Voetstappen van Jezus

 

Nazareth                    [1-10]

Bethabara                 [1-5-9] en [6-48-79]

Kapernaum               [1-12]

Sichar                        [1-33-83]

Garizim [berg]          [1-39]

Gadara                       [1-104]

Hongerdorp in Galilea[1-132-142]

Kis en berg Kis         [1-146-177]

Jesaira                       [1-179-192]

Genezareth               [2-103-130]

Morgenkop – Genez.[2-131-153]

Berg oever meer Gal.[2-168-174] richting Tyrus

Magdala                     [2-168-174]

Caesarea Philippi     [2-168-174]

Vissersdorp              [5-234-238] berg verheerlijking dicht bij vissersdorp

Handelsdorp             [5-240-241]

Bethanië                    [6-5-22] bij Lazarus

Bethlehem                 [6-23-24] en omgeving

Tiberias                     [6-41-42] op de berg van de 3e spijziging

Olijfberg                    [6-172-195] herberg van Lazarus

Emmaüs                    [7-130-136]

Emmaüs                    [7-181-184] herberg van Nicodemus en nabije heuvel

Davids oude huis     [8-112-123] bij Bethlehem

Analoth heuvel         [8-188-191] op de heuvel vlakbij Jericho

Essea                         [8-192-220] in een herberg ook rond Jericho?

Nahim                        [9-33-44] in Judea

Witte meer                 [9-146-148] vissersdorp – ondiepe inham met oeverriet

Pella                           [10-33-54] oude bergstad

Abila                          [10-55-69] bergstad

Golan                         [10-70-90] bergstad

Aphek                        [10-92-118] bergstad

Bethsaïda                  [10-119-120]

 

De getallen tussen de haakjes wijzen op de hoofdstukken van het Grote Johannes Evangelie door Jakob Lorber, in 1840 beschreven.

Dus bijvoorbeeld [10-119-120] 10 = boekdeel 10, 119-129 = hoofdstukken.

www.zelfbeschouwing.info