Het laatste bazuingeschal

De wegvoeringen

Iemand [uit de omgeving van Stuttgart] stuurde mij via de post een bericht over pater Olav Rodge uit Bergen [Norwegen] dat gedateerd was uit 1952. In dit schrijven gaat het over een toekomstige wegvoering van deze Aarde. Dit artikel kan men ook in zijn geheel downloaden: https://www.gloria.tv/media/nsk1kMAwMm5 zodat we daarvan de belangrijkste delen bekendmaken.

Olav Rodge: ‚Wat ik hier opschrijf, dat heeft zich voorgedaan op 11 december, vroeg in de ochtend in een huis van een medebroeder in Bergen aan zee [Noorwegen], toen ik juist in een gebed was verzonken. Ik werd geschokt, toen ik een OPENBARING ontving. Het was zo duidelijk, alsof ik deze uit een boek of krant gelezen had. Tot nu toe had ik met de  wegvoering of van wat er op lijkt, mij nooit mee beziggehouden, en misschien waren het mijn gedachten of opmerkzaamheid wel, dat daar mogelijk invloed op had.

Ik wist onmiddellijk en op het zelfde moment dat, wat ik zag, moest opschrijven; maar ik wist niet, dat het een OPENBARING van God was. Ik dacht, dat het meer ging om de fantasiebeelden van mijn eigen voorstellingskracht! Ik probeerde alles te vergeten en mij daarvan te ontdoen, maar vond geen rust. Om uit deze onrust te komen, bad ik tot God en vroeg Hem: ‚Heer, ik kan mij alles niet meer herinneren, maar wanneer het in Uw wil  besloten ligt, openbaar het mij dan nog een keer, en ik zal het bekendmaken!’

Er verliepen ongeveer twee weken, en toen zag ik – terwijl het al nacht was, tegen 22.00  uur

– voor de tweede keer, heel duidelijk deze OPENBARING opnieuw, en nu had ik geen twijfel meer: ik nam pen en papier ter hand en begon alle gebeurtenissen op te schrijven, die zich voor mijn ogen afspeelden. Ik schreef wel tot tegen het uur van de ochtend.

Toen werd ik moe en kon niet meer verder schrijven, want ik was intussen al 79 jaar oud. Zo bad ik God, dat Hij mij liet uitrusten, en wanneer het Zijn wil was, dat, als ik alles opschrijven moet, Hij mij veroorlooft, de volgende dag het vervolg te mogen meemaken. Ik legde mij ter ruste en sliep direct in. Na een week, zoals ook bij de laatste keer in de nacht, ervoer ik toen de rest van deze Openbaring, en ze begon precies daar, waar ze onderbroken was.

 

 Dit is een beschrijving van de OPENBARING, hoe ik ze ervaren heb, en ik verwacht hierdoor de zielen wakker te schudden, zodat ze zich tot God wenden, alvorens de laatste bazuin schalt. Olav Rodge.

In het kort:

Deze profeet schrijft: ,er zal een tijd komen, dat, wanneer de naam van Jezus wordt uitgesproken, men tot dood wordt veroordeeld. Kinderen zullen hun ouders aangeven en zij leveren hen uit aan een zekere dood, zoals het in de Bijbel beschreven staat (Lukas 21:16:

‚jullie zullen uitgeleverd worden, zelfs door jullie ouders en broeders, familie en vrienden en sommigen van jullie zal men doden. En jullie zullen door allen gehaat worden om Mijn Naams’ wil’.

Verder schrijft Rodge: ‚Er ontbreken mij de woorden te kunnen beschrijven, wat voor verschrikkelijks er zich voor mijn ogen afspeelde. Maar in het boek der Apocalyps heeft God ons geopenbaard, dat er een ‘ach en wee’ en een ‘vloek’ over ons komen zal, en het klaaggeschrei van de ongelukkigen duurt voort: ‘Heer! Heer! Kom en verkort ons deze dagen…‘ [Matth. 14:22]

‚De heiligen waren van de Aarde weggerukt.‘ – ‚De bruid van Christus werd in de hemel geleid.‘ – ‚De mensen waren nu begerig het Woord van God te ervaren, maar de Bijbel bleef nu een verzegeld boek! Een man probeerde ze uit te leggen, zei echter: ‚Ik kan alleen maar de letters lezen, maar ik begrijp er niets van!’ Hij gaf de Bijbel aan een ander door, maar ook deze zei hetzelfde. Dat was voor de aanwezigen teveel, en allen begonnen te klagen en te wenen‘…

Ze waren niet ‘wedergeboren’, ze droegen niet het zegel van de belofte en ook niet van het kindschap van God. Ze bezaten ‘geen recht op de erfenis!’ Voor hen was de kerk slechts een eenvoudige maatschappij, een fatsoenlijke plaats, om met vrienden hun vrije uren door te brengen. Nu echter riepen de mensen: ‘Heer! Open de poort voor ons!’

‚De kontakten tussen West en Oost werden afgebroken…. . De derde wereldoorlog is te verwachten‘. ‚Tot de grootste ontsteltenis zorgde de bekendmaking van het in kracht treden der doodstraf voor allen, die de naam van Jezus uitspraken. Ja, het uur was gekomen, waarop de gehele Aarde het zogenaamde ‘Christendom’ zich over hen uitsprak: ‘zij zijn de schuldigen!’ Dat betekende een zekere dood en ook voor diegenen, die in hun woningen iets bewaarden, dat aan Jezus Christus en Zijn leer herinnerde.

Vooral uit de missiegebieden werd bericht over het verdwijnen van zeer veel mensen. Olav bericht over een vrouw, wiens dochter Ruth plotseling verdween: ‚Ik zag alleen maar iets van schaduw, dat snel langs de muur glipte…Van het ene op het andere moment zijn zomaar enige collega’s verdwenen, alsof ze met elkaar afgesproken hadden, en zonder ook maar een of ander bericht achter te laten. ..Het was Jezus, ja Hij was het, die zijn volk kwam halen… Men schat het aantal van de verdwenen mensen in totaal wel op meerdere honderdduizenden, onder hen ook vele soldaten… Het aantal personen is niet  vast  te stellen, zonder het geringste spoor achter te laten.’

Iemand meende – bij het plotseling verdwijnen van een bekende, een lichte nevelvlek te zien, en daarna ook niets meer. Een groot aantal mensen is onder  dezelfde mysterieuze omstandigheden verdwenen!‘ Tot zover in het kort samengevat de bekendmaking van Olav Rodge.


 UpToDate 2024-2025