Derde wereldoorlog op komst?

 

Er zal nog een allerlaatste oorlog komen voordat de Heer zal terugkomen op deze Aarde. Hier volgen enkele bekende profetieën uit vroegere tijden, die betrekking hebben op de toekomstige tijden.

 

Jacob Lorber (Oostenrijk) (1800-1864: Ziet, de ijsbeer (Rusland) heeft geen angst voor veren pennen (schriftelijke overeenkomsten en verdragen die men vroeger neerschreef met vederen pennen!). Veel goud en zilver en zeer vele ruiters liggen hem na aan het hart. Wee, als hij zijn hol verlaat. Ik zeg u: hij zal zegevieren door macht en tirannie.

 

Abbé Curicque (Frankrijk)(1872): Er zal een geweldige strijd uitbreken. De vijanden komen in een grote legertros uit het Oosten. Des avonds wordt er nog geroepen: ‘Vrede, vrede!’ Maar de volgende ochtend staan zij (in Duitsland) voor de deur. In het jaar, waarin de strijd uitbreekt, zal het voorjaar zó vroeg en zó mooi zijn, dat de koeien in april in het hoge gras van de wei zullen grazen. De tarwe kan nog binnen worden gehaald, maar de haver niet. Het conflict zal niet lang duren, want de Heer zal de strijdende mensen afschrikken.

 

Mainzer profetie (Dld) (1670): Als het koren rijp is, zullen vijanden Duitsland binnenvallen. In een zware strijd zal Duitsland zich weren. Mongolië en het Polakkenland (Polen) zullen veel bloedvergieten te zien krijgen (Het gaat nu verder over een tijdvak van een nieuwe en grote oorlog!). Men zal als vogels door de lucht vliegen, met wagens zonder paard rijden, de artillerie zal granaten afvoeren, die zelf weer verder vuren (raketgranaten). De onuitblusbare nafta zal steden en dorpen vernietigen (tactische atoomwapens).

 

Alois Irlmaier (1894-1959) (Dld): Als de derde wereldoorlog uitbreekt, zal de maand maart zo mooi zijn, dat de boerenhaver verbouwd kan worden. Het jaargetijde kan uit de tekens worden afgelezen. Slechts op de hoge toppen van de bergen ligt sneeuw, in het dal is het geel (niet groen) – Het tijdstip kan vallen in de hoge zomer. Aan de oorlog gaat een vruchtbaar jaar vooraf met veel fruit en groente. Alles roept vrede, Shalom! Dat is het moment dat het gaat gebeuren.

 

Een nieuw Midden-Oosten oorlog vlamt plotseling op, en grote vlotenformaties staan tegenover elkaar in de Middellandse zee. De situatie is gespannen. Doch de feitelijke ontstekende vonk zal geworpen worden in het kruitvat van de Balkan. Ik zie een “Grootheid”, een bloedige dolk ligt ernaast. Dan gebeurt het allemaal snel. Samengetrokken troepen marcheren oostelijk vanuit Belgrad en trekken naar Italië. Direct daarop rukken plotseling vele gepantserde spitsige voertuigen op ten noorden van de Donau naar West Duitsland met drie legers en zonder waarschuwing richting Rijngebied. Dat zal zo onverwacht gebeuren, dat de bevolking in wilde paniek naar het Westen vlucht. Veel auto’s zullen de straten blokkeren. Wat op autobanen en snelwegen een hindernis is voor de snel oprukkende tanks, wordt gewoon platgewalst.

 

Ik zie boven Regenburg geen brug meer over de Donau. Van de grote stad Frankfurt blijft nauwelijks nog wat van over. Het dal langs de Rijn zal verwoest worden, maar meer vanuit de lucht. Vanaf dit ogenblik komt de wraak over het grote water. Tevens valt de gele draak in Alaska en Canada binnen. Komt echter niet ver. Twee mannen doden een hooggeplaatst iemand. Ze zijn door twee andere mensen betaald worden. De ene moordenaar is een kleine zwarte man, de andere is iets groter, met een blonde haarkleur. Ik denk meer aan iemand uit de Balkan, kan het echter niet precies zeggen. De derde moord is gedaan. Dan is het oorlog. De oorlog komt van zonsopgang en hij gaat erg snel.

 

Drie troepen tanks zie ik naderbij komen: de kruipende landmacht komt naderbij vanuit Böhmen via het bos. Over de Donau komt niet de vijand, maar deze buigt af naar het Noordwesten; in het Naabdal ziet Irlmaier het hoofdkwartier. De stad Landau aan de Isar heeft vele te lijden onder verloren bommen. Het tweede leger gaat direct via Sachsen naar het Westen, het derde leger van het Noordoosten naar het Zuidoosten. Dag en nacht rennen de Russen, hun doel is het Ruhrgebied, waar de vele ovens en haarden met schoorstenen staan. Maar dan zie ik voor mij de Aarde als een kogel, waarop witte duiven vliegen, een enorm grote hoeveelheid zand opstuiven. En dan regent het in één linie een gele stof. De gouden stad wordt vernietigd, daar begint het. Als een gele streep gaat het verder omhoog tot naar de stad in de inham.

 

Het zal een heldere nacht zijn, wanneer zij beginnen te werpen. De tanks rijden nog, maar die daarin zitten, zijn helemaal zwart geworden. Daar, waar het neervalt, leeft niets meer, geen boom, geen struik, geen vee, geen gras, dat verwelkt en zwart wordt. De huizen staan er nog. Dan ziet Irlmaier een linie als een zwarte streek. Hij weet niet wat dat is. Wie daarover gaat, sterft. Die naar deze kant willen komen, kunnen niet verder. Dan breekt het leger achter die zwarte streep op, ze moeten naar het Noorden. Wat ze bij zich hebben, gooien ze weg. Terug komt niemand meer. Het gaat erg snel allemaal. Van de Donau tot aan de kust heerst een verschrikking. Twee treinen die proberen weg te komen lukt het nog de rivier over te rijden. De derde gaat verloren en wordt door de vijand omsingeld.

 

Dan komen de witte duiven en het regent plotseling een gelige stof naar beneden vanuit de lucht. Het is één lange streek. Van de gouden stad gaat het omhoog tot aan het grote water in een bocht. In deze streek is alles weg. Daar waar het heengaat, is een stad zomaar een stenen hoop. De naam mag ik niet zeggen. Een zwerm duiven stijgen op uit het zand. Twee troepen bereiken het strijdgebied van het Westen naar het Zuidwesten. Het eskader wendt zich naar het Noorden en snijdt het derde oprukkende leger af. Van het Oosten wemelt het op de Aarde van rupsen. Maar in de tanks is iedereen al dood, ofschoon de voertuigen verder rollen, om dan geleidelijk uit zichzelf stil te staan. Ook hier werpen de vliegers hun kleine zwarte kistjes af. Deze exploderen, voordat ze de bodem aanraken en verbreiden een gele of een groene rook of stof. Wat daaronder komt, is dood, of dat nu een mens, dier of plant is.

 

Een jaar lang mag geen levend wezen dit gebeid meer betreden, zonder zich aan het grootste gevaar bloot te stellen. In het gebied van de Rijn wordt de aanval definitief afgekapt. Men smijt iets onder het hoofdkwartier, ik zie een kerk op een berg en het altaar kijkt naar het Noorden. Die kerk zie ik branden. Zuid-Oostbeieren wordt beschermd. De stedelingen gaan naar het platteland naar de boeren en halen het vee uit de stal bij diegenen die geen hulp meer hebben om het werk te doen.

 

Drie steden zie ik ondergaan. De ene verzinkt in modder, een andere stad gaat onder in het water, een derde stad zie ik nog boven het water. De stad met de ijzeren toren (Parijs) wordt verwoest, de eigen mensen steken de stad in brand. In het laarzenland (Italië) breekt een revolutie uit. Ik geloof, dat het een godsdienstoorlog is, omdat zij vele religieuze personen doden. Achter de paus zie ik een bloedig mes. Weinigen zullen overig blijven van degenen, die niet konden vluchten. De paus vlucht verkleedt over het water. Na korte tijd keert hij terug, als de rust weer is hersteld.

 

Het Alpenland wordt van het Noorden en Zuiden hierbij wat betrokken, maar in het Oosten van het land is er rust. De landen aan de Noordzee zijn tot België naar omlaag door het water in gevaar. De zee is erg onrustig. Huizenhoog golft de zee, en schuimen doet het alsof het kookt. Eilanden voor de kust verdwijnen en het klimaat verandert. Een deel van Engeland verdwijnt, als dat ding in de zee valt, dat de vliegenier erin smijt. Dan verheft zich het water als een vast object en valt dan weer terug. Wat dat is, weet ik niet. Gedurende de oorlog of aan het einde daarvan zie ik aan de hemel een teken, de Gekruisigde met de littekens en allen zullen het zien. Ik heb het al drie keer gezien en het komt zeker.

 

Duisternis zal er zijn op een dag te midden van de oorlog. Dan breekt een enorme hagelbui uit met onweer en aardbeving. De aarde beeft. Als het zover is, ga niet uit uw huis! Er is ineens geen elektriciteit meer, de lichten doen het niet, behalve kaarslicht. Wie het stof inademt of insnuift, die krijgt een kramp en sterft. Doe de ramen niet open en dek deze met zwart papier toe. Al het openlijke water zal giftig zijn, ook alle voeding, die niet in is verpakt. Eet geen etenswaren uit glazen potten, die blijven niet lang goed. Drink ook geen melk. Brood en meel blijven goed, vochtig voedsel bederft, zoals vlees – behalve in blikken dozen. Buiten heerst de stofdood, er sterven zeer veel mensen.

 

De rivieren zullen zo weinig water hebben, dat men er gemakkelijk doorheen kan lopen. Het veel valt om, het gras wordt geel en dor, de dode mensen worden helemaal geel en zwart. Na drie dagen is alles weer voorbij. De wind drijft de doodswolken naar het Oosten toe. Maar nog eenmaal zeg ik: ga niet naar buiten en kijk niet door het raam naar buiten; laat gewijde kaarsen branden en bidt! Want ’s nachts sterven meer mensen dan in twee wereldoorlogen.

 

In Rusland breekt een revolutie uit en een burgeroorlog. De lijken zijn zoveel, dat men ze niet kan wegbrengen van de straat. Het kruis wordt weer in ere hersteld. Het Russische volk gelooft weer in God. De grote heren in de politiek plegen zelfmoord en in het bloed wordt de lange schuld afgewassen. Ik zie een rode massa, vermengd met gele gezichten; het is een algemeen oproer en afgrijselijke moorden. Dan zingen ze het paaslied en verbranden kaarsen voor zwarte Mariabeelden.

 

De driedaagse duisternis komt steeds dichterbij. Drie negens zie ik. Wat dat betekent, kan ik niet zeggen. De derde negen brengt de vrede. Dan zal het kruis weer in ere worden hersteld. Wanneer alles voorbij is, zullen meer mensen dood zijn, dan in de laatste twee wereldoorlogen samen. Er zal dan vrede zijn en een goede tijd. De mensen worden weer godvrezend. De wetten, die de kinderen de dood brengen (abortus), worden ongeldig verklaard na de schoonmaak. Een magere grijsaard zie ik als onze koning. Bloemen bloeien in de weilanden, als de paus uit de verbanning terugkomt.

 

In de herfst verzamelen zich de mensen in vrede. Eerst is er nog hongersnood, maar dan komen zovele levensmiddelen binnen, dat iedereen voldoende krijgt. De mensen zonder grondbezit trekken daarheen, waar de woestenij ontstaan is en een ieder kan daar wonen, waar hij maar wil, zoveel hij kan verbouwen. Er zijn nu weinig mensen en de marskramer staat voor de deur en zegt: koop wat van mij! Door de klimaatverandering zal bij ons wijn verbouwd worden en er zullen zuidelijke vruchten bij ons groeien; het is veel warmer dan nu. Na de grote catastrofe zal er een lange en gelukkige tijd komen. Wie dat mag meemaken, die gaat het goed en kan zich gelukkig prijzen.

 

Door de natuurcatastrofe of wat er op lijkt, trekken de Russen plotseling naar het Noorden. Rond Köln ontbrandt de laatste veldslag. Na de overwinning zal een koning door de vluchtende paus worden gekroond. Hoe lang alles duurt? Ik zie drie strepen. Of het drie dagen, drie weken of drie maanden zijn, ik weet het niet. Ik zie drie negens, de derde negen brengt de vrede. Als alles voorbij is, is een deel van de bevolking weg, meer dan in twee wereldoorlogen. Na deze gebeurtenissen komt een lange, gelukkige tijd. Wie het mee zal maken, die gaat het goed. Maar de mensen moeten helemaal weer opnieuw beginnen, zoals hun oergrootvaders begonnen zijn. Anton Johansson (Noorwegen) (1858-1929): De derde wereldoorlog zal eind juli, begin augustus, uitbreken. Het is zomer in Noord-Zweden. De Noorse bergen dragen nog geen sneeuw.

 

Jasper, schaapherder Deininghausen (Dld): In het jaar, waarin de oorlog uitbreekt, zal het zulk een prachtig voorjaar zijn, dat in april de koeien al in het hoge gras kunnen lopen. Het koren zal men nog kunnen binnenhalen, maar de haver niet meer.

 

Hermann Kappelmann, Scheidingen (Dld): Over vele jaren zal er een verschrikkelijke strijd uitbreken. De tekenen daarvan zullen zijn: Als de sleutelbloemen in de heggen staan, en er overal onrust heerst, in dát jaar gebeurt het nog niet. Als er echter een korte winter is geweest en de sleutelbloemen vroegtijdig gaan bloeien en het rustig lijkt, dan gelooft niemand meer in vrede.

 

Beykirch (1622 (Dld): voorspelt de laatste en grootste veldslag; gebeurtenissen zullen leiden tot vernieuwingen en herstel, welke na de eindtijd op de nieuwe Aarde zullen plaatsvinden. De mensen, levend in vrees op Aarde, zullen sterven in de verwachting van de dingen, die zullen gaan gebeuren. De vader zal tegen zijn zoon zijn, broer tegen broeder. Trouw en geloof zullen niet meer te vinden zijn. Nadat de verschillende volkeren elkaar langere tijd beoorloogd zullen hebben, nadat tronen zullen zijn omgevallen, rijken zullen zijn omvergeworpen (in de 19e en de 20e eeuw!).

 

Het Noorden (Rusland) zal tegen het Zuiden (Israël en de Middellandse zeelanden) naar de wapenen grijpen. Dan zal het Zuiden (ook de Islamitische landen) tegen het Noorden naar de wapens grijpen (de christelijke landen van Europa boven de Middellandse Zee) – Dan zal de strijd niet meer om vaderland, geloof of taal gaan, maar zij zullen zich verenigen om te doden en om te strijden om de heerschappij op Aarde. Midden in Duitsland zullen zij de legers (de Westelijke geallieerden enerzijds, en de Russen anderzijds) op elkaar botsen, en steden en dorpen vernietigen, nadat de bewoners naar de bergen in de wouden hebben moeten vluchten.

 

Op het gebied van Nederduitsland zal de strijd beslist worden. Daar zullen de legers in zulk een massa heentrekken, zoals nog nooit op Aarde werd waargenomen. Bij het Berkenbosje van Budberg (vermoedelijk Bitburg) zal deze laatste vreselijke slag plaatsvinden. Wee, wee, wee (Hebreeuwse www heeft het cijfergetal 666), arm vaderland. Drie dagen lang zullen zij strijden – overdekt met wonden zullen zij elkaar nog vernietigen, en daarbij tot de enkels in het bloed waden.

 

De baardige volkeren van het Zevengebergte (Siebengebirge) ten zuidoosten van Bonn, zullen uiteindelijk overwinnen, en hun vijanden moeten vluchten. Aan de oever van de Rijn zullen zij zich opnieuw groeperen en in uiterste vertwijfeling strijden. Daar zal echter hun kracht worden gebroken, zodat er nauwelijks genoeg zullen overblijven om het verhaal van hun vreselijke nederlaag thuis te vertellen. De rode legers zullend de Rijn boven Basel niet overschrijden.

 

In de maand mei zal men zich serieus op de oorlog voorbereiden, maar de tijd is nog niet rijp. De maand juni zal eveneens uitnodigen tot een oorlog, maar ook dan is het nog geen tijd. De maand juni zal zo ernstig en wreed zijn, dat velen van vrouw en kind afscheid moeten nemen. In augustus zal men in alle hoeken der Aarde over deze oorlog horen. September en oktober zullen groot bloedvergieten brengen. In november zal men wonderlijke dingen zien.

 

Er zal een tijd komen, waarin de wereld erg goddeloos (God kwijt zijn) zal zijn geworden. Het volk zalf zelfbestuur kennen, niet meer afhankelijk zijn van koningen. Er zal een algemeen verlies aan respect voor het gezag optreden. En degenen, die niet meer trouw zijn aan hun meesters, noch die meesters trouw toekennen, deze zullen de heerser en regeerders worden. Dan zal er een algemene opstand komen, zodanig, dat de vader tegen de zoon zal strijden en de zoon tegen de vader.

 

Ook zal er een tijd komen, waarin men niet langer eerbied zal hebben voor het geloof van de katholieke kerk, noch voor de leringen op de scholen. Er zullen nieuwe boeken worden ingevoerd. Een tijd, waarin de katholieke godsdienst sterk onder druk zal staan en men zal proberen er van los te geraken en er vanaf te komen. Rond diezelfde tijd zal het volk vooral genoegen scheppen in allerlei spelen en in feestelijke en gezellige bijeenkomsten. Over het algemeen zal het volk betoverd worden door ontspanning, door spelen en genoegens. Maar dan zal het niet zo lang meer duren voordat er drastische veranderingen komen.

 

Er zal dan een ongelooflijke oorlog uitbreken. Aan de ene zijde zal Rusland staan, samen met het ganse Noorden. Aan de andere kant zal Frankrijk staan, met het gehele Zuiden, onder één hoofdige leiding (de nieuwe Franse koning). Deze edele ridder zal vanuit het land der middag komen. Hij draagt een wit lang kleed, dichtgeknoopt, tot op zijn voeten. Hij draagt een kruis op zijn borst en hij zal rijden op een ezel. Te voet gaande zal hij met zijn been trekken vanwege een zekere verlamming. Deze edelman is zo toegewijd en gedreven, dat niemand zal proberen hem te stoppen. Hij is een ware vredebrenger. Hij bezit zeer grote krachten en een uithoudingsvermogen. Hij zal het voor elkaar krijgen, dat alle dansmuziek zal worden beëindigd. Men zal ook stoppen met het dragen van onnodige kledingstukken.

 

De vijanden, die vreemdelingen zijn in Duitsland, zullen op de vlucht worden gedreven en zij zullen zelfs de tijd niet krijgen om mee te nemen wat hen gedurende hun vlucht zou moeten voeden. De barbaarse volkeren van die Beer uit het Noorden (Rusland) zullen komen om het Westen te veroveren, maar hun tegenstanders (het Westen) zullen moed scheppen en zij zullen strijden met de woede der wanhoop. Dan zal de kracht van deze aanvallers (de Russen) worden gebroken, hun strijdkrachten zullen worden vernietigd, en slechts enkelen (van één miljoen man) zullen met moeite overleven teneinde thuis het nieuws te kunnen vertellen van hun nederlaag.

 

De prins, die de grote strijd tot een goed einde zal brengen, zal naar een Kerk in Bremen gaan om daar een mis bij te wonen. Van daaruit zal hij verder rijden. Hij zal door zijn verrekijker kijken naar een streek van het Berkenbosje en de vijand gadeslaan. Daarna zal hij verder trekken naar Holtum, een streek nabij Werl. Bij Holtum staat een kruisbeeld tussen twee lindebomen. Neergeknield zal hij een lange tijd bidden met uitgestrekte armen. Daarna zal hij zijn soldaten, die gekleed zullen zijn in het wit, de leiding geven in de strijd. Hij zal de bloedige veldslag overleven, en de overwinnaar blijken te zijn. Bij een riviertje, dat van West naar Oost loopt, in de nabijheid van Berdberg en Sondberg, zal het aantal gedode mannen het grootst zijn. Vervolgens, na deze strijd, zal de meester en overwinnaar van deze veldslag – deze prins – het volk verzamelen in de kerk van Schaffhausen, nabij Werl en hen daar toespreken.

 

Als die tijd nabij is, zullen de mensen niet meer weten hoe zij zich te hebben kleden. De vrouwen zullen vreemde hoofddeksels dragen en lange onderbroeken, net als de mannen. Dan zal er een tragische en ongelukkige tijd volgen, juist zoals onze Schepper erover heeft gesproken, wat in deze tijd zal geschieden (vanuit de Bijbel). De mensen zullen vrees koesteren voor elkaar en zij zullen angstig zijn vanwege de dingen, die gaan gebeuren.

 

De vader zal tegen de zoon zijn, en de zoon zal de vader bestrijden. De dogma’s (van het katholieke en protestantse geloof) zullen worden verdraaid; en er zullen mannen zijn, die de katholieke kerk willen veroveren en omvormen. De mensheid zal slechts liefhebben de genoegens, pleziertjes en ontspanning. Ware en oprechte gelovige christenen zal men nergens meer vinden. Dan zullen de onafhankelijke volkeren gedurende langere tijd oorlog met elkaar voeren. Tronen zullen ineenstorten en koninkrijken zullen verdwijnen.

 

En gedurende de afloop van al die gebeurtenissen zal het Oosten, dat in tegenstelling tot het Westen weinig geleden heeft, zich zware wapens verschaffen. Dan zal het niet langer gaan om het vaderland, de taal of het geloof. De oorlog zal volgen op de winter, die eigenlijk geen winter was. Een winter waarin er slechts een klein beetje sneeuw zal vallen. De bloemen zullen in dat jaar zeer vroeg bloeien en al in april zullen de koeien tot aan hun knieën in het hoge gras staan. De eerste soldaten, die eraan komen, zullen kersenbloesems op hun helmen dragen. De rogge zal men nog voor de strijd kunnen binnenhalen, maar de tarwe niet meer. De vreemde soldaten gedragen zich als dieren, en zij zullen de tarwe in het veld opeten. Op een oostelijk van Gravenstein gelegen veld, zullen de soldaten een rode koe doden. Zij zullen echter niet veel tijd krijgen om die op te eten.

 

De stedelingen vluchten weg uit de steden. Een jong meisje met een rode rok, die de laatste is om een klein riviertje over te steken, zal worden neergeschoten. Midden in Duitsland zullen de troepen elkaar ontmoeten. Steden en dorpen zullen worden verwoest. Daarna zal het voor de mensen noodzakelijk zijn om zich te verbergen in de wouden en de bergen. In het nabij gelegen lagere gedeelte van Duitsland zal de strijd worden beslecht. Er zal een slag worden geleverd zoals de wereld nooit tevoren heeft gezien. Deze vreselijke (laatste) slag zal beginnen nabij het Berkenbosje in de buurt van Bodberg. http://www.schauungen.de/wiki/index.php?title=Birkenbaumsage

www.zelfbeschouwing.info