Therapie voor rugpijn

De gewervelde gesteldheid van de mens is een bijzonder thema. Bij het ouder worden krimpt de mens en het kraakbeen wordt wat minder. Het kraakbeen is te vergelijken met schokdempers, die de schokken behoren op te vangen. Zou er geen kraakbeen over zijn, dan zou elke stap die gezet wordt, overal pijn kunnen veroorzaken. De wervels zetelen in de rug en deze kent precies 24 beweegbare basiswervels, eigenlijk een mooi deelbaar getal door 8-8-8. De rug zelf is ook in drie delen opgedeeld. Het grootste gedeelte daarvan is de borstkas met het HART als hoofdzetel.

 

de bovenste                         07                   halswervels van het nekgedeelte (cervicaal = C);

de middelste                        12                   borstwervels in de borstkas (thoraxaal = Th);

de onderste                          05                   lendenwervels (lumbaal = L).

                                   =        24

 

Het zou mooi en toevallig zijn als juist drie rugdelen per groep met acht wervels waren in te delen. Dat blijkt niet te zijn. De gebruikelijke benaming "bottenkraker" met het ingeburgerde woord "chiropractor" is op te splitsen in twee lettergrepen: 'chiro en praxi'. Chiro of cheir betekent 'hand' en praxi of practie benadrukt de 'praktijk'. In de chiropraxi is de behandelaar praktisch met zijn handen. In de functie van wervelkolomtherapeut (rugspecialist) moet de zieke het hebben van de handen. Soms is er veel kracht voor nodig, meestal is het een 'handigheid'. De taak van de behandelaar in dit vakgebied is de wervel(s) op een flexibele manier op de juiste plek neer te zetten. Wat bij de behandelde (patiënt) ontwrichtte of ontspoorde, kan vaak gecorrigeerd worden, zodat de spieren weer ontspannen. Ontwrichting betekent 'bezwijking' met de synonieme benaming ‘gewricht’ en 'het ontwricht zijn'.

 

 

Damschijfjes

Vierentwintig op elkaar gestapelde damschijfjes met daartussen kraakbeen. Zulke damschijven worden gescheiden maar toch stevig met elkaar verbonden door tussenwervelschijfjes, die de schokken moeten opvangen. Een damschijf stelt gewoon een wervel voor. Daarin loopt het ruggenmergkanaal en van daaruit ontspringen de ruggenmergzenuwen, die zich naar de organen vertakken. Spieren, kapsels en de tussenwervelschijven houden de wervelkolom in de juiste staat. De willekeurige en onwillekeurige zenuwen besturen de spieren. Als er iets mis gaat met de ruggengraat, kan dat diverse oorzaken hebben, bijv.: artrose (ontkalking), een verkeerde houding, spanning of stress, een eenzijdige beweging of juist te weinig beweging, overgewicht, ouderdom, veel tillen of bukken of een bekkenscheefstand, enzovoort.

 

Een geďrriteerde zenuw geeft de prikkelende energie door via de nekwervel en verlaat het ruggenmerg om vervolgens naar de periferie van de schouder en armen te lopen. Het gevolg is, dat men deze negatieve prikkels als lastig of pijnlijk ervaart en dan kan er een zekere stijfheid optreden. Whiplash of hernia in dat gebied is zeker te behandelen, maar het kost wel even tijd. Want er zijn kleine beschadigingen ontstaan aan zulke nekdamschijfjes. Deze kunnen vervormen, zelfs barsten en de zachte kern kan dan uitstulpen (hernia) en dit veroorzaakt druk op de zenuwwortel. De taak is om die druk van de zenuw in dat gebied van die wervels te doen verminderen of weg te nemen (dus de blokkade en storing wegnemen) en de beweeglijkheid van de onderlinge wervels te herstellen. Op deze wijze kunnen de spieren en zenuwen hun werk weer beter doen.

 

Zorg daarom voor goede schoenen, een goed matras en hoofdkussen, een goede houding en slaap nooit op de buik. De rugwervel beschermt het ruggenmerg (dat is een bundeling van alle zenuwbanen). Via deze zenuwbanen gaan alle signalen van de hersenen naar het lichaam en vice versa. De hersenen zijn te vergelijken met de telefooncentrale. De hoofdkabel is het ruggenmerg, dat weer bestaat uit kleinere kabels. Wanneer de boodschapsignalen niet goed overkomen, dan zit er een kink in de kabel. Het zenuwstelsel is te vergelijken met het telefoonnet; de signalen worden doorgeseind via de bedrading naar de plek van de bestemming. Wanneer een zenuwbaan niet goed functioneert, is er een niet juiste berichtgeving van de hersenen aan de spieren en organen. Op deze manier hebben alle beweegbare 24 wervels hun juiste taakverdeling te vervullen. 

 

UpToDate 2023-2024