Overal VREDE na de grote reiniging

 

Jesaja 2:4 voorspelt dat de mensheid dan hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels!’ Alle naties zullen aan het ‘einde der tijden’ [dus na de grote schifting!] de heerschappij van de ene God aanvaarden en alle geweld [van de wereld] zullen opgeven. Jesaja voorziet in de naaste toekomst [waarin we nu leven [2018], want hij schreef dit al in 725 v. Chr.] Een groot leider die zowel heilig als wijs is en die een einde zal maken aan alle maatschappelijke euvels.

 

                        image001

 

Hij geeft de minder bedeelden hun recht en de armen in het land krijgen een eerlijk vonnis. [Jesaja 11:4]. Zelfs de natuur zal veranderen en alle strijd en lijden zullen eruit verdwijnen: ‘De wolf en het lam zullen samen wonen, de panter vlijt zich neer naast het bokje,… Niemand doet nog kwaad of handelt nog verderfelijk op Mijn gehele heilige berg; want de kennis van de Heer vervult het hele land [dus elk land ter wereld!]. Zoals het water compleet de bodem van de zee bedekt. [Jes.11:6,9]

 

                        image001

 

UpToDate 2024-2025

web counter