Vitaliteit

 

Vitaliteit is levensenergie. Vita betekent leven en vitalis levenskracht. Als men zich fit voelt zijn er voldoende levenselementen aanwezig voor een goed functioneren. Vitale personen stralen! Ze zijn ‘mild’ in hun wezen of gedrag. Hoe fitter des te meer vertoeven ze als het ware in een jeugdige en onschuldige staat. Soms zien we oudere, kwieke mensen wedijveren met jongeren. Wat is het geheim van een vitaal mens? In zo’n persoon woont een liefde die de feitelijke krachtbron en warmte zelf is van zijn feitelijke leven. De voorwaarde is dan wel, dat geest en ziel in harmonie tot elkaar staan. Is de ziel ziek, dan is ook het lichaam ziek. Is de ziel vitaal en helder, dan richt het lichaam zich naar deze gesteldheid. Gedurende het korte mensenleven dienen wij daarom selectief met de edele voedingsstoffen om te gaan. Energieke mensen hebben normaliter een zacht gezond matig en warm bloed. Hun pols is licht en bestendig en de gal is meer geelachtig van kleur. De slagaderen zijn elastisch. In de mens schuilt bijna een onverwoestbare vitaliteit mits goed onderhouden. In vina vita (wijn) zijn ook veel spoorelementen aanwezig, vooral in biologische wijn. Heeft men bloedarmoede of lage bloeddruk, dan kan een geringe hoeveelheid wijn op de nuchtere maag. Via het mondslijmvlies dit onmiddellijk in de bloedbaan laten opnemen. Het drinken van grotere hoeveelheden wijn heeft geen zin. Het zit ‘m juist in de dosering! Een minimale dosering wijn (op de nuchtere maag!) kan een verbluffende uitwerking hebben bij collapstoestanden of een acute vermoeidheid. Een vereiste daarbij is om de minimale hoeveelheid wijn in de mond goed met speeksel te vermengen en na een minuut weer uit te spugen!

 

De vitis alba-plant wordt ook veel in de natuurgeneeskunde gebruikt. (Bryonia). De mens haalt zijn vitale delen uit alle omringende elementen: vuur, water, aarde en lucht. Op stoffelijk vlak heeft de mens alles in zijn lichaam, dat eigenlijk ook een kleine Aarde is. Dit zijn de mineralen, planten en dierlijke intelligenties die in de mens sluimeren. Het dierlijke staat nog het dichtst bij de mens. De farmacie maakt gebruik van dierlijke enzymen bij verminderde weerstand, o.a. uit de thymusklier van gezonde runderen en zij verwerkt dit tot een geneesmiddel. Soms heeft Moeder Aarde ook een ‘dokter’ nodig, omdat miljarden mensen uit haar energie onttrekken. Ontnemen wij uit het grote aardemoederlichaam vitale delen, dan doen wij daarmee onszelf als mens ook tekort. De milt als immuniteitsorgaan raakt hierbij uitgeput en dit staat op gelijke voet met verzwakking van onze aardbodem.

 

In Indonesië heerst de grootse levenskracht op Aarde. Vooral in gebieden van het Indonesische middengebergte. Planten, dieren en mensen blijken daar aanmerkelijk vitaler te zijn, dan in het westelijk continent van Europa. De lucht daar werkt ook geneeskrachtiger dan in de meeste plaatsen in Europa. Maar zolang de mens een echt blije ernstige wil heeft, dan is alles mogelijk tot instandhouding van zijn eigen ingeboren energie. Helaas denken veel mensen een garantiebewijs te kunnen krijgen voor het behouden van een goede vitaliteit door maar veel vitamines te slikken. De beste vitaminepil is nog steeds vitamine L. Zulke pillen zijn niet verkrijgbaar bij een apotheek. Als liefde niet meer kan stromen, ontstaat futloosheid en depressiviteit.

 

De milt

De feitelijke energiebron in ons lichaam zetelt in de milt. De milt is een stookplaats en warmteverdeler in ons lichaam. Dit orgaan zet alle tot zich genomen voedselbestanden om en drijft de materie door eigen kracht in de vaten, waar de brijachtige massa in bloed overgaat. Verder bestaat de milt uit een luchtige massa en kan in haar zelf, in alle richtingen lopend celweefsel, het elektromagnetisch vuur opwekken en onderhouden. Dit opwekken vindt plaats doordat ze door een voortdurende wrijving van haar celweefsel een elektromagnetisch vuur doet ontstaan, dat in talrijke buidelvormige vaten opgeslagen wordt en aldoor verzadigd is. Elk ogenblik kan hiervan het negatieve deel naar de maag en het positieve deel naar het hart worden gevoerd.

De milt met haar bloedvaten hangt zeer nauw samen met maag en hart. De sappen uit de maag zijn voor het vormen van het bloed bestemd. Deze neemt de voedingsstoffen in zich op en verandert het in bloed en levert dit zo af aan het hart. Daardoor kan het bij mensen, die veel bloed hebben, gemakkelijk gebeuren, dat de milt overvol word, omdat ze niet alles wat in haar gevormd wordt, in het hart kan afzetten. Het bloed dat zich in de milt opslaat, loopt dan terug in de maag, waardoor men dan bloed opgeeft.

 

Het bloed zelf is eigenlijk geen gelijkmatige vloeistof, maar een brij, die elektriciteit in het lichaam rondbrengt en verdeelt. Deze elektriciteit verwarmt ons hele lichaam. De elektrische stof wordt gebruikt als een ijzerhoudende ether om de zenuwen vitaal tot leven te brengen. Als liefde en licht de mens aan alle kanten omringen en de mens meer en meer wordt verlicht door het ‘vuur van de liefde’ dan wordt er steeds meer zielskrachtvoedsel aangereikt. De zonnevlecht (plexus solaris) staat in zeer nauwe verbinding met de milt. Is deze energiestroom goed in balans, dan zal de mens een goede levensenergie kunnen opnemen.

(deelbron: Jakob Lorber – schrijfknecht van God uit Aarde en Maan)

 

UpToDate 2023-2024