De verleidende grote kracht

[HB 5582, 27 juni 2016]

Er is op Aarde een verleidende kracht, die jou wil doen geloven dat je, als je in Mij en Mijn liefde gelooft, jezelf tot die liefde moet brengen, en er alles aan moet doen om die liefde te worden, als een eigen verantwoordelijkheid. En ja, in je vrijheid heb je een eigen verantwoordelijkheid voor de keuzes die je maakt, maar laat je niet bedriegen tot iets te geloven als waarheid, wat geen waarheid is. Want juist bij een in Mij en Mijn liefde gelovend mens zal de verleiding toeslaan, om je van Mij vandaan te krijgen. Het zal je regels opleggen en verkeerde interpretaties voorleggen over Mijn Woord in de Bijbel. Zonder Mij zul je dat  niet als zodanig herkennen. Zonder Mij kun je niet tot werkelijke liefde komen, zonder Mij  kom je niet in die ware vrijheid, tot die volkomen volledige overgave aan Mij.

En dat weet die verleidende kracht, die de oorspronkelijke afdwaling van de liefde van Lucifer is, en zich nog verzet tegen de waarheid. Want hij is wel gebonden in de materie, maar heeft een zekere kracht behouden, in welke zijn misvattingen tot uiting komen als een verleidende kracht die, in een bepaalde mate vat heeft op de op Aarde verblijvende mensen. In verband daarmee heeft de mens juist zijn eigen vrije keus, met het doel om in een volkomen vrijheid tot het volledige inzicht te komen, dat Ik het ware leven Ben. En zodra iemand dit volledige inzicht heeft, zal hij tot een volkomen overgave tot Mij komen en daarmee tot de volledige vrijheid van het werkelijk zijn in een volmaakte liefde, en die liefde zelf zijn, als evenbeeld van Mij.

 

Alle mensen kunnen op Aarde tot die overgave tot Mij komen. Maar iedereen heeft Mij hiervoor nodig, om de weerstand, en de verleiding, te weerstaan. De keus is aan de mens om Mijn hulp wel of niet te aanvaarden, want dat is de kern van de afdwaling van Lucifer, dat hij zich van Mij afkeerde, zonder Mij zelf te leven, wat eeuwig niet mogelijk is.

 

UpToDate 2023-2024