Dreigende wereldmachten

 

Ohlad wordt ten tijde van de oervaderen door de Heer tot koning beroepen. De HEER verschijnt als evenbeeld tot hem. ‘Vol allergrootste eerbied en liefde begaf Ohlad zich achter de witte wolk en vond tot zijn grootste verbazing zijn eigen wezen als zogenoemde dubbelganger. Dit volkomen evenbeeld van hem keek hem vast aan en bewoog zich niet van Zijn plaats. Deze verschijning overmande Ohlad en hij begon bang te worden. Maar het evenbeeld zei: ´Vrees niet, Ohlad, want Ikzelf ben het, je Heer en je God en je Vader! Verbaas je niet over de volkomen gelijkenis, want Ik heb je immers naar Mijn evenbeeld geschapen.’ (Hui33-164:12-16)

 

De Heer doet een opmerkelijke uitspraak in dit boekdeel: ´Ik zal jullie van nu af aan steeds koningen geven; goede, als jullie in Mijn liefde zult blijven, - maar ook tirannen als jullie je harten van Mij afwenden. (Hui3-168:7)  (Opm. Het latere land Israel wilde ook koningen hebben (1 Sam.8:5-8), maar dit was eigenlijk tegen de wil van de Heer (let wel, niet tegen de orde van de Heer), want destijds regeerden de ‘richters’ over de Israëlieten in Palestina.)

 

We bevinden ons in de huidige tijd al in een derde wereldoorlog. De gehele wereld bevindt zich geruime tijd in een zware economische crisis. Sommigen onder de mensen, die goed per kassaldo staan, hebben dat misschien niet door of staan er niet stil bij, want het overgrote deel gaat steeds meer gebukt onder de verscherpte maatregelen van de wereldstaten met alle consequenties van dien.

 

Helderzienden zeggen dat de oorlog onverbiddelijk zal zijn en zich verder zal uitbreiden. Er komen moeilijke tijden. Een dikke, bruine, zwarte Beer is uit zijn hol gekomen… In Boedapest ligt er een boekje in de bibliotheek van de Hongaarse Academied van Wetenschappen, dat rond 1700 in Mongolië is geschreven. Het bevat een profetie voor onze tijd, die zegt: In dat tijdperk van catastrofe zal een ster rijzen, genaamd de STER van God. Hij zal opkomen in het Oosten en ondergaan in het Westen. De ster zal zo groot zijn als een kippenei en het zal wonderbaarlijk helder zijn!’ Deze ster zal over de gehele wereld zichtbaar zijn.

 

Verschillende helderzienden hebben in vroegere tijden voorzien, dat er in die tijd (dus in de hedendaagse periode!) een driedaagse duisternis zal komen en precies op dat moment zal er over de Europese slachtvelden een klein oplichtend hemellichaam verschijnen. In de nacht daarop volgend zal in heel Europa een donderslag te horen zijn. In dezelfde nacht is de lucht in geheel Europa met dichte stof opgevuld. Dat verklaart waarschijnlijk de driedaagse duisternis. Mensen in de open lucht zullen plotseling sterven. De zon zal drie dagen niet schijnen. Het blijft dan donker. Dit doet denken aan de volgende Bijbelteksten:

 

Joël 2:2: ‘Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad over de bergen uitgespreid; een groot en machtig volk, zoals er vanouds niet geweest is (China?), en nadien niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.’

Zefanja 1:14: ‘De grote dag van de Heer is nabij, en zeer haastende; de stem van de dag van de Heer; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen.’

 

Amos 5:8: ‘Die het Zevensternte en de Orion maakt, en de schaduw van de dood verandert in de morgenstond, en de dag verduistert als de nacht; Die de wateren van de zee roept, en giet ze uit op de aarde.’

 

(Dan. 12:1): ‘En in die tijd zal Michael, die grote vorst, die voor de kinderen van jullie volk staat, als het zulk een tijd van de benauwdheid zal zijn, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is…’ 

 

Er zijn tientallen bronnen die deze gebeurtenis voorspellen. Het christendom zal herleven na de "reiniging" van de aarde. We zullen omstandigheden krijgen zoals de mensheid leefde in 1800, tweehonderd jaar geleden. Geen internet, geen telefonie, geen grote machines, auto's en vliegtuigen. We zullen het weer met eenvoudige middelen moeten doen. Maar we zullen alles hebben wat we nodig hebben, alle instrumenten zullen beschikbaar zijn voor de mensheid, maar niet voor het gemak, maar voor het praktische. Dan zal Jezus persoonlijk komen. Maar bovenal zal de mensheid nog eerst veel te verduren hebben.

 

Als een machtig land, of wie dan ook, een dieptebom in de Noordzee laat vallen, zal een groot deel van West-Europa onder water staan.

Alois Irlmaier zei: ‘Ik weet één ding zeker, want als deze oorlog komt, zal het hard aankomen in Noord-Europa. Het zal de kusten overspoelen, en wie daar gevangen wordt zal er niet levend uitkomen.’

 

Na de drie dagen duisternis zouden de temperaturen in Midden-Europa mild kunnen oplopen. Het spreekt vanzelf dat het dan erg koud zal zijn als de dagen verstrijken zonder zon met een inktzwarte hemel.