Voorspelling van de Nieuwe Openbaringen

                                                                door Wilfried Schlätz Dld

 

1. Jezus via Jakob Lorber (JL):

[GEJ.04_112,04] Er zal echter al datgene [wat Jezus in Zijn drie onderwijsjaren gesproken en gedaan heeft] toch niet verloren gaan, en als er vanaf nu gerekend, duizend en nog niet helemaal duizend jaar verlopen zullen zijn en Mijn leer bijna geheel begraven zal zijn in het vuil van de materie, zal Ik in die tijd wel weer mannen [minstens 2] opwekken, die dat, wat hier door jullie en door Mij besproken werd en wat gebeurd is, woordelijk zullen opschrijven en in een groot boek zullen doorgeven aan de wereld, die daardoor in veel gevallen de ogen geopend wordt!"

 

2. Jezus heeft in 1840 Jakob Lorber (JL) en in 1891 Leopold Engel (LE) opgewekt, die dat alles, wat destijds door Jezus met Zijn leerlingen besproken werd en gebeurd is, geheel woordgetrouw opgeschreven en in een groot boek – in de 12 boekdelen van het Grote Johannes Evangelie (deel 1-10) door JL en het laatste, (11ste deel door L.E.) – de wereld toevertrouwd..

 

3. Jezus via JL:

[GEJ.09_094,04] Evenzo zal Ik ook van tijd tot tijd mensen opwekken aan wie Ik alles wat er nu tijdens Mijn aanwezigheid is, gebeurt en gesproken wordt, via hun hart in de pen zal geven; wat dan slechts eenmaal geschreven is zal op een speciale vernuftige manier, die de mensen van die tijd goed zullen kennen, in de korte tijd van enkele weken en dagen in vele duizenden gelijkluidende exemplaren vermenigvuldigd en zo onder de mensen gebracht kunnen worden. En aan­gezien de mensen in die tijd vrijwel algemeen de kunst van het lezen en schrijven zullen beheersen, zullen zij die nieuwe boeken ook zelf kunnen lezen en begrijpen.

 

4. Jezus heeft in 1840 Jakob Lorber opgewekt en hem, na vele andere Geschriften vanaf 2 augustus 1851 dat alles (zonder het laatste halve jaar met de voorbereiding op de passie in Ephrem en zonder de passie zelf!), wat destijds daar in Zijn aanwezigheid was, gebeurde en besproken werd, via zijn hart met de pen doorgegeven, waardoor de eerste tien boekdelen van het Grote Johannes Evangelie zijn ontstaan. (GJE1-10)

 

5. In 1891 heeft Jezus Leopold Engel opgewekt en hem alles datgene, wat in het laatste halve jaar (Ephrem en passie) in Zijn aanwezigheid was, gebeurde en besproken werd, via zijn hart met de pen gedicteerd kreeg, waardoor het elfde deel van het Grote Evangelie van Johannes [het elfde deel] is ontstaan.

 

 

Bron: Jakob-Lorber-Bulletin-International, 07-2018, nr. 33:  www.zelfbeschouwing.info

 

UpToDate 2022

 

web counter