De volle Maan

 

Deze gegevens zijn uitgewerkt aan de hand van het astronomische programma ‘Redshift8-Premium’; de parameterklok werd gezet op de standplaats Jeruzalem. Met de eeuwige kalender, zoals Gerd Kujoth en Oene Zijda ons deze aanbevelen, krijgen we dezelfde identieke resultaten voor de data van een volle Maanstand. Bijv.  http://www.thkoehler.de/midnightblue/m_kal.htm

http://www.paulcarlisle.net/mooncalendar/

 

In het Grote-Johannis-Evangelie [GEJ.03_082,11] en [GEJ.07_208,02] is er sprake van een zonverduistering. Aan de hand hiervan kunnen we achterhalen, in welk jaar dit geschiedde, zoals op 28 mrt in 24 n. Chr. om 15.04 uur, toen er een totale zonverduistering onstond, maar ook op 1 aug. In 26 n. Chr. om 10.03 uur, dan wel een volle zonsverduistering op 10 juli in 28 n. Chr. om 18.37 uur. De lezer kan hieruit zijn eigen conclusie trekken. Een zonsverduistering tijdens de kruisiging van Jezus kan nooit op een natuurlijke wijze hebben plaatsgevonden, omdat het [blijkbaar?] op de vooravond van de 14e der Nisan volle Maan was, en dat volgens berekeningen. Waar wordt i.v.m. de kruisiging van Jezus de maand Nisan in de Bijbel en in de Nieuwe Openbaringen met volle Maan vermeld?

 

                                                               Eclips

 

Vraagkwestie over de volle Maan!

Dat het volle Maan was bij de kruisiging van Jezus, is niet bekend in de Bijbel, ook niet in het GJE. Want het joodse Pasen werd 2000 jaar geleden – volgens [GJE1-6:12] eerst drie maanden later gevierd, dus rond juni; maar het meest gebruikelijke paasfeest vieren wij vandaag in maart of april [afhankelijk van de maanstand!]– Het Joodse Pasen viel in de periode tijdens Mozes in de maand Abib of Nisan, maar dit paasfeest verschoof eerst veel later [in de tijdsperiode van Jezus] – drie maanden later!

 

Pontius Pilatus schreef de volgende brief aan keizer Tiberius:

‘Langzamerhand begon de dag te verduisteren, zoals bij een winterse schemering. Het was als in het midden van maart. Ik, nog steeds procurator van een opstandige provincie, leunde tegen een zuil van mijn galerij, in de sombere duisternis overpeinzend hoe de boze geesten van Tartarus de onschuldige Nazarener naar de executie hadden gesleept. Allen die rondom mij waren geweest hadden mij verlaten…‘

 

Opmerking: het is toch duidelijk, dat Jezus NIET in het voorjaar op de 14e van de Nisan gekrruisigd werd, zoals JL en de Bijbel dat ook bevestigen…

 

Of het paasfeest drie jaren later aan het einde van de ambtsperiode van Jezus zich bij de kruisiging reguleerde tot het vroegere paasfeest, zoals in de periode van Mozes in Egypte, waarmee blijkbaar de volle Maan verbonden was, dat weet hopelijk iemand uit het lezerspubliek! Respons? G.

 

UpToDate 2023-2024