Varkensvlees vaak de veroorzaker van griep

 

Naar gelang men delen eet van het varken zijn verschillende ziekten reeds voorgeprogrammeerd. Is men matig met varkensvlees dan kan een ontsteking wegblijven. Een typisch gevolg van het eten van ham is een zweer aan het been (ulcus cruris). Zoīn ulcus kan in talrijke gevallen beschouwd worden als een laatste poging van het lichaam om een dreigende kankervorming af te weren door het wegteren van giffen via een etterende zweer. De ulcus is een mesenchymaal ventiel, een uitstrekkende ontsteking, dat diep in het bindweefsel ligt verankerd.

Zonder een bepaalde dieetaanpassing en het blijven eten van varkensvlees vraagt dit om problemen en het leidt vaak tot kankervorming. Een zwerend been zal niet kunnen genezen Mogelijk wordt bij griep - vaak door het eten van varkensworst, - een deel van het slijmmateriaal opgehoest en waardoor het griepvirus verdwijnt. Als witte vloed en zweervorming in de baarmoeder op biologische wijze correct behandeld wordt en tot genezing komen door het niet eten van varkensvlees, dan zou de prijs op dit vlees feitelijk extreem verhoogd moeten worden, waardoor het niet aantrekkelijk wordt om varkensvlees te eten. In onze moderne tijd komt men daar niet aan toe. De toxische situatie die het gevolg is van het eten van varkensvlees, wordt door de medische wetenschap nog volledig miskend.

 

De homotoxicologie van de arts dr. Reckeweg heeft aangetoond, dat alle ziekten beschouwd moeten worden als afweerreactie tegen gifstoffen. Ziekte mag in geen geval onderdrukt worden omdat ze de uitdrukking is van een te herstellen symptoom. Onderbreekt men acute ontgiftende processen zoals koorts, griep en keelontsteking dan bestaat het gevaar, dat dit prikkelmechanisme wordt onderbroken en dan aanleiding geeft tot terugkerende vergiften. Chemotherapie en antibiotica verhogen dit gevaar nog eens extra, aangezien wel de bacteriŽn, maar niet de gifstoffen geŽlimineerd worden. Door de vrijgekomen endotoxinen uit de bacteriŽn wordt de chronische vergiftiging nog meer versterkt.

 

Steunend op praktijkervaring het volgende advies: vermijd elk gebruik van varkensvlees, ook de kleinste hoeveelheid. Men krijgt er jeuk van, pijn aan zwakke delen, kolieken en reuma. De aanwezige problemen verergeren en de giftige eigenschappen van varkensvlees kan men zelf ervaren. Men bedenke, dat het gehele varken uit minder kwaliteit en opgezwollen materiaal bestaat zoals vet, gierstoffen (ammoniak) en vele andere stoffen. Dat alles wordt in de menselijke darm meteen omgezet. In de homotoxicologie betekent Ďgenezení vrij worden van giften. Gezondheid betekent dus vrijheid. Alle beschreven bevindingen doen besluiten, dat de door islam en jodendom van religieus gefundeerde verbodsbepalingen op varkensvlees ook gelden voor onze westerse maatschappij. De regering zou hierdoor reusachtige ziektekosten kunnen vermijden. Om het lichaam van lang geleden belastbare stoffen te ontlasten, komt tegelijkertijd een natuurheelkundige behandeling in aanmerking.

 

UpToDate 2023-2024