De plaatsen waar Jezus zich ophield gedurende Zijn levensjaren van 0-33

http://www.anthroposophia-de.de/templates/tiny_mundo/images/pdf_button.png

http://www.anthroposophia-de.de/templates/tiny_mundo/images/printButton.png

http://www.anthroposophia-de.de/templates/tiny_mundo/images/emailButton.png

 

Abila
Aphek
Auran - Oostelijke Jordaanoever
Basaltstad in Hauran
Bij Markus omgeving Cäsarea Philippi
Berg Spijziging van de 4000
Berg Garizim (Bergprediking)
Berg Nebo - de Mozes Berg
Bergdorpje in Samaria
Bethabara
Bethanië - bij Lazarus
Bethesda, vijver
Bethlehem
Bethsaida
Cäsarea Philippi
Chotinodora
Het oude kasteel van Ezau
Davidshuis in Bethlehem
Dorpje op weg naar Jericho
El Azarije
Emmaus – het bakkersdorp
Ephrem
Essäa
Euphraat
Vissersdorp aan de Witte Zee

Visdorpje bij Chotinodora
Gabbatha
Gadara
Galiläa
Galilees hongerdorpje
Galilese Meer/Zee Genezareth
Gebergte omgeving de Jordaan
Bergdorp aan het Galilese meer
Gethsemané
Golan
Golgatha
Heidens dorp met Mercuriustempel
Herberg op weg naar Jericho
Herberg van Matthias bij Bethabara
Herberg voor de stad Jeruzalem
Heuvel bij Bethanië
In het huis van Simon Petrus
Jakobsbronnen
Overzijde Jordaan a.h. Galil. meer
Jericho
Jericho - Jerusalem (op de weg)
Jeruzalem, het oude


Jesaira
Judea
Juitergli
Kana
Kana in het dal
Kapernaum
Kidrondal
Kis

Landherberg bij Samaria
Lievelingsplek van Lazarus
Magdala
Malaves aan de Euphraat
Morgenkop bij Kis
Nahim
Nazareth
Noord Galilea
Olieberg - bij Jeruzalem
Plaats in het hooggebergtedal
Plaats omgeving bij Bethlehem
Ostrazine
Palestina
Patmos
Pella – een bergstadje
Rimmon
Romeinse herberg in de stad aan de Nebo
Samaria
Samosata aan de Euphraat
School in Kapernaum
Seba aan het Galilese meer
Serrhe aan de Euphraat
Sichar
Sidon
Siloah, de vijver
Stad aan de Nebo
Tabor
Dode Zee
Drupsteenspelonk (grot) bij Tyrus
Woestijn
Zeugma-Deba-Cyrrhus-Antiochia in Galilea

 

 

 

UpToDate 2024-2025