VALSE PROFETEN

[ingezonden door Helmut N. – Oostenrijk]

 

Nu wil ik standpunt nemen tot enkele zaken in het Jakob Lorber Bulletin: Beste Gerard, als jij niet waakzaam bent dan zal het JLB tot een tuimelplaats worden van kwezelarij en allerlei aanhangers van een sekte! Mijn onbelangrijke mening over de citaten in het juli-nummer [2016] over de ‘daden’ van de Lorberbeweging:

Neem "Wilhelm": "...de Lorberbeweging opende een wereldoorlog doordat… de LB bouwden de Duitse U-boten zodanig, dat … ze adviseerden de Führer naar Rusland te marcheren met meer dan 3 miljoen soldaten… ze stelden in Nederland de hoekrichting van de vaste raketten foutief in…’ Vergeef me, vriend Wilhelm, ik heb zelden zo’n onzin gelezen! De Lorberbeweging had in alle ernst een wereldoorlog geopend??? ... Zo zo, de Lorberbeweging zat dus daadwerkelijk met  de  Führer  aan  tafel  in    het  hoofdkwartier? Geweldig,  wat  die   allemaal  gedaan hebben…Maar helaas is het tegendeel waar.

Feit echter is, dat het redactiebestuur van het tijdschrift HET WOORD zich aanvankelijk bij  de nationale socialisten hebben aangediend, en dat de ‚nieuwe’ tijdgeest met de bekendmakingen van de ‘’Duitse boodschapper van God’ Jakob Lorber ermee in harmonie was.

Pas met het verbod van de uitgeverij erkende men, dat men zich door de verleider beet had laten nemen. Dat is nu eenmaal menselijk! De bedrijfsleiding van de Lorberbeweging hebben zich zelfs in het begin blindelings bij de Nazi’s aangediend en de nieuwe tijd in Duitsland geprezen, want ‘’ …de Duitse bode van God had al een gelijkend standpunt verkondigd…’’ Friedrich Zluhan en zijn plaatsvervanger gingen in het begin met de Nazi’s volledig aan de haal en hebben in Hitler niet de demon herkend! Beste Wilhelm, verontschuldig mij alsjeblieft, dat ik mij helemaal niet kan aansluiten met al je beweringen.

De dame "Mariëtte" is volgens mij een vriendelijke vrouw. Neem toch Nehmann, Dudde of Helga? Ze is er niet helemaal zeker van of Lorber wel of niet de grootste profeet is!

Wie bij Lorber de Heer niet volledig en geheel vindt, die belast zich met verder  zoeken zijn geestelijke maag, en valt van de ene twijfel in de volgende op zoek naar nog meer en  naar grotere’ profeten: Lorber, Dudde, Nehmann, Helga, enzovoort, enz.

 

De Heer Zelf geeft ons hiertoe  het onverbloemde antwoord: ‘Mozes is niets zonder Mij!’ Vanwaar dus de verschillende getuigenissen van de geestelijke doorgevingen? In de GEESTELIJKE ZON, Band 2 ervaren wij: iedere profeet [of bemiddelaar] die een doorgeving over de hemel ontvangt kan slechts over zijn eigen hemel spreken!  En die vormt zich bij elke gelukzalige overeenkomstig zijn eigen aard van liefde. Wie in Lorber de Heer niet volledig vindt, die belast zijn geestelijke maag steeds meer. De ‘Grootste’ is toch Jezus, zonder Hem is Lorber niets zoals ook Mozes niets is zonder Hem.

Bij Nehmann is Lorber "...toch SLECHTS een volksleraar en woorddrager…ja, een groot werk is ontstaan, hier geef ik [wie is ‘ik’? Nehmann of zelfs God?) hen gelijk, maar niet het grootste…’’ Ik hen maar weinig mededelingen in de weblinken van Nehmann gelezen en vond ze goed. Wanneer daarin evenwel over een ‘lichtkring’ wordt gesproken waarvan zijn aanhangers deel uitmaken, dan vindt daar tegenover al een afscheiding plaats, die niet tot de uitgekozen kring behoren.

En: Lorber ALLEEN MAAR een volksleraar?? Jakob Lorber is hierbij toch nooit met zijn Openbaringen onder het volk geweest…

Alle bemiddelaars na Lorber zijn door hem toch geprikkeld en gewekt worden, ze dansen om de schrijfknecht van God en zeggen eigenlijk met andere woorden niets kernachtigs, maar identieks. Voor mij is het Lorberwerk het grootste, omdat het van de Heer direct kwam! Alle anderen verkondigers zijn toch maar via de Lorberliteratuur slechts aangespoorde bemiddelaars. In Duitsland bestaan er dozijnen van zulke vadermediums die vaderlijke woorden verbreiden, zij allen zeggen niets nieuws, dansen alleen maar om de getuigenissen van Jakob Lorber rond en geven hun persoonlijke mening bekend.

Ik geloof, dat het de eigen geest is van zo’n bemiddelaar (Nehmann, Helga etc.) die zich hier te kennen geven en in de Ik-vorm spreken. Deze geest is weliswaar uit God maar nog steeds gebonden door de fouten van hun ziel. Kort geleden las ik in de Geestelijke Zon, dat een profeet die een doorgeving over de hemel doet ALLEEN MAAR OVER ZIJN EIGEN HEMEL SPREKEN KAN! Dat zegt toch al alles, waarom geestelijke doorgevingen vaak verschillen, ja moeten verschillen.

Dus Gerard, wees voorzichtig, anders geef je met het JLB aan de vele Vadermediums een platform voor de verbreiding van hun ‘lichtkringen’ – zoals ik dit woord ook bij het korte doorlezen in de weblink van Nehmann gevonden heb. Hier beginnen bij mij al de alarmklokken te luiden wanneer er over de ‘lichtkringen’ wordt gesproken, en dat daar wel een paar uitverkorenen bij zitten…

Ook vind ik het 11e deel van het Grote Johannes Evangelie door Leopold Engel goed. Ik bedoel, de Heer heeft Jakob Lorber opzettelijk weggeroepen voor de beëindiging van het Lorber-Werk, om ons te doen afvragen: ‘Kinderen, zullen jullie MIJ wel herkennen, als Ik in het kleed en woord van een ander kom? Heb IK jullie ook niet gedurende tientallen jaren uit Mijn eigen hand jullie zover geleidt, zodat jullie MIJ nu ook met gesloten ogen, maar met open harten steeds herkennen moeten?

Nu, beste Gerard, ik hoop, dat mijn berichtgevingen niet al te kritisch zijn. Ik wil volstrekt  geen onenigheid in het bulletin brengen. Sorry, maar als Lorber slechts een volksleraar was, dan was Jezus misschien ook slechts een RONDTREKKENDE PREDIKER? Men mag niet alle media volgen, deze zijn toch allemaal met nog meer zielsmatige zwaktes behept toen Jakob Lorber, die de Heer speciaal heeft uitgekozen en gereinigd voor Zijn grootste Werk over Zijn Menswording.

Respons:


 

Dat hoofdzakelijk aan Jakob Lorber, Mayerhofer, resp. aan Leopold Engel ons de  belangrijkste werken zijn gegeven, waarvan er op Aarde nog maar weinig zijn, die dit weten  [en vermoedelijk  zo’n 500.000 mensen!]. Dat hierbij ook andere ‚schrijvers van God‘ aangehaald wordt, is op zichzelf geen kwade zaak, maar wel een omslachtige weg. M.i. heeft dit met de bewustzijnsgradaties te maken, elk op zijn niveau. Ik zie dat als een ‚voorstadia‘ van inwijding en ontwikkeling. In de grote Openbaringen staat alles - en het verduidelijkt de Bijbel des te meer, en neemt diens bedekte sluier weg. Hoe hoger het zielsniveau, hoe meer afstemming op de Grote Openbaringen en kan de Bijbel nog op een veel hoger zielsniveau gelezen worden. Ik heb ook gemerkt, dat er nog velen onder de Lorberlezers zijn, die ook - ondanks de kennis daarover – niet alleen de Grote Openbaringen lezen, maar ook bijvoorbeeld boeken van Max Selltmann, Hentschell, Widmann, Thomas von Kempen, Gerhard Tersteegen, Riehle of een Joanne Ladner en nog vele andere kleinere ‚profeten‘. En dat is natuurlijk ieder hun recht en vrijheid. Zoals je schrijft, beschrijven al deze auteurs een aantal ‘zijsporen’ der Grote Openbaringen, hoewel de Lorber-Werken toch zo overduidelijk ‘goddelijk openbaart’! . Daar hebben we meer dan genoeg aan.

 

Ik persoonlijk geef aan een Bertha Dudde liever geen voorkeur, omdat ze mij ‘liefdeloos’ hard en koud en zonder enig charisma tegenstaat. Mij schijnt in haar geschriften meer de ‚gerechtigheid‘ een belangrijke rol te spelen dan de liefde. Wat is haar wijsheid als er geen liefde in groeit? Ook de Heer laat in al deze soms tegengestelde geschriften – hoewel op één en dezelfde lijn‚ dit toe, om onze ziel zo te laten oefenen in de ware en de valse dingen. Bijv. bij een Franz Schumi! Daarin staan goede dingen, maar soms ook dingen waarvan men schrikt! Je kunt je dan veel beter afvragen of het je ziel ook dient!

Helmut, je hebt PRECIES beschreven hoe het met ‘de zoekenden’ voorstaat. Ze zijn allemaal op de weg naar God. Ook niet-Lorber-lezers in de christelijke kerken vinden hun weg zeker ook wel zonder de Jakob-Lorber-Literatuur. Alleen ontzeggen ze zich verschrikkelijk veel op hun levenspad naar de Heer toe. Jakob Lorber haalt steeds de weg van de liefde aan, dat is de snelste en directere weg naar God, dan te gaan via al die kleine zijwegen. Er gaat dus een veel directere weg naar God. Als de ziel dit nog niet ervaart, zal ze er  - ook aan gene zijde – er langer over doen.

 

In het laatste nieuws van Mariëtte schreef zij echter: ‚ik lees deze mededelingen dan liever ook niet meer en dat geeft ook meer rust!’ Van deze mededeling weet je nu eerst vandaag, omdat dit bericht nieuw is [betreffende Nehmann]. Over Michael Nehmann [en Helga Hoff] kan men veel aan de weet komen via http://www.e-wi.info/ waar Wilhelm Erdmann diverse thema’s aan de orde stelt. De lezer kan zelf zijn standpunt innemen.

 

Het bulletin, zoals wij die tot nu toe hebben gehad, blijft haar weg gestadig doorgaan. Of dat nu een Bertha Dudde, een Franz Schumi of een Jakob Lorber is, toch is de laatste hier ZEER BELANGRIJK en de belangrijkste. Wie of wat heeft de lezer nodig? Kiest zij voor Budde of een Schumi of een  Jakob Lorber – dat laatste is toch levensbepalend! Over Bertha Dudde of Nehmann is via het internet hierover genoeg te lezen. Jakob Lorber blijft voor ons – in dit bulletin – steeds het belangrijkste ijkpunt. De werken van hem blijven vanzelfsprekend de hoofdthema’s bepalen. En Helmut… in deze richting heb jij bij het rechte eind. Dat is het grote verschil tussen het goud van Lorber, het koper van Schumi en het lood van Dudde. G.

 

UpToDate 2024-2025