In de voetstappen van Jezus

 

Nazareth                [1-10]

Bethabara               [1-5-9] en [6-48-79]

Kapernaum               [1-12]

Sichar                  [1-33-83]

Garizim [berg]          [1-39]

Gadara                  [1-104]

Hongerdorp in Galilea   [1-132-142]

Kis en berg Kis         [1-146-177]

Jesaira                 [1-179-192]

Genezareth              [2-103-130]

Morgenkop – Genez.      [2-131-153]

Berg oever meer Gal.    [2-168-174]       richting Tyrus

Magdala                 [2-168-174]

Caesarea Philippi       [2-168-174]

Vissersdorp             [5-234-238]       berg verheerlijking dicht bij vissersdorp

Handelsdorp             [5-240-241]

Bethanië                [6-5-22]          bij Lazarus

Bethlehem               [6-23-24]         en omgeving

Tiberias                [6-41-42]         op de berg van de 3e spijziging

Olijfberg               [6-172-195]       herberg van Lazarus

Emmaüs                  [7-130-136]

Emmaüs                  [7-181-184]       herberg van Nicodemus en nabije heuvel

Davids oude huis        [8-112-123]       bij Bethlehem

Analoth heuvel          [8-188-191]       op de heuvel vlakbij Jericho

Essea                   [8-192-220]       in een herberg ook rond Jericho?

Nahim                   [9-33-44]         in Judea

Witte meer              [9-146-148]       vissersdorp – ondiepe inham met oeverriet

Pella                   [10-33-54]        oude bergstad

Abila                   [10-55-69]        bergstad

Golan                   [10-70-90]        bergstad

Aphek                   [10-92-118]       bergstad

Bethsaïda               [10-119-120]

 

De getallen tussen de haakjes wijzen op de hoofdstukken van het Grote Johannes Evangelie door Jakob Lorber, in 1840 beschreven.

Dus bijvoorbeeld [10-119-120] 10 = boekdeel 10, 119-129 = hoofdstukken.

 

UpToDate 2023-2024