De Wederkomst van Jezus Christus

 

De Heer verschijnt ons eerst in het OT als de Schepper en belooft eens te zullen komen als Verlosser, [Heiland of Messias] dat zich voltrok in het NT. Wederom belooft Hij opnieuw te zullen komen als ‘de Geest der Waarheid’. [De Nieuwe Openbaringen]. 

 

Dat Jezus in het NT niet alles kon zeggen betekende, dat het volk er nog niet rijp voor was. Ze zouden het niet helemaal kunnen begrijpen. Daarom zei Jezus: ‘Ik heb veel dingen jullie te vertellen, maar jullie kunnen het nu nog niet verdragen; maar wanneer Hij [dat is de Heilige Geest van de Vader!] – de Geest der Waarheid zal gekomen zijn, dan zal Hij jullie in al de waarheid leiden. [Joh. 16:12,13]

 

De Heer zal ons nooit het gevoel geven dat wij – ieder mens voor zich – op de wereld er alleen voorstaat. ‘Ik zal jullie niet achterlaten als een weeskind, maar Ik zal tot ieder van jullie komen [Joh. 14:18]

 

In de periode van Jezus op de Aarde moest Hij wel vaak in gelijkenissen spreken met het volk en met Zijn leerlingen, zoals wij heden ten dage onze kinderen sprookjes of anekdotes verhalen.

Dan zegt Jezus in Joh. 16:35; ‘deze dingen heb ik jullie in gelijkenissen gesproken, maar de tijd komt, wanneer Ik niet meer in gelijkenissen zal spreken, maar Ik zal jullie vrijuit van de Vader [in Mij] verkondigen.

 

Dit is de centrale boodschap van de Bijbel. De Wederkomst geschiedt zichtbaar en gelijktijdig bij alle mensen. Alle ogen zullen Hem zien en alle geslachten van de Aarde. [Openb. 1:7]

 

Wanneer dit grote gebeuren in Lukas 17:34+36 de situatie van zowel de dag als ook de nacht wordt beschilderd, is dit slechts in een sfeergestalte van de Aarde mogelijk. [Maar de Heer kan tegelijk Zich in ontelbare gestaltes manifesteren, waar dan ook in de oneindige ruimtes van het universum, omdat dit alles nota bene HIJZELF is! 

 

De structuurvraag over het universum staat in Jeremia 31:37 beschreven. Wanneer de mens de Hemel van bovenaf kon meten en onderzoeken in verhouding met bodem van de Aarde, dan zou Ik ook het hele geslacht Israel verwerpen voor datgene, wat zij vooral gedaan hebben, zo spreekt de Heer.

In onze tijd zouden we kunnen zeggen: ‘als de astronomen de structuren en de verre wijdtes van het universum doorgronden en het inwendige kunnen doorvorsen, dan wil Ik ook het volk verwerpen.’

 

In Job 26:7 staat: ‘God spant het Noorden uit over de leegte en de hoogte der Aarde over het niets. [de wereldruimte is donker; hij is leeg en de Aarde zweeft zonder ophanging daarin vrij rond.]

 

Jesaja 50:3: ‘Ik kleed de hemel met donkerte’. Dit klopt astronomisch volledig tot in wetenschappelijke details.

Jeremia 33:22: God zegt hier iets over het getal der sterren. Hier vergelijkt God het getal van de sterren met het zand aan de zee. Beiden zijn niet meer telbaar.

 

Psalm 147:4: ‘dat het toch iemand heeft geteld en dat is de Schepper Zelf. Hij telt de sterren en noemt ze allen bij naam. Daarom lezen we ook in Jesaja 40:26: ‘Heft je ogen op in de hoogte en schouw!’

 

Bij Jakob Lorber lezen we

 

Maar voordat Ik als de Heer en Schepper van al het leven terug kan komen, moet de aardbodem heel goed van alle onkruid gezuiverd worden en deze reiniging gebeurd zojuist op alle punten der Aarde. – Wie nu welbewust ziel is en niet probeert zijn ziel gezond te maken, die zal niet veel tijd meer hebben voordat hij te gronde zal gaan! [Hemelse Geschenken, boekdeel 3, bladzijde 361]

 

De tijd van de zuivering zal op z’n kortst vier weken duren; want er zullen dan uren voorkomen waarin meer zal gebeuren dan vroeger in een eeuw. – Een langere termijn is gesteld op vier maanden; want er zullen dan dagen zijn waarvan er één meer zal betekenen dan vroeger een hele eeuw. – Nog een andere termijn is gesteld op vier kwartalen; want er zal dan in een week meer gebeuren dan in de oertijd in een hele eeuw. – Nog een verdere termijn is gesteld op vier jaar en nog een klein beetje tijd erbij; want er zullen dan maanden komen waarin meer zal gebeuren dan in de oertijd in zeven eeuwen! [Hemelse Geschenken, boekdeel 3, bladzijde 361]

 

Maar Ik zeg nu ook tegen jullie dat er voor Mijn komst op deze Aarde nog veel onkruid en verdord gras en allerlei ondeugdelijk en onvruchtbaar struikgewas verdelgd moet worden door de scherpte van het grootste gericht; want waar er twee zijn, zal er nagenoeg een aangenomen en de andere uitgeschakeld worden – dus een geweldige schifting tot meer dan de helft! [Hemelse Geschenken, boekdeel 3, bladzijde 374]

 

UpToDate 2023-2024