Wijn, respons op wijn (2)

 

ingezonden door Regina Franziska Rau uit Duitsland

Oh jee - je kunt nu wel eens zien met welke onzin mensen omgaan als ze de originele bronnen niet kennen - en die zijn alleen in het hart, mogelijkerwijs in de overeenkomstige originele teksten - en niet van interpretaties ontleent aan "heilig" of ‘opgeklommen tot…’ en dat bij volkomen normale  mensen, die enige waarnemingen hadden. Een waarneming of toefluistering zegt helemaal nog niets, van weke zijde het kwam. Als een ontvanger een rode ontvangstantenne heeft, kan hij dat alleen begrijpen in ROOD. Zolang mensen nog dieren hebben gegeten, of ook "pittige" dranken, of zich wenden tot schadelijke geestelijke dingen van anderen, kunnen ze de werkelijke waarheid niet zien, voelen of begrijpen - en zelfs ook niet nader bespreken of wetenschappelijk onderbouwen. Jezus dronk helemaal geen wijn. Hij dronk druivensap – en weliswaar fris en onbespoten. Jezus was een Esseeërs - zij namen voor zichzelf helemaal niets verkeerds, zelfs geen verwarmd voedsel van welke aard dan ook. Niet geperst, gefermenteerd, bevroren, geroosterd, enz.

Dit wil ik alleen naar jou/jullie toesturen, maar niet om het daarom te bespreken, aangezien er hier helemaal niets te bespreken valt. Sommige mensen begrijpen het, anderen weer niet. Dat staat iedereen vrij. Stuur mij daarom geen discussiebrieven, ik zal ze niet beantwoorden kunnen. Er bestaan in deze tijd zulke belangrijke dingen – en belangrijk is dat de mensen ophouden met dieren te kwellen en slecht te eten, of ook hun spullen stelen en zich daaraan te goed doen,  terwijl intussen de overgeblevenen dierenkroost nog aan pijn vreselijk helse lijden. En terwijl het echo van de mens de gewilde gruweldaden niet eindigen of ophouden, luidt men al spoedig het naderende einde voor van de mens; zij  bereiden nu al de braadoven voor van de komende de Kerst- en Pasen, waarvan Jezus niet gegeten heeft, maar wel de mens. 

 

De 5G wordt opgevoerd - en de ‘verbrande longen’ worden doorgespoeld en uitgelegd als oorzaak: Covid. Het maakt de duivel niet uit hoe hij de mensen vernietigt en of daarbij de aarde zal verstoord worden. Dit zou de mens NIET onverschillig mogen zijn. Doch wordt hij door zijn duivel ingefluisterd op zijn wijze, dan komt er wel een manier om eer aan de dood te bewijzen, naar wat het oog ziet en wordt misleid!

 

"Doden, achtervolgen, gevangenen zetten, slachten, de dood eten" – en de diefstal te huldigen, stelen voor wat gestolen is’. Vervolgen, gevangenzetten, slachten, en het gestolen goed eten’… enzovoorts. Op deze wijze zal het menselijke ego steeds verder gaan voortschrijden, en via de oven, die ieder mens in eigen handen houdt, aan het einde zelfs bij het Kerst- en Pasenbraadvlees! 

 

Ik heb gemerkt dat mensen liever de voorkeur geven om met iedereen over het mogelijke en onmogelijke te discuteren. Om dan ook echt na te denken over wat absoluut noodzakelijk is. Maar bespreek de mogelijke en de onmogelijke onzin dan ook echt, zodat de mens en dan natuurlijk allereerst moeder Natuur met al haar schepsels blijft bestaan. Stop met het achtervolgen en aanbidden van de god van de dood. Aan de god van de rationele, koude, dode geest, die ook de technologie, wetenschap, voeding en nog veel meer in zijn klauwen heeft.

 

Bijna alles wat de mens tegenwoordig doet, wordt beheerst door donkere krachten. Dat zou in de hemelse sferen nooit denkbaar zijn. De hele wereldse opvoeding leidt tot ondergang. De mens moet zijn weg naar God terugvinden. In zijn hart kijken, voelen, gewaarworden, met empathie en vol medeleven. Wanneer hij dit doet, komt de goddelijke kennis tot hem toegevlogen. Voor elkeen. Dan zijn er geen boeken meer voor nodig! 

 

In liefde,

Regina

 

En als het de laatste dag van mijn leven zou zijn, dan zou ik nóg een appelboom planten.

Antwoord

 

Met interesse je toegestuurd bericht gelezen. Wat je daar schrijft, dat kan ik grotendeels onderschrijven en onderbouwen. Wat dat betreft heb je er een geestgenoot bij. Het lijkt me, dat je nooit iets van Jakob Lorber of Swedenborg gelezen hebt. Zij schrijven juist over zulke dingen. Niet, dat je dat zou moeten lezen, maar het zou je nog wel veel meer verdieping kunnen geven. Bijvoorbeeld om te beginnen bij de ‘Jeugd van Jezus’,  door Jakob Lorber. Als je wilt, stuur ik het boek je graag kosteloos digitaal toe. Het is niet zo belangrijk wat Jezus heeft gegeten en gedronken, - dat is niet meer het discussiethema hier - al hoewel Hij wel het voorbeeld heeft gegeven en dit ook heeft laten beschrijven, wat wel of niet goed is voor de mens.

Je ziet Jezus als een ‘leerling van de Essenen’, terwijl het omgekeerde juist het geval is! Het lijkt mij ook, dat jij Jezus niet ziet als God Zelf, of de Heer en ons aller Schepper?…

 

Maar je goede boodschap is werkelijk goed overgekomen en daarin zit een grote kern van waarheid. Het draait om de liefde op deze aarde. Niet liefde in de zin van ‘verliefd’ zijn op iemand, maar goed doen aan de ander. Zoals hij zichzelf goed zou doen en bovenal voor zijn werkelijke Vader.

 

UpToDate 2023-2024