VOLKSTELLING van ISRAEL in Bijbelboek NUMERI

 

         Numeri 1     Numeri 26

(1) Ruben    46.500       43.730       465 – 437    verschil 028

(2) Simeon   59.300       22.200       593 – 222    verschil 371

(3) Gad      45.650       40.500       456 – 405    verschil 051

(4) Juda     74.600       76.500       746 – 765    verschil 019

(5) Issakar  54.400       64.300       544 – 643    verschil 099

(6) Zebulon  57.400       60.500       574 – 605    verschil 031

(7) Manasse  32.200       52.700       322 – 527    verschil 205

(8) Efraim   40.500       32.500       405 – 325    verschil 080

(9) Benjamin 35.400       45.600       354 – 456    verschil 102

(10 Dan      62.700       64.400       627 – 644    verschil 017

(11)Aser     41.500       53.400       415 – 534    verschil 119

(12)Naftali  53.400       45.400       534 – 454    verschil 080

603.550      601.730      verschil 1202:100 = 12

 

Verantwoording: In Numeri 1 heb ik de volkstelling, die daar uitvoerig beschreven staat, opgeteld. Ik kwam in Numeri 26 met een totale optelling van 601.730, dat ik deelde door 144 (waarvan ook elders de Bijbel spreekt over de 144.000 ‘uitverkorenen’; dit ziet er dan zo uit 601.730:144 (12x12) geslachten = 417, [komma zoveel]-  dit kon ik afronden op 418 - De 144 (12x12) verhoudt zich 14.4 tot  41.8 (418), afgerond weer als 14: 42 (3 x 14 geslachten)! Dezelfde berekening geldt overigens ook voor 603.550:144 = afgerond 419. Eveneens 42! - (Manasse en Efraim staan overigens in omgekeerde volgorde bij Numeri 1 en 26).

 

Benjamin met 35.400:100=354; dit correspondeert met een Maanjaar van 354 dagen. Aangezien we 12 stammen hebben en de verhouding met 3 x 4 geslachten staat beschreven, verdelen we 12 in drie delen met uitkomst vier. Elk vierde geslacht is kenmerkend. Bijvoorbeeld JUDA, waaruit Jezus kwam. De eerste was RUBEN (437) en de tweede was JUDA (765) = samen 1202:100 = 12,2 = visueel 122 (in het Hebreeuws = Tseleb als 90-30-2 en opgeteld als 122 en ‘tseleb’ betekent kruis, een verborgen verwijzing naar het kruis van de Heer uit de 12 stammen van Israël.

 

De eerste vier van de twaalf stammen waren de ‘leiders!’ en deze bepalen – ook via de geometrie – de boventoon. In de Bijbel wordt ook wel geschreven over de hemellichamen als ‘legerscharen van de hemel’’, bijvoorbeeld in Gen.15:5, Gen.2:1 en Deut.4:9 resp. Richteren 5:20. De Assyrische koning Silmanassar 1 – die leefde van ca. 1275-1245 v. Chr. – beschrijft, dat hij na een overwinning 14.400 soldaten blind maakte en wegvoerde. Of we dit letterlijk moeten opvatten of allegorisch, een feit blijft, dat de 144 (als 12 x 12) wel opvallend in de tekst staat. Ik denk dat er een verband bestaat met de twaalf geslachten van Israel.          

 

UpToDate 2023-2024