Respons op wijn en incarnatie

 

ingezonden door Ron Yates uit Australië

 

Welke invloed heeft de kleur van de wijn op het Woord van God en de realiteit van wat er met de ziel en de geest gebeurt in het hiernamaals na de fysieke dood van het lichaam? In Robert Blum van Lorber consumeren de geesten veel ‘geestelijke wijn en brood’.

 

Wat betreft reďncarnatie, heeft dr. Lan Livingstone dertig jaar lang onderzoek gedaan naar herinneringen uit hun kindertijd van hun vorige levens op aarde. Op 144000.net zijn er twee YouTube-voorbeelden van eerdere live-herinneringen van kinderen. In het derde testament, ook beschikbaar op het 144000.net, zijn er veel verwijzingen [aanwijzingen] naar incarnatie en reďncarnatie. Edgar Cayce, de Amerikaanse helderziende, ontving van de 'bron' zo'n zeven vorige levens en het hadden er best meer kunnen zijn. In Cayce's 'Life readings' staan ​​honderden reďncarnatieverhalen. Maar wat maakt het ons nu uit, als die bestaan, zullen we de incarnaties moeten leven, als ze er niet zijn? Het zij zo! Geen van bovenstaande incarnaties zou voor ons leven hier aarde niet van belang moeten zijn. Alles wat we echter nodig hebben is God boven alles lief te hebben, en onze medemens zowel onszelf, en actief te zijn in die liefde.

 

Antwoord

 

Wijn maakt de tongen los. Met mate gedronken kan ‘vrolijk’ maken [met water verdund]. Een grensverlegging van wijn [verslaving] kan depressiviteit in de hand werken. Zoals ik al zei: ‘het maakt de geestelijke tong los van de mens, d.w.z. zijn ware aard komt naar boven – dus datgene wat verborgen [onbewustheid] was, komt meer aan het licht [bewustheid].

 

Jaďruth, die ook land bezat [in de buurt van de ruďnekasteel van Ezau in Samaria], vroeg Jezus naar de hemelse wijn, dit te mogen verbouwen,  waarop Jezus antwoordde:

 'Druiven, die je net zo'n sap zullen geven, kan Ik je wel bezorgen, maar daarmee krijg je bij de mensen toch niet de gewenste uitwerking. Want deze wijn versterkt de liefde wel, als deze zich reeds in de mens bevindt; heeft een mens echter geen liefde maar alleen het boze in zijn hart, dan wordt dat boze net zo in hem versterkt als de liefde nu in jou versterkt werd, en hij verandert in een volkomen duivel en zal met evenveel enthousiasme het boze gaan stimuleren als jij nu het goede wilt gaan bevorderen.

 

Daarom moet men bij dit sap heel goed opletten wie men ervan Iaat genieten! Maar Ik wil je toch wel een wijnberg met zulke wijnstokken schenken, als je er maar op Iet wie je dit sap te drinken geeft! De versterkte liefde kan wel veel goeds verrichten; maar het is beter wanneer de liefde door Gods woord versterkt wordt omdat ze dan blijft, terwijl ze bij het genieten van deze drank maar tijdelijk is, en dan weer vervluchtigt zoals dit sap zelf. Let daar ook goed op, anders veroorzaakte iets slechts in plaats van iets goeds!'

 

Daarop zegt de koopman Jaďruth: 'Heer, als dat zo is, dan zou het niet goed zijn zo'n wijn te verbouwen! Want je kunt toch niet weten, of een mens, die je dit sap te drinken geeft, liefde of boosheid in zijn hart heeft. En als je dan de goede intentie hebt om zijn liefde te versterken, maar in plaats daarvan zijn boosheid versterkt, dan zou je daardoor behoorlijk in verlegenheid gebracht worden en bovendien gevaar lopen! Nee, nee, dan zou ik het verbouwen van die wijn toch maar nalaten!' [GJE1-63]

 

Met wijn – ongeacht de kleur – verzinnebeeldt de kleur (wit of rood) een bepaalde SYMBOLIEK: ROOD – het BLOED en wit de REINHEID.

 

 UpToDate 2023-2024