Met het ‘net’ vissen

 

In 1993 werden drie delen van ‘Hemelse Geschenken’ voor het eerst en officieel uitgegeven in de Duitse taal, hoewel Jakob Lorber deze woorden al ontvangen had in 1840. Het heeft precies 153 jaar geduurd dat de mensheid dit lezen kon. Dit deed denken aan de 153 vissen in de Bijbel waarover wij al eerder schreven. Het Hebreeuwse getal 153 vertegenwoordigt alle soorten mensen of te wel de gehele mensheid. Misschien moest het ook wel zo lang geduurd hebben, want het is anders een raadsel, waarom deze boeken niet eerder werden uitgegeven.

                                               https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcQ-X5Vk9v7crL4xt-N2jMsQIBA50N3Ra1vv8tQCK0SZktheApg%26s&sp=1669983556T27d5b2cbca1653abfcf2b570e16389dbc7f136d9ac6aa86330701bbd660f371f

 

De Bijbel vertelt dat er 153 vissen in het net waren en dat kan voor de apostelen een bijzondere betekenis hebben gehad. Allereerst kende men in de oudheid 153 soorten vissen. Jezus had al eerder de discipelen tot vissers van mensen geroepen. (Markus 1:17 = 1+2+3+3+4….+17 = 153) maar zij richtten zich uitsluitend op Israël.

 

Op 15 maart 1840 wordt Jakob Lorber bevolen om de heilige woorden via onze Heer en Vader op schrift te stellen. In het eerste deel van het boekwerk ‘Hemelse Geschenken’ laat de Heer ons dat weten. Lorber begon op 15-3-1840 met de ‘Huishouding van God [3 delen] te schrijven en het derde deel werd op 7-9-1844 voltooid. Tussendoor ontving hij ook andere berichtgevingen, waarvan de informatie genoteerd en bewaard werd in andere boekwerken.

 

Zo ontving Lorber bijna een maand later op 13-4-1840 ook goddelijke berichtgevingen voor zijn vriendenkring, die beschreven en verzameld werden in het driedelig boekwerk: ‘Geschenken uit de Hemel’.

 

In het navolgende zien we de precieze volgorde beschreven, die Jakob Lorber van een engel des Heren op schrift moest stellen, bijna vijf en twintig jaar lang van 1840-1864.

 

Deze en andere werken, werden door elkaar afgewisseld met de hoofdzakelijke thema’s zoals:

 

Huishouding van God:      15-03-1840 tot 07-09-1844

Hemelse Geschenken:      13-04-1840 tot 09-05-1864

De vlieg:                               03-09-1840 tot 25-03-1842

De twaalf uren:                    28-02-1841 tot 25-03-1841

De Maan:                              01-05-1840 tot 05-06-1841

De grote tijd der tijden:       29-03-1841

De planeet Saturnus:         05-07-1841 tot 29-07-1842

De Groszglockner:              30-04-1842 tot 28-05-1842

De natuurlijke Zon:             08-08-1842 tot 21-11-1842

De geestelijke Zon:             22-11-1842 tot 16-12-1843

De jeugd van Jezus:          22-07-1843 tot 09-09-1844

Bijbeltekstverklaringen:     20-12-1843 tot 27-02-1844

Briefwisseling Jezus:         27-03-1845 tot 18-12-1846 [ met koning Abgarus Ukkama]

De planeet Aarde:               28-12-1846 tot 15-05-1847

Bisschop Martinus:             13-08-1847 tot 13-10-1848

Van hel naar hemel:          27-11-1848 tot 02-01-1851

Geneeskracht zonlicht:      16-07-1851

Grote Johannes Evang.:   02-08-1851 tot 19-07-1864 [ tien delen]

Aan gene zijde:                   31-05-1852 en 24-02-1854 [uitwisseling met bewoners]

Aan gene zijde, iemand:    18-02-1861 tot 31-12-1861

Drie dagen in de tempel:   15-11-1859 tot 13-01-1860

 

Up-To-Date 2024-2025