Wederkomst van de Heer

 

             Foto

De wederkomst wordt benadrukt en verduidelijkt in het boek Jakob Lorber in  ‘Aarde & Maan’: 

Ik heb ook Mijn wederkomst voorspeld, maar -let daar wel op- heb daarbij gezegd: "Tijd en uur is niemand bekend, behalve Mij en ook degene die Ik het openbaren wil!" Ik heb het al wel geopenbaard, maar heb geen tijd en uur bekend gemaakt, maar alleen de tekenen, waaraan men Mijn wederkomst kan herkennen.

                              https://herboldblog2.files.wordpress.com/2014/02/tijd.jpg           

Jeremia profeteerde jarenlang en keek dan zelf bitter klagend uit naar de vervulling van de profetie, want wat hij profeteerde dat morgen zou gebeuren, gebeurde pas na jaren. Ja, wel 23 jaar moest hij wachten, voordat zijn profetie met betrekking tot de 70­ jarige Babylonische ballingschap van het joodse volk geheel in vervulling ging. [Opmerking: met dit gegeven kunnen wij hierbij het levensjaar van de profeet Jeremia geschiedkundig beter inschatten!]

 

Jona wachtte tevergeefs op de ondergang van Ninevé, totdat hij tenslotte heel geërgerd Mij verwijten maakte vanwege Mijn goedheid. De oorzaak hiervan ligt echter alleen, zoals al werd gezegd, in het gedrag van de mensen. Want als ze met een gericht bedreigd worden en zich veranderen, wel niet allemaal, maar toch enkelen, dan wordt het gericht opgeheven.

 

Als onder honderdduizend mensen maar tien gerecht worden, dan zal Ik vanwege die tien gerechten ook de honderdduizend het gericht besparen. En als onder een miljoen mensen honderd gerechten zijn, dan wil Ik terwille van hen een heel miljoen het gericht besparen.

Wanneer het aantal gerechten groter is, is het des te zekerder dat het gericht wordt opgeheven en in plaats van een algemeen gericht zal alleen maar een speciaal gericht de hardnekkigsten treffen. Als er echter minder gerechten zijn, dan wordt na enkele nog volgende verma­ningen het aangekondigde gericht niet tegengehouden. [Bron: Aarde & Maan-71]

 

 Zoals dat nu voor onze ogen gebeurt met het Jodendom dat nu zonder waarheid of geloof is, waardoor het een geweldig aas is geworden, waarmee het over ongeveer vijftig aardse jaren* afgelopen zal zijn, zo zal het er in later tijden ook voorstaan met de leer en de kerk die Ik nu sticht. Die zal tot een nog veel erger aas worden dan het Jodendom nu, […] En dat kan nog gebeuren voordat er na Mijn leven hier, zoals Ik nu lichamelijk in jullie midden ben, tweedui­zend aardse jaren verlopen zullen zijn

 

GJE9-71 [6] Tóen vroegen jullie je af, evenals nu, waarom dat eigenlijk op die manier door God toegelaten wordt. Ik heb jullie echter ook al vaak, zoals ook deze keer, laten zien dat Ik de mensen, aan wie een volkomen vrije wil, een vrije zelfbeschikking is gegeven, met Mijn almachtige wil niet zo kan en mag lei­den als al het overige geschapene, klein en groot, in de hele oneindigheid; want als Ik dat zou doen, zou de mens geen mens zijn, maar net als een dier of plant of steen, die door Mijn almacht gericht is  

 

 Als er nu in deze tijd, terwijl Ik nog in een lichaam op deze Aarde te mid­den van jullie rondga en leer, al verscheidene mensen in Mijn naam beginnen rond te trekken en Mijn leer tot hun materiële voordeel verbreiden, maar daar ook hun eigen onzuivere zaad tussen mengen, waaruit tussen de magere tarwe op de akker des levens en de waarheid daarvan al gauw veel slecht onkruid zal opgroeien - zal het dan verbazing wekken als er in later tijden in Mijn naam nog meer valse en niet geroepen leraren en profeten opstaan en met machtige woorden, met het zwaard in de hand, tot de mensen zullen roe­pen: 'Kijk, hier is Christus!' of 'daar is Hij!'?

 

Als jullie en later jullie echte, zuivere opvolgers dat zullen horen en zien, geloof zulke schreeuwers dan niet! Want aan hun werken zullen zij net zo gemakkelijk te herkennen zijn als bomen aan hun vruchten; want een goede boom brengt goede vruchten voort. Aan dorenstruiken groeien geen druiven en aan distels geen vijgen. (GJE9-71 [8] e.v. - Luc. 17:37 e.v.)

 

UpToDate 2023-2024