Derde wereldoorlog?

Als de wereld om vrede roept, is het einde niet meer ver. De grote machten zijn ermee bezig om ongewild een grote wereldoorlog naar zich toe te trekken. Zij verzwijgen de waarheid. De mensen zullen een innerlijke stem te horen krijgen. Syri is de sleutel voor de wereldvrede of een vreselijke oorlog. Een meteoriet van 400 meter breed en lang is reeds onderweg en stevent op de Aarde af. Deze wordt in 2035 verwacht. Lorber zegt in GJE8-185-10: nog 1000 jaar, 800 en 90 en 32 jaar = gerekend na 1922.

 

DE LUCHT ZAL DRIE DAGEN VERSTIKKEND ZIJN [GEWONE KAARSEN ZULLEN NIET KUNNEN AANGESTOKEN WORDEN OF WILLEN BRANDEN] Alle lichten op de Aarde zullen uitgaan. Grote steenbrokken beginnen te vallen (van een grote meteroriet) Niemand is meer veilig, waar dan ook. Alles wankelt. Het is alsof de Aarde bij haar gronderingen begint te beven. De mensen beschermen hun ramen. Het water zal zeer hoog stijgen. Een vreselijke hitte met vuurbliksems zal er zijn. De mensen verschrompelen hierdoor. De mensen die nog op straat zijn, houden zich vast aan de deuren [net als dieren] van huizen, maar niemand laat hen binnen.

 

Gloeiende vuurstof valt naar beneden. Het zal erg donker worden daarna en erg koud, omdat de zon niet meer zal schijnen, drie dagen. Houdt daarom wat voorraad aan gedurende deze inktzwarte dagen met geweide kaarsen, water dekens en voeding. Drie dagen zal het ononderbroken nacht zijn. De geweide kaarsen van bijenwas zullen licht afgeven bij degenen, die de smeekbede tot God trouw zal vervuld hebben. In deze tijd sluiten zij de ramen en deuren en blijven daarbij in gebed. Zij kijken niet naar buiten en houden hun nieuwsgierigheid in toom, om niet te sterven.

 

n enkele kaars zal voor drie dagen genoeg zijn. Boze geesten zullen de huizen doordringen van de goddelozen en de verschrikkelijkste godslasteringen laten horen en in akelige gestaltes. De bliksems dringen de woningen binnen, maar zullen het licht van de geweide kaarsen niet doven, noch door de wind, de storm en de aardbeving. Dit alles zal geschieden in de donkere koude korte dagen van het licht.

 

Russische tanks zullen met grote snelheid uit het Oosten naar het Westen komen en ontzien geen enkele hindernis, die hen in de weg staat. Ze trekken op in drie colonnes vanuit het Noorden, Zuiden en het midden. Wie weigert mee te werken wordt simpel weg doodgeschoten. Ze nemen al het voedsel mee uit de huizen. Het zal wemelen van vele soldaten en elk zal moorden, op de wijze die bij deze soldaat past.

 

Het volk zal noch eigendom noch iets bezitten. Velen zullen geen huis meer hebben. Vlak voor Engeland werpt een vliegtuig een atoomboom de zee in. Het begroef het grootste gedeelte van Engeland onder water; er was bijna geen spoor meer te bekennen. Raketten met enorme stuwkracht suizen voorbij. In Rome ligt er een drie tot vier meter hoge berg met lijken. De laatste paus vlucht met twee kerkvorsten via een zijvluchtweg. Deze tijd ligt zeer nabij [2017?]

 

De oorlog zal uitbreken als iedereen het heeft over een tijd van vrede en shaloom zegt. Op dat moment zal het gebeuren. Vr de oorlog is er nog een vruchtbaar jaar, en veel oogst en graan. Vanuit de gouden stad komt het [Moskou]. Het zal onverwacht gebeuren. Men zal een teken aan de hemel zien, een groot kruis. [Vijf jaar geleden hebben vele Russen dit kruis daadwerkelijk gezien, maar er is hierover nooit ophef gedaan!] Uit de wolken zullen de orkanen van vuur stromen en zich op Aarde verspreiden. De vuurregen zal neervallen. [Jakob Lorber maakt hierover ook gewag]. Het zal beginnen in een erg koude nacht. Donder, hagel en aardbevingen zullen twee dagen lang de Aarde teisteren. Elektriciteit, telefonie, tv. en radio, computers zullen het niet meer doen.

 

De wind loeit en de donder begint. In de derde nacht zullen de aardbevingen en het vuur ophouden. Er sterven in die nachten meer mensen, dan in twee wereldoorlogen. De volgende dag zal de zon weer schijnen. Meer dan een derde van de mensheid zal hierbij omkomen. Een ster zal aan de hemel verschijnen en de Heer zal met deze ster naar de mensen komen.

www.zelfbeschouwing.info