Voorzegging Messias in Daniel

 

Daniel voorzag ook dat de Messias ‘afgesneden’ terechtgesteld zou worden, om verzoening te doen – zie Daniel 9:24-26. Zacharias 9:9 – ondanks zijn zachtaardigheid en vriendelijkheid zou Jezus bij de tempel niet geliefd zijn en velen zouden Hem afwijzen - Jesaja 42:1-3 – 53:1,3 – Hij zou een wrede dood sterven – Jesaja 53:4,5 en 9-12.

 

69 jaarweken na het bevel om de muren van Jeruzalem te herbouwen en te herstellen. Een normale week heeft 7 dagen; een jaarweek bestaat uit 7 jaar. Het bevel werd in 453 v Chr. gegeven, lang na de tijd van Daniel – ze eindigen 477 jaar later in 25 n. Chr – Dan zou Jezus 7-6 jaar v. Chr. geboren moeten zijn – in 25 gedoopt door Johannes.

 

Daniel schreef: ik, Daniel, leidde uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn – Daniel 9:1,2. Ezra schreef over Jeremias profetieën en bracht het einde van de zeventiger jaren in verband met de tijd dat Kores van Perzie een boodschap moest doen uitgaan – 2 Kronieken 36:21,22. In het eerste jaar van Cyrus (Kores) de koning van Perzie – een sleuteldatum in de geschiedenis – in de herfst van 537 waren de joden terug in Jeruzalem om de ware aanbidding te herstellen – Ezra 1:1-5, 2:1 3:1-5.

 

Volgens de Bijbelse chronologie was de 70 jaar een letterlijkje periode die in 537 v. Chr. eindigde – als we 70 jaar terugtellen, moet die periode in 607 v. Chr. begonnen zijn. Jeruzalem werd in 697 v. Chr. verwoest. Het jaar 539 waarin Kores2 Babylon innam, wordt berekend aan de hand van oude historische bronnen en spijkerschrifttabletten. Diodorus Siculus 80-20 v. Chr. schreef dat Kores in het eerste jaar van de 55e Olympiade koning van Perzie werd. Dat was in 560 v. Chr. De Griekse geschiedschrijver Herodotus – 485-425 v. Chr. zei dat Cyrus of Kores werd gedood nadat hij 29 jaar koning was geweest, wat zou betekenen dat hij in zijn 30e ste jaar – 530 v. Chr. gestorven is – Spijkerschriften laten zien dat Kores 9 jaar over Babylon had geregeerd toen hij stierf. Vanaf zijn doods in 530 v. Chr. als het jaar waarin hij Babylon innam.

 

Een astronomisch kleitablet uit Babylon bevestigt 530 v. Chr. als het jaar van Kores’ dood. Hoewel dit spijkerschrifttablet een paar fouten in verband met astronomische posities bevat, beschrijft het twee maansverduisteringen die volgens het tablet in het 7e jaar van Cambyses 2 – de zoon en opvolger van Kores – plaatsvonden. Die worden vereenzelvigd met maansverduisteringen die op 16 juli 523 en op 10 januari 522 v. Chr. in Babylon te zien waren. Daaruit zou blijken dat Cambyses’7e jaar in de lente van 523 v. Chr. begon. Zijn eerste jaar zou dus 530 v. Chr. zijn geweest, waarmee we op 539 v. Chr. komen als het eerste jaar dat hij over Babylon regeerde.

 

UpToDate 2023-2024