchtige wegwijzer en er is veel wijsheid in hem uit Mij. De geest spreekt zojuist tot jullie: kom goede broeder, volgens de wil van de Heer; ik wil jullie leiden in het Rijk der waarheid en in het Rijk der liefde!...

Ik ben de geest van Swedenborg; en hiermee hebben jullie dan ook alles gezien, wat te zien en vergund was van de Heer uit, in mijn sfeer.

 

 

                        Klik om de volledige galerij te bekijken

 

De Heer in Bisschop Martinus 52:1

‘Na deze woorden verlaat Ik zichtbaar de bisschop Martin geheel plotseling. Op Mijn plaats staat al in een andere engelgeest, en weliswaar de van de ons reeds bekende boekhandelaar. Deze heeft ondertussen op de plek van Petri grote vorderingen gemaakt, waartoe hem evenwel de kennismaking met de geopenbaarde Schriften van Swedenborg een grote bijstand heeft gepresteerd’.

 

De Heer tot Robert Blum in Hemel en Hel 1-32:10

‘Had je als Duitser op de plek van ‘van Hegel, Strauss, Rousseau en Voltaire’ liever de Duitse Bijbel, Swedenborg en identieke Duitse afstammelingen dan heel vlijtig bestudeerd, dan wist je nu helemaal precies, hoe Paulus is te verstaan’.

 

De Heer tot een officier in Hemel en Hel in RB 2-254:4

‘Het lezen uit de boeken van de wijze Emanuel Swedenborg is jou zeer erg nuttig geweest, omdat jij het gelezene ook in de daad hebt omgezet. Maar deze hier hebben noch Mijn Woord, noch datgene, wat Ik Swedenborg over Mijn Woord heb geopenbaard, gelezen en moeten daarom hier als volledige nieuwelingen staan’.

 

De Heer in Hemelse Geschenken I, bladzijde 17-10:11 over drie vragen

‘Wat Emanuel Swedenborg betreft, dan moeten de vraagstellers proberen, of ook Mijn wijsheid tot zoiets in staat zijn. Hij was door Mij gewekt en werd door Mijn engelen geleid in alle wijsheid uit Mij, steeds naar de gradaties van hun liefde. En wat hij zegt, is goed en waar.‘

 

Hemelse Geschenken I, blz. 99:14 Stelling van de kerk

Swedenborg heeft in Rome sommige dingen ervaren, wat hem eerst de poorten tot het eeuwige leven geheel aanzienlijk heeft; want hij was iemand, die uit alles de kwintessentie wist te verschaffen en daaruit daadwerkelijk lering trok.

 

Hemelse Geschenken II, blz.. 53-21: Van de heerlijkheid der eeuwige liefde

 

De Heer: ‘Swedenborg is waar en goed, en dat kun je geloven. – Maar geloof ook dit: de liefde verheft zich boven alles en is heilig! Wie bijgevolg dat heeft, die heeft alles; want hij heeft waarachtig Mij zelf. En zie, dat is meer dan alle profeten, alle apostelen naast Petrus en Johannes en zo ook meer dan  Swedenborg.’

 

Franz Kreuzwegerer hierover: ‘Op een punt moeten we ons steeds daarover bewust zijn, ook wanneer wij al veel van de innerlijke zin van het Woord van de Heer opheldering hebben gekregen: Hij is dat nog steeds. Hij, Die ons op een verstandige wijze de innerlijke zin in de Bijbel en in de Geschriften van Jakob Lorber gratis bekendmaakt, en in ieder geval, dat wij de Bijbel en de Geschriften van Emanuel Swedenborg en Jakob Lorber als Gods Woord erkennen. Hij is tenslotte Degene, Die ons het besef schenkt, wanneer wij vanwege de waarheid de waarheid willen weten, zodat wij deze dan via de daad tot leven kunnen opwekken, en op deze wijze dan ware kinderen van de Heer worden.

 

UpToDate 2023-2024