Voorspelling van een toekomstige kruisiging

 

De Heer zei over alle geschapen sterren, zonnen en aarden: "Ik laat haar (Satan) gevangen nemen tot de dood, en ik laat haar alle gezag op deze aarde. (Satan). Zij verkeert nog in de waan, Mij toch eens van Mijn kracht te beroven en Mij op te nemen met Mijn zeven machtsgeesten, in plaats van naar Mij terug te keren en voor Mij eeuwig een lieve dochter, een lieve vrouw te zijn, die van Mij uit machtig is over alles.’ (Hui3-18:12).

 

‘Daarom wil Ik nu op deze aarde het uiterste doen! Ik wil Mijzelf door haar gevangen laten nemen tot in de dood en wil haar op deze aarde alle macht laten behouden, en alle sterren zullen aan haar onderworpen zijn!’ (vs.14)

 

De Heer beproeft speciaal degenen aan wie Hij veel wil geven. (Hui3-91:8) In deel 1 van het "De Huishouding van God" worden "de zeven geesten van de Heer" voor het eerst genoemd. (Hui1-9:2).

 

Verder: ‘Zij (de Satan) zal Mij overeenkomstig haar wil ook zelfs kunnen doden. Ik zal dan echter vanuit Mijn macht zonder uiterlijke ondersteuning, weer levend en machtig opstaan, en haar zo al haar onmacht en haar grote blindheid tonen, en wil haar dan pas de macht over de sterren ontnemen en haar slechts de halve macht over de aarde laten houden (d.w.z. maar voor slechts 50%), en wil haar dan nog een hele, halve en kwart termijn geven!' [Hui3-18:15]

 

                               https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcRB28dr0JBDARD5y78lyf6egKHl_BxSP4KOFbdyqRKBROZziO73%26s&sp=1669213535T7ec2deaa55bfe0a82e60523df51c6c65a5229461c2a690e06346f13bf82624c1

 

En verder: "Tot aan mijn gevangenneming, mocht zij daarop blijven staan, zal zij de volle vrijheid hebben om te doen wat zij wil. Het zal haar wel bekomen als zij deze nieuwe termijn goed zal benutten! Maar wanneer zij volgens haar oude gramschap zal handelen, dan zal zij ook ooit daarin haar reeds lang welverdiende loon vinden.’ (Hui3-18:17,18)

 

De Heer spreekt met Kisehel, een scherpe spreker, die ook aanwezig was toen HIJ Zich aan de kinderen van de hoge bergplaatsen openbaarde onder de naam ABEDAM (Hui1-176). En de Heer zei tot hem: "Deze stok blijft bij jullie tot aan de grote tijd der tijden, waarin Ik een ander hout zal oprichten dat aan de vijand alle macht over de sterren en over de halve aarde zal ontnemen; en het zal hem dan vergaan naargelang zijn werken! En hij zal nu vernemen dat alle gevangen kinderen hem uiteindelijk niets zullen opleveren; want het nieuwe hout [het kruis op Golgotha] zal hen weer van hem wegnemen, en hem zal niets anders overblijven dan zijn eigen grote onmacht en het gericht daaruit. [Hui3-19:9,10]

 

In ‘De Huishouding van God’, deel 3, zegt de Heer dat in een geestelijke vertelling vaak daden genoemd worden (in de tijd van de vroege vaderen, meer dan 5000 jaar geleden!) alsof ze in één dag gebeurd zijn, terwijl er in de aardse tijd vaak meerdere jaren tussen zitten. Evenzo zeggen de Schriften vaak: "En op dezelfde dag", terwijl een dergelijke gebeurtenis, die beschreven wordt alsof ze in één dag plaatsvond, in werkelijkheid voor de buitenwereld vaak jaren duurde. ... ‘Want in die dagen was er ook een strenge politiemacht opgericht in de stad Hanoch.’ (Hui3-146: 2,3,6)

  

(Opmerking: Het lijkt er nagenoeg op dat we weer in de periode van vóór de zondvloed [1656 n. Adam] leven, ten tijde van Hanoch (bijvoorbeeld het huidige China met haar griezelige Staatscensuur, een Staatsregiem dat haar strenge (geheime) politiemacht uitzendt met een ondersteunend WEF-beleid, [World Economic Forum] die geleidelijk wordt overgenomen door vele gezaghebbende leiders van de wereld. Wat hierna volgt is een vergelijkbare gelijkenis, wat de mensheid te wachten staat.)

 

Up-To-Date 2024-2025