Vrede of oorlog?

Jakob Lorber beschrijft in HIG, boekdeel 2, in welke periode de mens leeft en nog verder leven zal:  ‘Anderen geloven niets, doen wat ze willen en stellen al hun vertrouwen in zilver, goud en bankaandelen.’ ‘Ook zijn er weer mensen die alleen maar enthousiast over Mij praten en Mij alleen prijzen als ze zo enthousiast zijn over de wijn of het bier. Maar als deze geest is verdampt, dan ben Ik een zeer droge beschermheer van je hart geworden. Er is geen enthousiasme meer, geen stralende spraak meer en geen diamanten vertrouwen meer te voelen! En dus hier en daar wordt Mijn Woord zo droog behandeld, alsof er zand van de Sahara woestijn in Afrika is, maar daarnaast een extreem domme en saaie roman als een genezende bron - Als je naar het vuil voor goud aanziet, maar het goud, het echte goud, voor echt vuil!?’ [HIG 2-47:4-7]

 

Hebben mensen nog wel ‘mededogen’ met elkaar.  De Heer beschrijft het ‘Gericht van de liefdeloosheid’ dat zeker op onze huidige industriële samenleving van  toepassing is.

 

De Heer: ‘Dit is nog maar het begin! - Ik heb de volkeren, alle groten, machtigen en rijken en alle kooplieden, kunstenaars en handelaars voldoende tijd en vrije tijd gegeven om zich te verbeteren door middel van de vele tekenen, zoals de kleine volksopstanden, kleinere oorlogen, door middel van duizend petities, affiches en alles kunsttijdschriften, ook door epidemieën, lokale hongersnoden, door gebrek aan geld en werk, maar ook door hagelbuien en overstromingen.’ [HIG3-48]

 

                                               Een introductie tot vredessymbolen - Vredeswandeling

 

‘Ik heb de aarde een lange vrede gegeven. Toen sliepen de prinsen, hun ministers beroofden en onderdrukten de mensen, en de mensen floten en dansten en vergaten Mij, samen met de prinsen en ministers. Maar ik sliep niet en onderdrukte niet en had werkelijk geen reden om te fluiten of te dansen; omdat een echte vader niet kan juichen als er zo'n ernstige epidemie komt en hem het ene kind na het andere vermoordt. Maar als de plaag zijn opzettelijke wil lang aandrijft, kan de vader alleen met rechtvaardige woede worden gegrepen; En aangezien deze vader ook de meester is van alle epidemieën, is het nu tijd om het hoofd van de epidemie over heel Europa, ja over de hele aarde, te verpletteren!​’ [HIG3-48]

 

….’Omdat bijna iedereen het oordeel van de dood op zijn voorhoofd heeft geschreven. Waar niemand de behoefte van zijn naaste ziet, waar de luide klaagzang van de ellende wordt afgeluisterd voor de luide pracht van de wereld, is groen en gras met de koekoek. Daarom denk ik dat men met deze spiritueel bijna dode mensheid geen bijzondere omstandigheden meer moet maken, maar deze op natuurlijke wijze volledig moet laten uitsterven door allerlei epidemieën. Alleen de weinige goede mensen die hier en daar verspreid leven, zouden moeten worden behouden, zodat via hen de aarde terug zou komen tot betere inwoners.’

 

Ik zeg: “Mijn beste vriend, je hebt waarschijnlijk volkomen gelijk; het is echt een ellende zoals het er nu in de wereld uitziet! Ik zeg je, veel erger dan in de tijd van Noach en Lot. Maar wat kunt u anders doen dan geduld na geduld hebben? Laat ze vandaag allemaal sterven, ze zullen in het geestenrijk geen haar beter zijn dan op aarde. Maar als je ze een tijdje op aarde laat friemelen en ze echt ellendig worden door hun dwaasheid, dan zullen velen terug naar zichzelf gaan en naar kruisen kruipen.’ [RB.02_257,12,13]

 

‘Ik zeg je: alle rampen, epidemieën, allerlei ziekten onder mensen en dieren, slecht weer, magere en onvruchtbare jaren, verwoestende hagelbuien, grote, allesvernietigende overstromingen, orkanen, grote stormen, grote sprinkhanen en dergelijke zijn niets maar gevolgen van het wanordelijke gedrag van mensen!’ [GJE4-144:2]

 

‘Als mensen zoveel mogelijk in de gegeven volgorde zouden leven, zouden ze hier niets van hoeven te verwachten. De jaren zouden lopen als parels aan een koord, de een zo gezegend als de ander. Het bewoonbare deel van de aarde zou nooit te veel kou of te veel hitte krijgen. Maar aangezien de slimme en buitengewoon slimme mensen allerlei dingen ondernemen die veel verder gaan dan hun behoeften, wanneer ze te grote gebouwen en buitensporige verbeteringen op aarde ondernemen, hele bergen opgraven om militaire wegen aan te leggen, terwijl ze vele honderdduizenden hectares hebben. van de mooiste bossen vernielen wanneer ze te diep in de bergen gaten slaan vanwege het goud en zilver, wanneer ze uiteindelijk onder elkaar leven in voortdurende ruzies en ruzies, terwijl ze te allen tijde omringd zijn door een groot aantal intelligente natuurgeesten, die allemaal verweerd zijn, komt voort uit de aarde, evenals de zuiverheid en gezondheid van de lucht, het water en de grond - is het dan verbazingwekkend wanneer deze aarde steeds meer wordt geteisterd door een groot aantal soorten kwaad en soorten ?! [GJE4-144:3]

 

‘Dus het ene volk zal tegen het andere in opstand komen en met vuurwapens tegen hen strijden. Als gevolg hiervan zullen de heersers in grote, onbetaalbare schulden vervallen en hun onderdanen kwellen met onbetaalbare belastingen. Er zal buitensporige inflatie, hongersnood, vele nare ziekten en epidemieën zijn onder mensen, dieren en zelfs planten!’

 

‘Er zullen ook grote stormen zijn op het droge en op zee, en aardbevingen, en de zee zal op veel plaatsen de oevers overspoelen, en mensen zullen doodsbang zijn om te anticiperen op de dingen die zullen komen de aarde!’                     

                                               Peace dove.svg

 

‘Dit alles zal worden toegestaan ​​om mensen af ​​te leiden van hun arrogantie en egoďsme en van hun grote traagheid. De groten en degenen die denken dat ze machtig zijn, zullen door verveling worden gekastijd en erdoor gedwongen worden actief te worden om van deze kwelling af te komen. En zie, dat is het eerste type vuur waardoor mensen gezuiverd zullen worden voor Mijn herhaalde aankomst.' [GJE8-185:3-6]

 

UpToDate 2023-2024