VIJFDE HARTKAMER

ingezonden door Hildegard V. uit Duitsland

 

Wij dragen het goddelijk zaad, dus de goddelijke vonk in onze harten mee. In het boek van Karl Ledergerber, " Mit den Augen des Herzens" [‚met de ogen van het hart‘] (1995 ,Biergheim) is o.a. te lezen (en weliswaar vrij geformuleerd]:


‚in ons hart is een vijfde kamer. Ze wordt in de jaren 1920 door dr. Hanish bekend gemaakt. Deze vijfde kamer in het hart, die wij allemaal bezitten, is een luchtledige cel, welke een volkomen vacuüm voorstelt [een luchtledige ruimte].

 

De lucht, die wij kennen, bestaat slechts als een omhulsel om al onze planeten. In het universum overheerst een vacuüm, dus een luchtledige ruimte. En zo ook in deze cel van ons hart.


Dr. Hanish vervaardigde met een microscopische camera een foto van deze cel en vergrootte dit miljoenvoudig. Hij ontdekte, dat er in de hartkamer een rechtopstaande ‚volwassen, geslachtsloze menselijke gestalte in een volkomen jeugdige verschijning stond. Deze hartkamer noemde hij als het ware het sleutelgat naar de geestelijke wereld….

 

Antwoord

 

Een bijzonder artikel heb je ons doen toekomen. Hoe mooi is dit gegeven. Ja, dat doet me denken aan de mens als microkosmoswezen. Wat we in het klein zijn, dat zijn we ook in het groot als macrokosmoswezen. De mens is dus te zien als een vijfdelig wezen, dat rechtop staat, met beide handen gespreid. [Denk bijvoorbeeld aan Leonardo Davinci, die de mens ook zo aanduidde] –

 

Rudolf Steiner sprak ook reeds over de zogenaamde ‘vijfde kamer’ van ons hart, als nieuw orgaan waarmee wij de levenskracht onder controle kunnen houden. Het betreft hier een etherisch orgaan, waarmee wij de ‘etherische Christus’ gewaar kunnen worden. Bijen bezitten namelijk reeds een vijfde hartkamer. De bij heeft zijn wortels in de zon. De werkbij is een zonnewezen dat weliswaar op de Aarde leeft, maar het zonneproces in zich draagt. Vandaar dat de bij geheel en al op de rotatie van de zon is gericht, wat ca. 25 dagen duurt. De werkbij leeft als boodschapper door de zonnekrachten die op verborgen wijze in de matrix van de Aarde stromen. In het Hebreeuws staat de ‘bij’ voor het WOORD [en de daad= het werk] en dat Woord is de Heer Zelf. G

 

UpToDate 2024-2025