De Wederkomst van Jezus en het Gericht

 

                                              door Gerd Kujoth [Zwitserland]

 

[GEJ.06_150,17] Maar daarna zal de grootste openbaring plaatsvinden door Mijn tweede komst op deze Aarde; deze openbaring zal echter ook voorafgegaan worden door een zeer groot en scherp gericht en gevolgd worden door een algemene schifting van de wereldse mensen door het vuur en zijn projectielen, waarna Ik dan Zelf een heel andere kweekschool voor ware mensen op deze Aarde zal kunnen vestigen, die dan zal duren tot aan het einde der tijden van deze Aarde.

 

Wanneer vindt de wederkomst van Jezus en het gericht plaats? 

[GEJ.06_174,07] Al deze dingen moeten eerst gebeuren, ongeveer zevenhonderd jaar voor het gericht, zodat achteraf niemand kan zeggen dat hij niet voldoende gewaarschuwd was. Maar vanaf nu zullen er nog geen volle twee duizend jaar voorbijgaan tot het grote gericht op Aarde zal plaatsvinden; en dat zal dan een duidelijk jongste, maar tevens ook laatste gericht op deze Aarde zijn. [GEJ.06_174,08] Pas daarna zal het paradijs op Aarde komen, en wolf en lam zullen vreedzaam in één stal wonen en met elkaar uit één schotel eten.

 

Dat de wederkomst van Jezus (met de wegvoeringen) in het komende gericht, het “algemeen komende gericht”, de „algemene schifting van de wereldse mensen door het vuur en zijn projectielen“, dat eraan zit te komen, zal geen 2000 jaren meer duren, en zal plaatsvinden na de levensperiode van Jezus op Aarde, dientengevolge waarschijnlijk in het jaar 2027 en hoogstens begin 2028. Daarna komt het duizendjarige Rijk. 

 

Dat de wederkomst van Jezus zeven jaar zal voorafgaan met het allergrootste en scherpste gericht, vermoedelijk in het jaar 2020, en op zijn laatst in 2021. Aansluitend de zevenjarige heerschappij van de antichrist, waarbij hij de laatste drie jaren de christenen laat vervolgen. 

 

Toch mogen deze tijdsperioden niet gezien worden als de definitieve. De vooruitzeggingen van Jezus zijn steeds onder bepaalde voorwaarden gegeven. Als de mensen zich veranderen, dan kunnen ook de tijdsperioden en de zwaarte van het gericht zich veranderen. Alleen al een gering deel van de mensheid kan ervoor zorgen, dat er een verschuiving van de tijdslimiet ontstaat.

 

Wanneer de Openbaringen via Jakob Lorber als goud wordt gekenmerkt, dan zou ik de Openbaring door Bertha Dudde als goud minus aanduiden en de geschriften van Franz Schumi als lood. De Openbaringen door Bertha Dudde bevat evenzo veel liefde, als in die van Jakob Lorber. In het bijzonder laat ons de hemelse Vader daarin de precieze afwikkeling van de komende laatste eindtijdgebeurtenissen zien. 

 

UpToDate 2023-2024