Wederkomst Jezus in verschillende fasen?

 

Een lezer (Ron Yates) uit Australie vroeg:

Ik loop nog steeds met het idee rond dat de wederkomst al heeft plaatsgevonden in 1868 - 1950. Terwijl ik wat fragmenten uit het Derde Testament lees, verklaart onze hemelse Vader dit Derde Tijdperk, aangezien de periode van geestelijkheid  en communicatie met onze Heer van elk van ons zich aan met de Vader verbind. Een les uit het derde Testament welke ik in mijn hart opneem is, dat Jezus zei: "Toen ik in de tweede periode tot de Vader bad, bad ik van wijsheid tot liefde’.

 

Antwoord

Ja beste Ron, voor die tijd was dit ‘Derde Testament’ blijkbaar zeker nodig, daar de Duitstalige boeken van Jakob Lorber nog onbekend waren. De Wederkomst van Jezus heeft m.i. plaatsgevonden in verschillende fasen: [Hildegard von Bingen, Jakob Boehme, Swedenborg, en zo meer], maar de Bijbel vermeld in Openb.14:6 ‘En ik zag een andere engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de Aarde wonen, en aan alle naties, en geslacht, en taal, en volk;  En dat is mijn inziens gekoppeld aan ‘Het Nieuwe Woord’ van de Heer [via Jakob Lorber], en inmiddels over de gehele wereld in de meest bruikbare talen vertaald.

 

Met dit bijzondere ‘geschenk uit de Hemel’ voel ik deze ‘Wederkomst van de Heer’ als het meest nabij. Er zal ook nog een ‘Gerichte Wederkomst van de Heer’ plaatsvinden [ook in fasen], en de weeën daarvan zijn nu overduidelijk [natuurrampen, etc.] en na de ‘echte reiniging’ van de Aarde en de mensheid zal de Heer zo nu en dan bij deze en gene in het midden zijn. G.

 

UpToDate 2023-2024