Wegvoeringen

 

ingezonden door Helmut Nadlinger uit Oostenrijk

 

Over de vorige uitgave van het JLB [11-2016] wil ik nog zeggen, dat je de zelfmoordenaar Schumi veel ruimte geeft, die hij toch zeker niet verdient, ook als een dame hem blijkbaar erg vereerd en reclame voor hem maakt naast de vermelding van zijn boek en uitgeverij… Je hebt zijn boeken weggezet – er mogen echter JLB-lezers zijn die zwak zijn en door zoveel ‚lof‘ uit naam van deze vrouw ten offer vallen voor deze plagiaris…

 

Nu wil ik ook mijn gedachten en gefundeerde mening betreffende het thema ‘wegvoering’ aan jou vertellen. Je kunt wat mij betreft dit ook in het bulletin publiceren, ik zal in overeenkomst hiermee het een en ander schrijven en het algemeen houden:

De profetieën van een Noorse pastoor werden ons recent bekend gemaakt in het JLB en ook de uitwerkingen, welke een ‘wegvoering in de wolken des hemels’ veroorzaken zullen. Worden zij dat?

 

Zullen de uitwerkingen dusdanig zijn, dat vliegtuigen uit de hemel vallen omdat de piloot ‘ontrukt’ werd, auto’s tegen elkaar botsen omdat deze zonder bestuurder zijn, mensen die spoorloos verdwijnen en families uit elkaar gescheurd worden – en dit alles bij de mensen en op onverklaarbare wijze volgens de wil van God? Is dat niet te simpel en klein gedacht, om de Bijbeltekst zo woordelijk met het verstand te verklaren?

 

Als wij de wegvoering zo letterlijk nemen, dan kunnen wij ook gelijk ook wel beginnen met het uitrukken van de ogen en het afhakken van de handen – want zo staat het immers in het Boek der Boeken.

Is niet onze God en Schepper verheven over al het menselijke denken, en zal deze ontrukking zich niet op een oneindige wijze aard en wijze afspelen dan wij kleine mensen dit ooit kunnen vermoeden? Moeten wij ons deze langverwachte wegvoering niet veel meer geestelijk dan lichamelijk voorstellen?!

 

God is Geest en in dat verband zal Hij ieder mens, die de liefde tot Jezus in zijn binnenste draagt, door elke tijd heen het wereldse denken en de zwaktes van zijn ziel bevrijden en deze verplaatsen in de toestand van een wedergeborene!

 

Zonder door buitenstaanders herkend te worden, en verborgen in de ‘wolken’ van zijn innerlijke liefdehemel. Want de mensheid heeft alle dagelijkse chaos en wereldwijde tegenspoed zeker nodig, en dit door de genade van de Heer, wedergeboren tot plicht aan zijn naaste en aan de weliswaar nog zwakke maar bereidwillige landgenoten.

 

De Satan in de economie en politiek, de onverbeterlijken en de opportunisten zullen worden weggevaagd, en de naar de in de geest ‘ontrukten’ zullen volgens de wil en de werken van God de toekomstige leiders op Aarde zijn.

 

Dit is mijn bescheiden mening, die ik zonder schouwing heb gevonden. Nu, Gerard, een gewaagde bewering van mijn kant? Misschien, maar in deze geest kon ik mij dit zo voorstellen.  En daarmee zeg ik: alle liefde.

 

                                                           Afbeeldingsresultaat voor foto entrückung

Antwoord: 

 

Wat jij daar beschrijft, daar is eigenlijk niets tegen in te brengen, op een paar punten na. Maar… voor het geval ‘de wegvoering’ toch binnenkort zou plaatsvinden, dan is onze Heer zeker ook in staat om vliegtuigen, auto’s en machines en vele materiële dingen te dematerialiseren, zodat er bij de ‘overgeblevenen’ niets gebeurd. In het Grote Johannes Evangelie van de Heer via Jakob Lorber zijn hierover genoeg voorbeelden te vinden.

Als een ‘profeet’ via de Heer toekomstbeelden ontvangt, dan is de grote ervaring [volgens de Bijbel!], dat de tussenliggende tijdsduur meestal 40-70 jaar duurt, voordat de profetie in vervulling komt.

 

Volgens Wilfried Schlätz vindt dat pas plaats eerst na het duizendjarige vrederijk. Dat zulks eens zal plaatsvinden, dat is geheel zeker!! Ik houd het echter hier voor overbodig [in het geval van Olav Rodge, december 1952], dat wij meer dan 1000 jaren moeten wachten, alvorens de profetie van O.R in vervulling komt. [1952+70=2022] Dit thema zal nog vaker genoemd worden. G.

 

bron: Jakob-Lorber-Bulletin-International, 12-2016, nr.14: www.zelfbeschouwing.info

UpToDate 2023-2024