Ons voor te bereiden werk

 

        [ontvangen op  6. oktober 1878]

{ontnomen uit  ‘de feesttuin’ - Mayerhofer}

 

De Heer zegt: ‘Ja, mijn geliefde kinderen!

De grote dag breekt aan! De eerste ochtendstralen hebben jullie al begroet, waar Mijn Ik door velen in het ware licht kan gezien worden. De geestelijke zon, die Ik Zelf ben, zal dan vele harten verlichten; maar ze zal in het verborgen opgaan ​​en haar glans zal alleen zichtbaar zijn voor degenen, die er aandacht aan schenken en hun hart voorbereiden. Wees niet gehinderd in de hoop, dat jullie deze lichtgloed ontvangt zodra jullie je serieus ervoor inspannen. Dit is de grote onzichtbare kracht van Mijn wezen, waar haar uiterlijke tegenwerking mogelijk is; maar geen kruis, geen lijden, geen betrekking tot haar is in staat om deze vlam in het hart te doven, als jullie hier serieus om vragen.’

 

‘Neem een ​​voorbeeld aan Paulus, die uitriep: 'Niets zal mij scheiden van de liefde van God'. Ook jullie zouden dus kunnen uitroepen: 'Niets scheidt ons van de liefde van de Heilige Vader, onze God, Heer en Meester; en alles wat ik tegenkom zijn de drijfveren om me dichter aan Hem te binden. Zijn verborgen kracht is het, die elk voorval in mijn leven tot een zegen kan maken.’

 

‘Als jullie deze zekerheid hebt verkregen door te streven om volgzame kinderen te worden in woord en daad, dan zijn jullie op het punt gekomen dat de ochtendstraal van Mijn liefde jullie omringt, die de sterke zon aankondigt, waar de duisternis voor moet wijken; dat betekent, dat jullie sfeer helder wordt, de duistere geesten vluchten van jullie weg, omdat ze het licht, dat jullie omringt, niet kunnen verdragen. Ze weten heel goed waar het vandaan komt, en zo voelen jullie verlichting in jullie worstelingen. Dit is de grote verborgen hulp van Mijn liefde, waarvan Mijn ware kinderen deel gaan uitmaken; ze zullen steeds meer in het licht toenemen, zodat ook hun omgeving daarvan een zegen voelt. Hier is geven zo noodzakelijk als pure olie die het licht onderhoud. Zo zal de geestelijke zon of geestelijke liefde hoger en hoger opkomen totdat ze jullie volledig verlicht, en geleidelijk de gehele aardebol.’

 

‘Door deze informatie zullen jullie leren begrijpen op welke manier jullie het moeten aanpakken, om Mijn grote dag of Mijn komst om de wereld te veranderen. De geestelijke zon komt op ook als er nog zo weinig mensen zijn die haar licht en warmte met geheel hun hart wensen, en ze zal door de dikste mist heen breken; maar waarschijnlijk voor degenen die de eerste ochtendstralen met vreugdevolle harten weten te waarderen.’

 

                            Geestelijke Gezondheid Concept In Cirkel Met Dunne Lijn Iconen ...

 

‘Ze beginnen de dag verfrist en verkwikt en stellen zichzelf bloot aan de zonnestralen, zelfs als de zon vaak op hun hoofd schijnt met drukkende hitte [d.w.z. als het kruis van hun verstand niet als een genadestraal kan begrepen worden]. Jullie treden op die plechtige dag ook aan, aangemoedigd door het morgenrood, die de duisternis verdrijft; zoek het licht in Mij en door Mij voor jullie eigen persoon, maar pleit ook voor verlichting voor jullie medemensen, verdrijf de donkere mist door gebed. Dan moeten de geesten van de hel wijken, en jullie zullen gesterkt worden om te leren de noodzakelijke middaghitte te doorstaan, en het avondeten zal jullie dan gelukkig stemmen. Op de avond van je leven kijk je dankbaar terug op de vele zegeningen die je hebt ontvangen door de richting, die de eeuwige liefde jullie heeft getoond. Amen!’

 

UpToDate 2023-2024