De vertering van het voedsel

      

Dit thema is één van de meest fundamentele begrippen in de natuurgeneeskunde. Tachtig procent van de meeste kwalen worden vrijwel genezen door darmbehandelingen. Een wonderbaarlijke constatering. Onze darm heeft een lengte van acht meter. In dit slangachtig vormsel komen restanten van ons voedsel terecht. Eerst komt het voedsel in de mond en verdwijnt na ingespeekseld en gekauwd te zijn via de slokdarm in de maag. Vanuit het moederorgaan de maag vindt doorstroming en verbinding (assimilatie) plaats.

 

In het metafysisch stelsel, waar het kleine zich verhoudt tegenover het grote, correspondeert de ‘maag’ met de guldensnede. Deze verhouding (5-8) wordt in de Bijbel zelfs aangehaald in een genezing. Salomo was de 8e en zijn naam betekent, ‘hij die volkomen is in de heelheid’. Verder verwijst de 5-8 verhouding naar helende eigenschappen en volgens de Chinese acupunctuurleer corresponderen de getallen vijf en acht met het maagcentrum.

 

Wanneer het getal acht als hiëroglief nader wordt bezien, vinden we er een eeuwige en oneindige vorm in verborgen. De slang kronkelt als het ware in het cijfer acht naar twee kanten. In het Oud Bijbelse Testament moesten de Israëlieten naar de koperen slang kijken en het zou hen, door Mozes op zijn woord te geloven van ziekten en kwalen genezen. Vandaag gebruiken artsen en genezers de esculaap als veelgebruikt genezingssymbool.

 

De dunne darm volgt vrijwel na de maag en is twaalf vingers lang (). In het Hebreeuws alfabet heeft de twaalfde letter L ook zelfs de waarde dertig. Bij rekenkundige verklaring leert een eenvoudige rekensom, dat de even getallen 2+4+6+8+10 samen 30 vormen. We nemen hiervan de eerste en de laatste twee getallen, waartussen de zes als Hebreeuws plusteken. Dit wordt vanuit deze benadering gerekend als voegwoord. In ons geval  ‘en’ of plus. Als we verder doortellen krijgen we vanzelf : 2+4 = 6 en 8+10= 18 als  6 EN 18 of visueel 618, het getal van de Gulden Snede.   

 

UpToDate 2023-2024