Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt en gij hebt Mij niet gekleed; krank en in de gevangenis en gij hebt Mij niet bezocht. Matthéüs 25:43

 

 

Het vluchtelingenprobleem in Europa

 

Silvia Ohse uit Duitsland deelde het volgende mee in haar eigen bulletinuitgave van de ‘Himmelsfreundewww.himmelsfreunde.de:

 

Goede hemelse vrienden,

 

Wij zijn nu in Europa en speciaal in Duitsland met een totaal nieuwe situatie geconfronteerd, namelijk de aankomst van veel mensen uit andere landen. Hoe deze situatie ook moge ontstaan zijn, als christenen moeten wij beslissen hoe wij daarmee moeten omgaan. Daartoe wil ik jullie de stellingname van Markus Rode doorgeven, de leider van ‘Open Doors’ – een hulpwerk, die zich al lang tevoren bezighoudt met de zorg en nood van vervolgde christenen over de gehele wereld. Lees toch, wat Markus Rode hiertoe in zijn tijdschrift van de ‘Open Door’ ons te zeggen heeft!Tegenwoordig beleeft de wereld de grootste vluchtelingengolf sinds tientallen jaren. Miljoenen mensen uit Syrië, het Irak, Afghanistan en de Afrikaanse staten hebben hun land verlaten. Honderdduizenden zijn intussen in Duitsland aangekomen. Open Doors bereikten in de laatste tijd toename met vragen over de omgang met deze vluchtelingensituatie. Enkele dagen geleden hebben wij de brief van een bezorgde pastoor uit het directe Midden-Oosten ontvangen, die met zijn gemeente duizenden vluchtelingen begeleid en een appel richt tot de pastoren in Duitsland. Zijn schrijven – samen met identieke uitlatingen van andere leiders uit de omgeving – heeft ons tot deze stellingname genoodzaakt.

 

De christenen in Syrië, Irak en de buurlanden staan zelf onder grote druk. Evenwel nemen zij sinds jaren vluchtelingen op, wat slechts door ondersteuning van veel christenen uit het Westen en hun persoonlijke inzet mogelijk is. Met bezorgdheid volgen zij de jongste ontwikkelingen in Europa en willen ons christenen hiertoe aanmoedigen, de uitdagingen door de vluchtelingengolf in de geest van Jezus te ontmoeten.APPEL VAN EEN PASTOOR UIT HET MIDDEN-OOSTEN (UITTREKSEL)

 

Beste Pastoren in Europa,

 

Ik groet jullie in Christus. Wij bevinden ons in een betekenisvol tijdperk. Ik bedoel dit in betrekking tot de vluchtelingen, die jullie landen overspoelen. Tegenwoordig doet bij jullie zich misschien ook een eenmalige situatie of mogelijkheid voor. Jullie kunnen het aanpakken of verpatsen en daarmee Europa voor altijd verliezen.

De [moslimse] families, die in jullie landen komen, zijn gebroken, verwond en noodlijdend. Een warmhartig welkom kan hun perspectieven en hun geloof spoedig veranderen. Velen vluchten voor de massieve druk van de Islam en zijn, wat betreft hun geloof, daardoor zeer onzeker gemaakt. Ze zijn opgegroeid met de overtuiging, tot de beste natie en religie te behoren, die ooit op Aarde existeerde, en in hun denken heeft zich de overtuiging voorgedaan, dat alle andere mensen verloren zijn. Hen werd niet toegestaan, om hierbij vraagtekens te zetten of te twijfelen. Alles gold daar alsof door God gewild.


Beste pastoren, nu is de tijd om te handelen en wakker te worden. Bidt, geloof en evangeliseer met praktische hulp en liefde! De moslims zijn slachtoffers van hun religie: de Islam. Ze hebben iemand nodig, die hen de ogen opent en ze bevrijdt. Jullie hoeven geen missionarissen meer naar hen te sturen. Ze staan voor jullie deuren. Bouw relaties met hen op, ook tot de aparte families en niet tot de grote groepen. Laat ze het ware gezicht zien van het christendom [want ze brengen de voorstellingen mee van het christendom, die men hen heeft bijgebracht]: een levendige christen zijn, dat God in de geest aanbidt, niet religieuze afgoderij; een christen zijn met overgave aan God en een gewijde familie, en niet met immoralisme vermengde christendom; een christen zijn van het oude opgewekte Europa, en niet het Europa van atheïsme. Onze Heer zit op de troon. […]

 

Moslims zijn niet onze vijanden. Ze zijn als mensen van God geliefde schepsels, zoals ook wij, met vele wonderbaarlijke tradities van de Oriënt. Ze zijn royale gastgevers, en barmhartig tot de armen, en ze zijn emotioneel betrokken met hun families en gemeenschap. Haast jullie en zorg voor hen, alvorens zij zich [weer] tot de Islam toekeren. De geschiedenis zal op een dag, dat God in Zijn wijsheid jullie de hongerigen heeft gestuurd, zodat jullie hen te eten geeft, en de dorstigen, zodat jullie hen te drinken geeft, de vreemden, om hen op te nemen, en de naakten, om hen aan te kleden. Hoe zullen jullie reageren? Natuurlijk, enigen zullen jullie uitbuiten – dat is wel te verwachten; anderen echter zullen zich in jullie God verdiepen en Hem liefhebben. Doorbreek de spraakbarrière en benut toegewijde, Arabisch sprekende christenen in jullie landen. Doorbreek de culturele barrières en probeer, de denkwijze van de Moslims te begrijpen. Doorbreek de barrières van de verwijdering en vraag de missieteams uit de Arabische wereld om hulp met spoedige acties. Jullie hebben een grootse gelegenheid. Ik verzoek jullie, jullie ogen hiervoor te openen, alvorens het te laat is. Een bezorgde pastoor uit het Midden-Oosten

 

Verdere geestelijke leiders uit de omgeving, die onder de vluchtelingen werkzaam zijn, hebben in een gelijkende situatie zich eveneens daarover geuit. Een uitvoerige versie van deze stellingname zoals ook praktische impulsen, hoe jullie met je gemeente actief kunt worden, vind je op de website [ook als download] onder

www.opendoors.de/fluechtlinge [Duitstalig]

Als christen in Europa zullen wij onze eigen ervaringen moeten verzamelen, juist met het oog op de culturele en religieuze verschillen. Mensen op de vlucht voor oorlog en geweld zijn daarop aangewezen, zodat wij hen in hun veelvuldige noden aan hun kant staan met daad en raad. Het is onze opgave, hen het evangelie van de liefde van God in Woord en daad door te geven. Dat geeft ook risico’s en zal een prijs kosten. De vraag is: zijn wij bereid, ons door de liefde van Jezus gemotiveerd te zijn om deze liefde verder te geven?


We zijn zeer dankbaar voor dienstverleningen in Duitsland [en ook andere landen], die hier te land op de basis van hun christelijke geloof de noden van vluchtelingen aannemen. De dienst van ‘Open Door’ concentreert zich op de ondersteuning van christenen in landen, waar zij vanwege hun geloof vervolging ondergaan en vaak geen hulp ondervinden. ALSJEBLIEFT, IN GEEN GEVAL VERGETEN. Daarom – bij alle zorgvuldigheid voor onze uitdagingen in Duitsland: onze broeders en zusters in de landen waarbij zij vervolgd worden, zijn speciaal op ons aangewezen. Zonder onze gemeenschappelijke hulp kunnen zij niet meer in hun woonplaats blijven, gezwegen over degenen die het overleven en hun opdracht nog kunnen uitvoeren. Op grond van de actuele conflicten ligt hier een  zwaartepunt van het huidige werk van ‘Open Doors  in het Midden-Oosten, waar christelijke vluchtelingen nauwelijks ondersteuning krijgen van de regeringen en van de UN. Ondanks al hun nood helpen zij met overgave niet slechts honderdduizenden christelijke vluchtelingen, maar ook hulpzoekende Moslims en Jesiden. Nu bereiken ons dringende hulpkreten, dat hun middelen voor de verzorging van de vluchtelingen niet voldoende zijn. Ze zijn onafgebroken op onze ondersteuning en gebeden aangewezen. Meer informatie hiervoor is te vinden onder
www.opendoors.de/nothilfe. [Duitstalig]


Uit naam van al onze vervolgde broeders en zusters in het Midden-Oosten danken wij jullie voor alle gebeden en hulp in deze extreme uitdagende tijd. Wij weten, dat Jezus ook in deze storm met hen in de boot is.


Jullie
Markus Rode, leider van Open Doors,  Duitsland


Bronvermelding: "Gottes verborgenes Wirken – Die andere Seite der Christenverfolgung" - Een speciale uitgave van Open Doors

 

Verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht:

Silvia Ohse

Am Markt 5

96332 Pressig

Tel. und Fax 09265/8527

E-Mail info@adwords-texter.de
Internet
 www.himmelsfreunde.de

 

UpToDate 2023-2024